Kvinnornas allmänna rösträttsmöte, mottagna adresser och telegram - naisten yleinen äänioikeuskokous, saapuneita adresseja ja sähkösanomia
7.11.1904.

Härefter upplästes följande telegram och adresser:
Tämän jälkeen luettiin seuraavat adressit ja sähkösanomat:
Från Björneborg.
    Till frihet mänskoanden danad är.
    Full frihet Finlands kvinna ock begär.
    När henne föreskrifves lag och sed,
    Har hon ock rättighet att vara med.
Eläköön Suomen naisten täydellinen vapaus!

Kansalaisia Porissa.
Medborgarinnor i Björneborg.

Från Borgå.
Kvinnor inom Borgå samhälle omfatta med lifligaste intresse sträfvan att för kvinnan ernå politisk rösträtt och valbarhet.
Vi anse rättvist att kvinnan får deltaga i val af lagstiftare, emedan hon enligt lag erlägger lika skatt som mannen.
Kvinnan bör tillkomma rätt att medvärka vid stiftandet af de lagar hon är skyldig att efterlefva.
Borgå den 1 november 1904. Olivia Forsius, fru. Fru Hanna Frosterus-Segerstråle, artist. Amanda Lindh, fru. Augusta Schulman, fru. Mathilda Wrede, fröken. Elin Ahlbäck, hattsömmerska. Fanny Schildt, lärarinna. Augusta Björklund, hattsömmerska. Maria Lindfors, hustru. Hilja Reinholm, lärarinna. Natalia Linsén, fotograf. Elna Tallqvist, doktorinna. Bertha Forsius, lärarinna. Eva Lönnroth, hattmodist. Skomakarehustrun Emma Johansson. Emma Lundell, lärarinna. Agda Stenström, hattsömmerska. Ida Strömborg, lärarinna. F. Wickman, procurist. Amanda Lindfors, sömmerska. Vivi Reinholm, lärarinna. Mathilda Lindholm, skolstäderska. Elisabet Allardt, fru. Hanna Schauman, fru. Olga Oksanen, sömmerska. Signe Gulin, fru. Ch. Nyholm, gårdsägarinna. Aino Pulkkinen, lärarinna. Elin Weckman, kassörska. Fanny Bergroth, lärarinna. Aura Nordström, kassörska. Mathilda Immonen, fru. Fanny Forsman, fru. Alva Forsius, föreståndarinna. Elin Lindholm, barnavårdarinna. Ella Björnvik, fru. Anna Richter, provisor. Milma Schildt, föreståndarinna för hattfabrik. Helena Stråhle, godsegarinna. Anna Nordberg, lärarinna. Stud. Hilda Tikkanen, korrekturläserska. Julia Blåfield, postexpeditör. Fru Tekla Lampén, fil. kand. Selma Mikander, fru. Mimmi Carlstedt, föreståndarina för handarbetsskola. Aina Nyberg, fru. Hanna Modeen, skolföreståndarinna. Linda Aschan, lärarinna. Hanna Bohm bokbinderska. Mathilda Ljungström, klädningsmodist. Fru Lisi Grönberg, lärarinna. Ester Ekblom, fröken. Emma Ekblom, fru. Karin Modeen, lärarinna. Hanna Forström, fru. Fanny Söderström, fru. Vivike Edelmann, telegrafist. Fru Laura Meinander, lärarinna. Anna Henriksson, föreståndarinna för väfskolan. Ester Boman, fröken. Edith Bergholm, lärarinna. Ida Bergholm, rektorska. Sigrid Lindblad, folkskolelärarinna. Ida Nyman, folkskolelärarinna. Nanny Lind, diakonissa. L. Leistenius, lektorska. Elsa Nordström, biträde. Iida Koponen, kontorist. Maria Nykopp, fru. Fanny Bergström, fröken. M. Boman, enkefru. Iines Iivonen, fru. Dagmar Sundholm, ylioppilas. Alina Helin, kontorist. Eliina Nieminen, kontorist. Iida Nieminen, neiti. Hanna Blomqvist, arbeterska. Olga Holmberg, strykerska.
Från Brahestad.
Vi undertecknade kvinnor i Brahestad förena oss med dem, som vid instundande landtdag anhålla om samma politiska rösträtt för kvinna, som för man och uttrycka härmedels vår glädje och tacksamhet öfver att Unionen upptagit denna fråga till behandling.
Raahesta.
Me allekirjoittaneet Raahen naiset yhdymme niihin, jotka ensitulevilla valtiopäivillä anovat samaa valtiollista äänioikeutta naiselle kuin miehelle ja lausumme täten ilomme ja kiitollisuutemme siitä, etta Uniooni on ottanut tätä asiaa ajaakseen.
Aina Frieman, bokhandlare. Lina Högman, seminaarin johtajatar. Pauline Heinrichs, direktorska. Rosa Sovelius, konsulin leskirouva. Anna Holmström, läkarefru. Gerda Holmström, semin. johtajan rouva. Mimmi Palmqvist, lärarinna. Sanny Montin, lärarinna. Augusta Lundberg, enkerådmanska. Augusta Durchman, enkefru. Sofie Cajanus, häradshöfdingsenka. Heléne Rein, innehafvare af handelsfirmorna Ludvig Ahlqvist & John Gust. Rein. Augusta Svanljung, doktorinna. Eva Svanljung, fröken. Anna Lackström, fru. Margreth Lackström, enka. Ellen Sovelius, fru. Eini Melander, fru. Selma Nordström, fru. Sigrid Axelson, seminaarin opettajatar. Anna Hedmanson, seminaarin opettajatar. Fanny Arvola, sem. harjoituskoulun opettajatar. Anna Heikel, sem. harjoituskoulun opettajatar. Anna Rehnbäck, rahatoimikamreeri. Ellen Wahlberg, opettajatar. Wendla Forsström, sem. opettajatar. Hildur Siitänen, lehtorin rouva. Siiri Sallmén, lehtorin rouva. Selma Lackström, sem. harjoituskoulun opettajatar. Eva Bränder, öfverforstmästarinna. Anna Lagerlöf, kronofogdinna. G. Ekström, f. d. lärarinna. Berta Ingman, lärarinna. Hanna Sabutski, kapteenin leski. Hanna Rehnbäck. ruununvoudin rouva. Dagmar Stenlund, rouva. Fanny Bergh, innehafvarinna af bageriaffär. Fiken Kauppila, k. koulun opettajatar, rouva. Olga Sarkkila, käsityök. opettajatar. Fanny Nyholm, samskoleföreståndarinna. Rosa Kangas, ompelijatar. Sofia Kekolahti, kontorist vid Nordiska banken. Sofia Soini, sjökaptensenka. Helena Vesterlund, gårdsegarinna. Elin Schlüter, fru. Venny Vallenius, lärarinna. Emelia Vallenius, gårdsägarinna. Fina Sundström, gårdsägarinna. Tata Böckerman, sjuksköterska. Naéma Sovelius, fru. Thyra Campbell, fru. Dagmar Lundberg, fru. Anna Hintze, fru. Augusta Grönroos, fru. Amelie Bränder, kontorist. Maria Bäck, ompelija. Aline Nygren, fru. Aino Ahlroth, fru. Alma Andersson, lärarinna. Jenny Andersson, fröken. Rosa Andersson, bibliotekarie. E. Wallén, postexpeditörsbiträde. Hanna Makkonen, merimiehen leski, talonomistaja. Liina Häkkinen, maanviljelijän leski, talonomistaja. Sandra Lehtinen, talonomistajan vaimo. Aina Topelius, opettajatar. Anna Vanhala, kaupanhoitaja. Fia Kajander, leskirouva, kauppaliikkeen omistaja. Jenny Korholin, opettajatar. Berta Lindeqvist, fru. Helmi Tennander, lärarinna. Bertha Sormunen, farmaseutti. Aina Aalto, farmaseutti. Ida Tennander, apotekarefru. Anna Svanljung, fru. Thilda Luoma, fru. Sofie Svanljung, handlande, firma C. A. Svanljung Aina Westphal, fru. Jenny Waikoja, merimiehen leski, talonomistaja. Olga Irene Montin Lagerstam, carta-sigillataförsäljerska, gårdsägarinna, gästgifveriföreståndarinna, fru. Jenni Widgren, bokhandelsbiträde. Gustafva Grönberg, enkefru. Fanny Himanka. kapteenin rouva. Sofia Söderberg, fröken. Sofia Snellman, enkekaptenska. Katarina Tabell, sömmerska.

Från Ekenäs.
Undertecknade, medborgarinnor i Ekenäs stad, anhålla att genom denna skrifvelse få förena sig med öfriga medborgarinnor i landet för uttalande af den önskan, att åt landets kvinnor måtte medgifvas politisk rösträtt i samma utsträckning och på samma grunder som åt männen.
Ekenäs, den 3 nov. 1904.
Maria Sjöman, lärarinna. Karin Rancken, sjuksköterska. Hedvig Sohlberg, seminarieföreståndarinna. Maria Sonck, lektorsfru. Selma Nilsén, lärarinna. Anna Roos, lärarinna. L. Riedell, fru. Nanny Odenvall, lärarinna. Olga Masalin, seminariilärarinna. Hilda Fager, fru. Lina Tengström, bokhandelsföreståndarinna. Julia Carling, fröken. Lonny Reuter, lärarinna. Anna Wallin, fröken. Alma Ståhlberg, postexpeditionsföreståndarinna. Ingeborg Enebäck, fru. Anna Lundin, lärarinna. Vilma Helenius, fru. Hilma Saxberg, lärarinna. Mimmi Lundell, lärarinna. Karin Hymén, seminarielärarinna. Berta Ahlfors, seminariilärarinna. Wenny Hofström, fröken. Wilhelmina Falck, fröken. Erika Åkerstedt, fröken. Therése Wörman, fröken. Margarethe Sjöström. Ida Granqvist, fröken. Julia Nilsén, fröken. Hanna Nordström, fru. Bertha Reuter, lärarinna. Hilda Malin, fru. Lina Ekeström, fruntimmerskoleföreståndarinna. Hulda Ekelund, lärarinna. Eva Häyrén, lärarinna. Karin Krook, telegrafist. Lise von Julin, fröken. Hildur von Julin, fru. Sally Gardberg, fru. Anna Tollet, fru. Sally Höijer, fröken. Bertha Höijer, fröken. Berta Gardberg, fröken. Hanna Sohlberg, fru. Ida Ekholm, fröken. Adolfina Rönnblad, fröken. Elise Lillia, fröken. Amanda Ståhlberg, fru. Helmy Boije, lärarinna. Dagmar Roschier, fil. kand. Mia Sundelin, sjuksköterska. Augusta Fabritius, fru. Hilda Berglund, fru. Alexandra Österholm, fru. Alma Herpman, postbokhållare. Hilma Lindroos, fru. Emma Irene Åström, seminarielektor. Emma Lindgren, handlande. Hanna Holmström, lärarinna. Liina Lindroth, fröken.
Från Forssa.
Vi undertecknade kvinnor, bosatta å Forssa, förena oss med Finlands öfriga kvinnor i anhållan att vid instundande landtdag petition måtte väckas om politisk rösträtt för kvinnor.
Forssasta.
Allekirjoitetut, Forssassa asuvat naiset, yhdymme muitten Suomen naisten kanssa pyyntöön, että ensitulevilla valtiopäivillä tehdään anomus saada naisille valtiollinen äänioikeus.
Thora Kyander. H. Palmén. Anna Wahren. Emmy Stenbäck. E. Grönfors. E. Pousar. H. Schoultz. L. Falck. S. Sjöberg. E. Sjöberg. E. Knoblock. Sigrid Carlstedt. Anna van Bockhoven. Pauline Meyer. Hedvig Gadolin. Elli Meyer. Ingrid Nordling. Maissi Jaatinen. Frida Schoultz. Sigrid Krank. Agnes Lundell. Fina Churman. Lucie Hjelt. Maria Weckman. Karin Lindholm. Svea Lindahl. Martha Lindahl. Jenny Lydén. Toini Johansson. Alma Sjöblom. Olga Bergman. Helmi Karsten. Alma Nygrén. Elsa Nygrén. Helga Nygrén. Ida Lindroos. Olga Lillja. Saima Rönn. Sofie Stålström.

Från Fredrikshamn.
Vi deltaga med lifligt intresse i den kamp för sanning, rätt och mänskligt framåtskridande, hvartill »Unionen» kallat vårt folk och särskildt landets kvinnor. Vi hoppas få se den dag randas, då kvinnans röst skall göra sig gällande och hon i likhet med mannen skall få egna sin kraft och sin kärlek åt ett gemensamt arbete för fosterlandets väl.

Medborgarinnor i Fredrikshamn.

Från Gamlakarleby.
Till Kvinnoförbundet Unionen.
Vi medborgarinnor i Gamlakaleby tillkännagifva härmed att vi förena oss med Finlands öfriga kvinnor i en anhållan att politisk rösträtt beviljas kvinnorna på samma grunder som männen. Men då rösträtten är värdelös, sålänge folkrepresentanternas beslut åsidosättas och medborgarenas lagliga rättigheter kränkas, så fordra vi att Finlands grundlagar återställas i sin fulla kraft samt att våra utan laga dom och ransakning fängslade och landsförvisade landsmän frigifvas och tillåtas att oförhindradt återvända.
Sigrid Savander. Lydia Sandelin. Hulda Godenhjelm. Emmy Axelqvist. Anui Axelqvist. Ellen Borin. Laila Tamsén. Aino Walli. Karin Forsman. B. Hermanson. Amelie Hermanson. Lotten Hedman. Emmi Lassander. Annie Hongell. Aina Sandelin. Alfhild Wahlfors. Ingeborg Staudinger. Aina Warila. May Helenius. A. Sandkulla. Aina Staudinger. Ines Chydenius. Elin Wallin. Ketty Hedman. Aina Sarela. Ida Schroderus. Elin Söderlund. Bertha Molander. Jenny Wrikberg. Ellen Jokela. Elvy Lindqvist. Fanny Antinoja. Signe Häggblom. Alma Lundkvist. Selma Öster. Kati Knabe. Anna Valin. Ketty Haro. Fanny Westersträhle. Alma Silen. Alice Nikander. E. Strengell. Gunild Björklund. Sofie Dahlin. Kajsa Klubb. Gunhild Wihlman. Jenny Palm. Charlott Sneckendahl. Hilda Roos.

Haminasta.
Lämpimästi kannattaa aatettanne.

Joukko kansalaisia Haminassa.

Från Hangö.
Tanken på förestående landtdag har hos oss framkallat åstundan att från vår sida uttala följande:
Vår lifliga önskan är att de temporära undantagsstadgandena fortast möjligt och helst redan före landtdagens sammanträdande, upphäfvas. - Därest på detta sätt ständernas arbete kan begynna normalt och äfven sedermera så fortgå, hvarvid sålunda bland förelagda ärenden äfven rösträttsfrågan komme under behandling, anse vi att tillbörlig uppmärksamhet bör skänkas kvinnornas fordran på politisk rösträtt.
Att medgifva kvinnan sådan rätt skulle, enligt vär tanke, ske i framåtskridandets intresse och skulle tillföra det politiska lifvet ett afsevärdt tillskott af intresserade och fosterlandsälskande krafter.

Kvinnor i Hangö.

Hämeenlinnasta.
Yleinen yhtäläinen välitön vaali- ja äänestys-oikeus 21 vuotta täyttäneille Suomen kansalaiselle sukupuoleen katsomatta.

Hämeenlinnan T. Y. naisosasto.

Från Jakobstad.
Den lösen vårt folk dikterar för det stundande ständermötet är rätt. Men där rättens princip proklameras, stannar den ej inom snäfva gränser - den väcker tallösa skaror af hängifna tjänare, främst bland alla dem, som länge förgäfves eftersträfvat dess hägn. När idag en församling af kvinnor ger uttryck åt kvinnornas yrkande på rätt att ställas i jämbredd med manliga medborgare, vilja äfven vi, medlemmar af Jakobstads samhälle, instämma i det gemensamma ropet: rösträtt åt kvinnan, i hopp om att det skall höras och respekteras.
Elisabet Backman, läkare. Wold. Backman, med. doktor. Lilli Hagelstam. Magnus Hagelstam, fil. kand. Karin Carpelan, lärarinna. Ida Björkman, lärarinna. Wilhelmina Aspegrén, folkskolelärarinna, Ida Lindström, lärarinna. Ester Hemming, lärarinna. Lydia Elfvengren. Petter Stade, lärare. Maria Kahelin. Alice Tabelle, lärarinna. Aina Serlachius. Mia Ervast, lärarinna. Einar Meinander, fil. mag. Allan Calonius, fil. mag. Julius Lindberg, fil. kand., pastor. Hilda Malm. Tekla Nordman. Anna Carlsson, lärarinna. Edith Bergh, lärarinna. Ella Labbart. Alli Klenberg, farmaceut. Mary Molander. Aina Candolin. Manni Ringvall, farmaceut. Ida Ervast. Martha Stenberg. Lea Ervast. Lotti Sandström, bokhandlare. Sigrid Ohls. Emil Gustafsson, guldsmed. Maria Gustafsson. Gisela Malmberg, lärarinna. Agnes Ekstam, lärarinna. Brita Herrgård, lärarinna. Aug. Jakobsson, red. & lärare. L. Kronqvist, lärare. Ebba Lingonblad, lärarinna. Karin Lundell. Edit Jakobsson. Majken Forsberg. Fr. Forsberg, orgelnist. Carl Mauritz Hohenthal, läkare. Emmi Simelius, handlande. Sigrid Simelius. Ida Ästberg, handlande. Wendla Öhman, handlande. Anni Eklund. Anni Forström. Ingrid Heidenberg, farmacent. Thyra Böckelman. Hanna Calonius. K. L. Candolin, apotekare. Lina Baklund. Hanna Stenfelt. Ida Stenfelt. Arthur Pontán, borgmästare. S. Pontán. A. Fontell. I. Erkkilä. E. Fontell. E. Engström, bankkontorist. Nanny Roos, bakkontorist. Halvar Backlund, kontorist. Aug. Granholm, kontorist. Konr. Englund, fabr. arb. Karl Ohls, fabr. arb. Severin Holmlund, fabr. arb. Gustaf Portin. Johan Westerlund, fabr. arb. A. Andersson, fabr. arb. J. Pettersson, fabr, arb. G. Ström, fabr. arb. L. J. Svanbäck, fabr. arb. Johan Eriksson, fabr. arb. H. Hendriksson, fabr. arb. A. August Kronholm, fabr. arb. Anders Nyman, fabr. arb. J. Lundberg, fabr. arb. Viktor Fagerholm, fabr. arb. Adolf Fredriksson, fabr. arb. Amanda Haustua. Maria Ingo. Hilda Johansson. Maria Lillqvist. Hanna Jansson. Hanna Påhlsson. Maria Kronholm. Lovisa Löfblom. Anna Svanbäck. Sanna Blomkvist. Evelina Jansson. Ellen Widman. Lina Elfving. Wilhelmina Jansson. Ellen Jansson. Hanna Fredrikson. Dagny Meinander.

Jalasjärveltä.
Suomen Naisemansipatsioni Unioonin kokous Helsingissä marrask. 7 p. 1904.
Me naiset kokoontuneina ilmoitamme yhtyvämme vaatimukseen että valtiollinen äänioikeus annetaan naisille samoilla ehdoilla kuin miehillekin.
Mutta koska äänioikeudella ei ole mitään merkitystä niinkauan kuin kansan edustajain päätökset syrjäytetään ja kansalaisten oikeuksia loukataan, niin vaadimme me että Suomen perustuslait jälleen saatetaan täyteen voimaansa ja että meidän ilman laillista tutkintoa ja tuomiota maanpakoon karkoitetut kansalaisemme kutsutaan takaisin sekä kaikille niille, jotka jollain tavoin ovat joutuneet kärsimään laitonta rangaistusta annetaan takaisin heidän ennen nauttimat etunsa. -
Jalasjärvellä 5 p. marrask. 1904.

Joukko naisia Jalasjärvellä.

Joensuusta.
Isänmaan ja ihmisyyden onneksi saavuttakoon naimisissa oleva ja naimaton nainen täyden äänioikeuden. Ei mitään itsessämme ei mitään itsestämme, mutta äärettömän paljon yhdessä toinen toistemme kanssa.
Helmi Launis. Tina Kärki. Herman ja Liekko Hakulinen.

Kajaanista.
Me allekirjoittaneet Kajaanin naiset yhdymme Suomen muiden naisten kanssa anomukseen, jossa pyydetään valtiollista äänioikeutta naiselle. Me pyydämme sitä siksi, että se on meidän oikeutemme ihmisenä. Me pyydämme sitä siksi, että se on oikein ja välttämätöntä että naiselle suodaan tilaisuus vaikuttaa yhteiskuntaelämään. Me pyydämme valtiollista äänioikeutta, jotta nainen, joka toimittaa saman työn ja suorittaa samat verot kuin mies, myöskin saisi saman oikeuden valvoa asioitaan yhteiskunnassa.
Hanna Friberg. Lilli Arvelin. Elin Juselius. Aurora Nybergh. Anna Renfors. Anna Ungern. Sanni Wistrand. Gabriella Wahlroos. Emmi Piippanen. Helmi Lehrbäck. Helena Lillas. Vivi Savander. Hildur Calamnius. Amanda Bergh. Maria Renfors. Edith Roos. Anna Hyvärinen. Klaara Salonius. Aina Sandberg. Agnes Renfors. Ida Hoysunen. Liina Rautiainen. Miina Vartiainen. Aino Korhonen. Kaisa Heikkinen. Anna Heikkinen. Signe Winter. Selma Haavisto. Maikki Rainio. Signe Westerlund. Dagmar Tuomola. Anni Knuutinen. Hilma Heikkinen. Eva Ticcander. Mandi Hiltunen. Weera Juvelius. Edit Andersson. Iida Juntunen. Alviina Sirviö. Elsa Keränen. Hilma Rimpiläinen. Katri Tolonen. Hilma Hiltunen. Hilda Heikkinen. Sikke Rönty. Stiina Perttunen. Augusta Perttunen. Erika Lind. Rika Tossanainen. Emilia Pirttikangas. Armida Juntunen. Sofia Valtonen. Anna Tervo. Elli Ahlén. Aina Heikkinen. Lina Väyrynen. Elsa Lindberg. Elin Rossander. Elli Kansanen. Siiri Ikonen. Jenny Westersträhle. Ida Makkanen. Evy Ramberg. Jenny Bergh. Aina Savander. Amanda Michelson. Greetta Karjolainen. Hilda Tervonen. Agnes Siivonen. Sofia Korkanen. Miina Sanninen. Sofia Kononen. Jenny Karjalainen. Katri Tolonen. Maiju Tuomainen. Aino Mykkänen. Agaatta Ruotsalainen. Leena Stenius. Kristine Sivonen. Aina Enwald. Eva Lindh. Amanda Oikarinen. Jenny Seppänen. Elin Höglund. Anna Höglund. Maria Bärholm. Maria Heikkinen. Sofia Kemppainen. Ester Syväoja. Hilma Vallin. Amanda Pikkarainen. Anna Sepponen. Frida Wænerberg. Minna Wænerberg. Alina Haapalainen. Martta Tervo. Anna Korhonen. Aliina Rydberg. Hanna Haapalainen. Elsa Kananen. Stiina Leinonen. Nanny Hyvärinen. Emma Kokkonen. Siiri Kokkonen. Hilja Kokkonen. Hanni Hyöky.

Kemistä.
Kannatamme naisten äänioikeuden voimaan saattamista perustuslaillisella tavalla.

Kemin naiset.

Kokkolasta.
Naisten äänioikeuskokoukselle. Helsinki.
Täten pyydämme saada ilmoittaa, että lämpimästi kannatamme naisten valtiollista äänioikeutta ja harrastuksella seuraamme tämän oikeuden saavuttamista tarkoittavia pyrintöjä.
Hilma Friis. Martha Friis. Miili Siljo. Maria Klapuri. Gertrud Reinius.
Från Kotka.
Till Kvinnosaksförbundet Unionens diskussionsmöte den 7 november 1904.
Vi undertecknade tillkännagifva härmed att vi ansluta oss till fordran att politisk rösträtt må beviljas kvinnorna på samma grunder som männen och uttala den säkra förhoppning, att landets ständer vid instundande landtdag skola vid behandling af lagförslagen rörande den politiska rösträttens utvidgning också beakta denna för kvinnorna och hela samhället så viktiga fråga.
Därjämte vilja vi till landets representanter rikta en tillitsfull vädjan att värka därhän, att alla de på senaste år på administrativ väg tillkomna förordningar och åtgärder, hvilka beröfvat vårt lands inbyggare den trygghet och det lugn, som en lagbunden ordning skänker, af högsta makten återkallas, så att lagliga förhållanden åter må inträda på alla områden och därmed lugn och lycka återvända till alla Finlands hem.
Kotka den 3 november 1904.
Kotkasta.
Naisasialiitto Unionin keskustelukokoukseen, marraskuussa 7 p. 1904.
Me allekirjoittaneet ilmoitamme täten liittyvämme vaatimukseen että valtiollinen äänioikeus myönnettäisiin naisille samoilla perusteilla kuin miehillekin, sekä lausumme samalla sen vakavan toivomuksemme että lähestyvillä valtiopäivillä valtiollisen äänioikeuden laajentamista koskevia lakiehdotuksia käsiteltäisiin että myös otettaisiin huomioon tämä naisille ja koko yhteiskunnalle niin tärkeä kysymys.
Luottamuksella vetoamme myös kansan edustajiin, että he tulevilla valtiopäivillä toimisivat siihen suuntaan etta asianomaisella tavalla saataisiin poistetuksi kaikki ne viime vuosina hallinnollista tietä saapuneet asetukset ja toimeenpiteet, jotka maamme asukkailta ovat hävittäneet lainalaisen järjestyksen tarjooman rauhan ja turvallisuuden, niin että olot jälleen saataisin lailliselle kannalle kaikilla aloilla sekä sen kautta rauha ja onni palautetuiksi kaikkiin Suomen koteihin.
Kotkassa, marraskuun 3 p:nä 1904.
Lilly Krogius. Evy Hallberg. Selma Segercrantz. Inga Appelberg. Elli Stigell. Hilma Ahlgren. Ines Gullichsen. Anni Nyström. Aini Collin. Hanna Wendell. Maria Illberg. Agda Hultin. Ida Lönnström. Olga Brunila. Anni Lång. Idi Lagerbohm. Hilma Lundberg. Hanna Hellstén. Naema Rosenius. Juli Nordgren. Ella Biskop. Fanny Hjelm. Hilda Lilius. Annie von Haartman. Hanna Nerdrum. Eva Hohenthal. Jenny Alfthan. Jenny v. Schantz. Lissi Blumenthal. Agnes Bergroth. Manna Zilliacus. Anna Bäckström. Lilli Lönnström. Hilja Nylenius. Thyra Saarinen. Mary Pikulinsky. Dagmar Söderholm. Ellen Bärlund. Thyra Strömberg. Hulda Hartmann. Aino Lindqvist. Berta Hypén. Anna Rosenberg. Fanny Lindfors. Jenny Granroth. Anna Johansson. Julia Oivanen. Edith Gallén. Eva Mohell. Nadja Gestrin. Sanni Lampén. Natti Forsman. Sigrid Hirvonen. Amanda Hertmann. Hildi Hedlund. Bertha Hedlund. Olga Nyberg. Mimmi Pettersson. Iida Vallenius. Lydia Wall. Fiina Kankkunen. Julia Eskelinen. Lydia Hartikainen. Alma Sjöberg. Regina Roch. Olga Saxell. Emmi Pöyry. Elin Melart.

Kotkasta.
Naisten äänioikeuskokoukselle Helsingissä 7 p:nä Marrask. 1904.
Kotkan naiset kokoontuneina keskustelemaan äänioikeuskysymyksestä toivotamme onnea ja menestystä oikeutettujen vaatimustemme perille ajamisessa ja uskomme kokouksenne tulevan yksimieliseen päätökseen kanssamme, joka on: Yleinen, yhtäläinen ja välitön vaali- ja äänestys-oikeus kaikille 21 vuotta täyttäneille suomen kansalaisille sukupuoleen katsomatta.
Eläköön yhteistyö koko kansan onneksi! ! !
Kotkassa 6 p:nä Marrask. 1904.
Kokouksen puol.
Mandi Ahlstedt.    A. Vesterberg.
(Puheenjohtaja.)     (Sihteeri.)

Kotkasta.
Hartaasti liittyvät ajamaanne asiaan.
Ida Björklund. Sofie Alin. Tyyra Danska. Mathilda Nohrström. Adolfina Nyberg. Katri Englund. Margit Björklund. Sanni Piskonen. Sofie Nylenius. Zaida Öhberg. Fina Pelkonen. Elin Sjöblom. Edla Danska. Elli Danska. Hilja Nylenius. Selma Europæus. Helene Fellman. Bertha Matikainen. Aina Lindeblom. E. Keränen. Ulrika Saastamoinen. Saima Saastamoinen. Lydia Sojonen. Sievä Kärsämäki. Sandra Wallin. Fina Wirén.
Från Kuopio.
Vi ansluta oss på det varmaste till Helsingfors kvinnors fordran på politisk rösträtt för kvinnor på samma grunder som för män.
Men då rösträtten är värdelös så länge folkrepresentationens be slut åsidosättas och medborgarenas lagliga rättigheter kränkas, måste vi därjämte bestämdt yrka på, att Finlands grundlagar skola återställas till sin fulla kraft samt att våra utan laga ransakning och dom fängslade och landsförvisade bröder frigifvas och tillåtas att oförhindradt återvända till fosterlandet.
Medborgarinnor i Kuopio.
Kuopio i november 1904.
Kuopiosta.
Me Kuopion naiset yhdymme lämpimästi Teidän pääkaupungin naisten pyyntöön saada naisille valtiollinen äänioikeus samoilla perusteilla kuin miehillä. Valtiollinen äänioikeus on mielestämme kuitenkin arvoton, jos kansan eduskunnan päätöksiä syrjäytetään ja kansan oikeuksia loukataan. Sen vuoksi täytyy Suomen naisten samalla vaatia, että Suomen peruslait palautetaan täysiin oikeuksiinsa ja etta veljemme, jotka tutkimatta laittomasti ovat vangitut tahi ajetut maanpakoon, vapautetaan ja sallitaan esteettä palata kotimaahan.
Kuopiossa, marraskuussa 1904.
Från Lovisa.
Till kvinnornas rösträttsmöte i Helsingfors den 7 november 1904.
Då kvinnorna i vårt land åtnjuta en med männen tämligen likartad skolbildning och vid kritiska förvecklingar i landet visat sig fullt solidariska med männen, äro vi lifligt öfvertygade om att de äfven väl skulle fylla sin uppgift på det politiska värksamhetsområdet, och då vi fullt uppfatta den för samhället stora betydelsen af att på detta område kvinnan skulle samarbeta med mannen, äfvensom vi klart inse att den skattedragande kvinnan bör hafva samma rätt som den skattedragande mannen, vilja vi undertecknade härmed ansluta oss till dem, hvilka vid kvinnornas rösträttsmöte i Helsingfors den 7 november 1904 förena sig om att till instundande landtdag inlämna en petition om beviljandet af politisk rösträtt och valbarhet åt vårt lands myndiga, skattedragande kvinnor.
Lovisa, den 1 november 1904.
Aline Veltheim, fru. Ingeborg Lovenetzky, kollegafru. Betty Hanson, fru. Anna Rönnholm, fru. Ellen Castrén, fru. Irene Björkqvist, doktorinna. Jenny Relander, fru. Ester Ringbom, lärarinna. Lilli Malin, lärarinna. Ellen Pettersson, fru. Nanny Hammarström, t. f. kollega. Evy Nyström, tullkassör. D. Svenson, banktjänsteman. Kerstin Nyström, student. Etti Blomqvist, handlande. Olga Tarasoff, fru. Signe Stenbäck. Lina Gössling, fru. Elin Ekelund, doktorinna. Laura Favorin, enkeöfverstinna. Hulda Hammarström, fru. A. Hammarström. Selma Nylund, fru. Ebba Holmstén, fröken. Bertha Korelin, fru. Hilja Andersin, postbokhållare. Lina Haupt, postexpeditörsbiträde. Emmy Hamberg, lärarinna. Elise Hamberg, fröken. Matilda Hamberg, fröken. Alexandra Hamberg, fröken. Fanny Wahlroos, fru. Agnes Wahlroos, fröken. Ida Serlachius, fru. Maria Sandell, lärarinna. Lina Englund, lärarinna. Betty Sucksdorff, fru. Elise Majander, fröken. Mathilde Stenbäck, fru. Beda Ringström, fru. Maria Sundström, sömmerska. Bertha Lundgren, fru. Alma Husberg, lärarinna. Edla Åkerlund, fru. Alma Winter, fru. Mimmi Holmström, fru. Elsa Holmström, fröken. Mathilda Andersson, fru. Pauline Silvenius, handlandeenka. Aline Nybom, nämndemanshustru. Emilia Lindroos, gårdsvärdinna. Maria Johansson Barsas, gårdsvärdinna. Matilda Nybom, skepparehustru. Matilda Stenberg Barsas, gårdsvärdinna. Amelie Gratschoff, enkekonsulinna. Hanni Lehman, bryggarefru. Alma Brandt, gårdsägarinna. Elise Lindfors, godsägarinna.

Från Lovisa.
Till kvinnornas rösträttsmöte i Helsingfors, den 7 november 1904.
Fullt inseende den stora betydelsen af att kvinnorna erhålla samma politiska rösträtt och valbarhet som männen, anhålla vi 50 medlemmar af Arbetets Vänners i Lovisa syförening, att härmed få ansluta oss till dem, hvilka vid kvinnornas rösträttsmöte i Helsingfors, den 7 november 1904 förena sig om att till instundande landtdag inlämna en petition om beviljande af politisk rösträtt och valbarhet åt vårt lands myndiga skattedragande kvinnor.
Lovisa, den 3 november 1904.
Linda Sagulin, enkefru. Maria Mattson. Maria Magnusson, fru. Matilda Sievers, fru. Adéle Nyberg, telegrafpraktikant. Augusta Rundberg, urmakare. Maria Söderholm, tjänarinna. Lovisa Karlson, sömmerska. Hanna Mattsson. Olga Liljeqvist, tjänarinna. Agnes Jeppe. Erika Manselius, postillionsenka. Josefina Henriksson, sömmerska. Hanna Sandell, fru. Nathalia Blomqvist. Hilma Kuorikoski. Emilie Lindström, enkefru. Ida Lindberg, fru. Lydia Forsell, fru. Ester Johansson, affärsbtr. Karin Öhman, enkedoktorinna. Ida Siltala, tjänarinna. Maria Forsell, fiskaredotter. Maria Lindqvist, fru. Elin Henriksson, småskolelärarinna. Emma Dyring, enkefru. Mina Bask, sömmerska. Helga Grönstrand, telefonist. Hilma Hendrikson, fröken. Lina Bergström, fru. Fredrika Lönkvist, fru. Anna Vilhelmson, handelsbiträde. Hilma Lindborg, sömmerska. Hildur Lindborg, sömmerska. Matilda Johansson. Sofia Johansson, baderska. Helga Bärlund, handelsbiträde. Alexandra Lindfors, fru. Matilda Henrikson, fru. Amanda Karlsson, tjänarinna. Fina Högström, fröken. Hilda Högström, fröken. Wilhelmina Jakobson, hustru. O. Lagerstam, enkekaptenska. Alma Forss, tjänarinna. Aina Holmström, skräddarehustru. Adolfina Stenberg, tryckarehustru. Maria Nyström, rektorska, ordf. i A. V:s syförening.

Från Mariehamn.
Lucina Hagman, Helsingfors.
Framför till Unionen vårt sympatiska tack för initiativet i rösträttsfrågan. Varmaste önskan om framgång och lycklig lösning!
Lina Ahlfors. Selma Ahlfors. Adele Ahlqvist. Arthur Aschan. Sonja Bergroth. Ulla Blomfeldt. Hanna Blomberg. Maria Candolin. Etty Calonius. Ida Carlson. Leni Drake. Ilma Deijer. Lydia Dreijer. Fanny Florström. Nanny Godenhjelm. Elin Gylling. Ida Hamnerin. Sigrid Heurthén. Hilma Landell. Elin Lindborg. Lilly Lindström. Emmi Lindros. Alma Löfman. Cl. Malmberg. Ada Mattsson. Elin Mattsson. Anna Montell. Klarry Rajander. Adolfine Roos. Dagmar Rusk. Eva Rönnholm. Olga Schroeder. Olga Silén. Thyra Sjöblom. Fanny Sundström. Irene Sterenius. Ebba Tamelander. Olga Torckell. Enni Wessel. Dagmar Wickroos. Pauline Ålander. Mary Öhrbom.

Mikkelistä.
Hartaasti toivoen valtiollisen äänioikeuden laajentamista naiselle lähetämme lämpimän tervehdyksemme.

Joukko naisia Mikkelissä.

Från Norrmark.
»Det kvinnan vill, det vill Gud». Han befrämjar hennes rätt. Ett lefve för kvinnosakens ädla förkämpar.
Lilli Ahlström. Hjördis och Eva Ahlström. Thyra Borg.

Från Nykarleby.
Besjälade af den lifligaste önskan att se rösträttens utsträckning till kvinnan blifva en verklighet, vilja vi undertecknade medborgarinnor i Nykarleby härmed gifva vårt varma understöd åt den opinionsyttring föreningen »Unionen» till sakens befrämjande söker åvägabringa nu, kort förrän Finlands ständer sammanträda.
Långt ifrån att fordran på kvinnans rösträtt vore obillig, är den ett tidens oafvisliga kraf, hvilket man kan ställa sig emot endast såsom man gagnlöst ställer sig emot utvecklingen på framåtskridandets väg. Man medgifver nu mera villigt kvinnan tillfälle till bildning, och hon erhåller en uppfostran motsvarande mannens. Men äro kunskaperna ej blott för skolan, utan äfven en förberedelse för lifvet, så kan väl endast fördomen frånkänna kvinnan nödiga insikter i utöfvandet af den rätt, soin borde tillkomma hvarje mogen samhällsmedlem: politisk rösträtt.
Måtte opinionen för denna sak blifva allt starkare! Måtte landtdagen vid sin behandling af frågan afgöra densamma i frisinnad riktning!
Nykarleby, den 5 November 1904.
Maria Castrén, orgelnist. Maria Björklund, fru. Hilda Henelius, fru. Karin Knape, fru. Edit Grönqvist, handlande. Signe Holmqvist, handlande. Nanna Grundfeldt, prokurist. Hjördis Grundfeldt. Lydia Sundström, lärarinna. Ida Sundström. Hanna Sarlin, fru. Karin Sarlin. Josefine Bergh. Ina Backmansson, fru. Zaida Jacobson, farmaceut. Frida Fellman, farmaceut. Rosa Dyhr. Hildegard Dyhr, lärarinna. Charlotte Rosenbladh, guldsmed. Fanny Holstius. Signe Holstius. Adelin Rosenbach, handlande. Aina Davidsson, tändsticksfabriksföreständarinna. Naëmi Heikel, lärarinna. Matilda Englund, drätselkamrerare. Ellen Nylund, kontorist. Eva Nylund. Selma Sofia Spolander, fru. Hildur Forsman, fru. Josefine Järnefelt, fru. Julia Wangel, fru. Elise Hedberg, fröken. E. Lybeck, fröken. Betty Hagfors, fru.

Oulusta.
Naisten valtiollista äänioikeutta kannattavat yleisesti Oulun kaupungin ja maaseudun suomen- ja ruotsinkieliset naiset. Toivoen menestystä tärkeälle asiallemme seuraamme jännityksellä toimenpiteiden kehitystä.

Toimikunta.

Raumalta.
Asiallemme edistystä toivottaen lähetämme kokoukseen myötätuntoisen tervehdyksen.

Naisia Raumalla.

Ristiinasta.
Kokoukselle Ylioppilastalossa 7 p. marrask. 1904.
Moni Ristiinan naisista pyytää saada kokoukselle tulkita suuren myötätuntonsa niistä valmistavista toimenpiteistä, jotka jo ilmoittavat uuden aamun sarastusta, uuden aamun, uusilla toiveilla siitä, että naisen kauan kestäneet kapalokahleet kerrankin höllitettäisiin ja hänkin itsenäisenä, ajattelevana ihmisenä silloin saisi ottaa osaa ja ratkaista niissä asioissa, jotka ovat hänelle yhtä kalliit, kuin jokaiselle yhteiskunnan jäsenelle, jolla on vapaus ja oikeus elää ja toimia. - Eikä naisille ole yhdentekevää, kuinka heidän oikeutensa valtiossa ja yhteiskunnassa tulevaisuudessa tulevat ratkaistuksi! -
Ristiinassa 4 p. marrask. 1904.

Augusta Demander.

Salosta ja Uskelasta.
Koska kysymys on nostettu naisten valtiollisesta äänioikeudesta, yhtyvät allekirjoittaneet Salon ja Uskelan naiset mitä lämpimimmin tähän ajanmukaiseen toivomukseen.
Salossa, Marraskuun 6 p:nä 1904.
Rosa Forstén. Julia Snellman. Bertha Cavén. Naëma Widell. Hilda Lindfors. Agda Wasz. Lilly Sairanen. Irene Segerberg. Elin Paatero. Ingrid Krook. Hanna Kallio. Vivi Lönngren. Rachel Wahlgrén. Anna Klutas. Edla Lindholm. Ida Hollmerus. Olga Sainio. Viivi Snellman. Anna Kaara. Olga Drugg. Elli Andersin. Martha Lindholm. Lydia Nordlin. Eine Lindholm. Casandra Cavén. Aini Calamnius. Linda Jansson.

Från Seinäjoki.
Vi medborgarinnor i Seinäjoki tillkännagifva härmed, att vi ansluta oss till fordran att politisk rösträtt beviljas kvinnorna på samma grunder som männen.
Men då rösträtten är värdelös, sä länge folkrepresentanternas beslut åsidosättas och medborgarnes lagliga rättigheter kränkas, så fordra vi att Finlands grundlagar återställas i sin fulla kraft, samt att vara utan laga ransakning och dom landsförvisade landsmän tillåtas att oförhindradt återvända, samt alla de, som på sätt eller annat fått lida olagligt straff, återinsättas i sina fulla rättigheter.
Anna Holmberg. Maria Jansson. Wera Wegelius. Alina Jansson. Josefina Svahn. Aurora Hedberg. Emmy Södergård. Emilia Mathelin, stationsinspektorsenka. Hanna Lundström. Ulrika Bergstén. Ida Staaf. Zaida Malmström. Toini Stark.

Sippolasta.
Yhdymme täydellisesti kannattamaan yleisen äänioikeuden vaatimusta naisille. Yhteiskunnalla ei ole varaa jättää suurta osaa voimistaan käyttämättä. Olkoon jokaisella kansalaisluottamusta nauttivalla täysikäisellä kansalaisella sukupuoleen katsomatta oikeus ottaa osaa ja vastata niin valtiollisesti kuin yhteiskunnallisesti järjestelmistä, joita jokaisen on seurattava ja joita jokaisen tulee sekä henkisillä että aineellisilla voimilla kannattaa. Jokaisen Suomen valistuneen naisen tulee asettaa tämä kysymys vaatimuksena eikä enää pyyntönä. Hänen velvollisuutensa on niin naineena kuin naimattomana olla osallisena politillisesti järjestetyn kristityn, siveellisen yhteiskunnan luomisessa ja tähän tarvitaan yleistä äänioikeutta.
Sippolassa marraskuun 6 päivä.
Natalia Rytkönen. Milia Blomberg. Matilda Justén. Heta Kainulainen. Tilda Hellström. Sofi Hellström. Iina Marttala. Mimmi Ottelin. Gustava Kujala. Anna Frantsi. Aina Frantsi. Katri Röty. Iida Kivinen. Tyyni Paavilainen. Hulda Pakarinen. Augusta Kastegren. Minimi Auer. Mandi Päivänen. Maikki Watanen. Elli Nyysönen. Alexandra Hykkyrä. Aini Salosaari. Wenny Elfving. Mimmi Söderström. Alma Forstén. Sortavalasta.

Naisyhdistys Unioonin äänioikeuskokoukseen Helsingissä.
Uniooni yhdistyksen kehoituksesta lukuisasti kokoontuneina keskustelemaan naisen yleistä äänioikeutta, lähettävät Sortavalan asiaa harrastavat naiset Helsingin naisten yleiseen äänioikeuskokoukseen vilpittömät kiitolliset tervehdyksensä. Me yhdymme Suomen naisten kanssa yhteiseen anomukseen, jossa pyydetään valtiollista äänioikeutta naiselle, sekä naineelle että naimattomalle, samoilla perusteilla kun miehelle, päämääränä yleinen äänioikeus jokaiselle täysi-ikäiselle kansalaiselle varallisuuteen katsomatta.
Sortavalassa Marraskuun 5 p. 1904.

Yleisen kokouksen puolesta:
Naëmi Starck. Hilda Fabritius.

Sotkamosta.
Me allekirjoittaneet Sotkamon naiset yhdymme Suomen muiden naisten kanssa anomukseen, jossa pyydetään valtiollista äänioikeutta naiselle. Me pyydämme sitä siksi että se on meidän oikeutemme ihmisinä. Me pyydämme sitä siksi että se on oikein ja välttämätöntä, että naiselle suodaan tilaisuus vaikuttaa yhteiskuntaelämään. Me pyydämme valtiollista äänioikeutta, jotta nainen, joka toimittaa saman työn ja suorittaa samat verot kuin mies, myöskin saisi saman oikeuden valvoa asioitaan yhteiskunnassa.
Fanny Savander. Hilja Parras. Kerttu Sirén. Hanna Schwartzberg. Helmi Schwartzberg. Olga Korhonen. Helmi Kaartinen. Sofi Nykänen. Karoliina Kaartinen. Ellen Hollmerus. Helmi Huusko. Sofia Wallin. Aino Bengtsson.

Från Stockholm.
Undertecknade anhålla vördsamt att för mötet få anmäla vår varma anslutning till sträfvandet att utvärka politisk rösträtt åt kvinnan. Då kvinnorna yrka på en sådan rättighet, ligger häri ej något förmätet anspråk, ej någon jakt efter fördelar, ej häller någon öfverskattning af de tjänster kvinnan såsom delaktig i valrätten och valbarheten kunde göra sitt land.
Utan tvifvel finnes ett flertal kvinnor, som ega ett alltför ringa mått af kunskap och erfarenhet i samhällets allmänna angelägenheter. Men så är nog förhållandet äfven med ett stort antal män. Och den erkända sanningen att politisk mognad kan vinnas endast genom utöfning af politiska rättigheter och plikter bör väl vara tillämplig på kvinnorna lika väl som på männen.
Vore det oföränderligen riktigt, att kvinnan endast är lämpad för barnavård, uppfostran, handslöjd och annan sådan värksamhet, som hänför sig till familjelifvet eller haft sitt upphof inom hemmets värld, - så skulle ju den utveckling, som ifråga om kvinnornas sociala ställning egt rum äfven i vårt land under det senaste halfseklet, icke varit möjlig. Hon skulle då icke förmått beträda de många olika värksamhetsfält, där hon numera vid sidan af de manliga samhällsmedlemmarna arbetar ej blott för sin personliga utkomst, utan äfven för det allmänna bästa. Då det nu är faktiskt ådagalagdt, att kvinnan kan förvärfva likartade kunskaper som mannen och fullgöra enahanda värf som han, - hvarför skall hon då vara helt och hållet utestängd från det politiska området?
Huru många äro ej de kvinnor, hvilka såsom landtbrukare, handlande eller industriidkare innehafva arbetsgifvarens ansvarsfulla ställning. Deras manliga biträden ega rätt att utöfva politisk valrätt, men de själfva sakna denna rättighet. Är detta rättvist? Står det i harmoni med principen om allas likhet inför lagen?
Man säger att politiska frågor främst böra bedömas ur den allmänna nyttans synpunkt. Vi kunna ej annat tro, än att det måste lända till gagn för landet, om lagstiftaren aflägsnar sådana skrankor, som döma hälften af samhällets medlemmar till passivitet gentemot de viktigaste samhällsuppgifterna. För ett mångsidigt och intensivt utvecklingsarbete böra alla förefintliga krafter tillgodogöras. Folkrepresentationen, säger man, bör, för att motsvara sin idé, återspegla det allmänna tänkesättet i landet, gifva uttryck åt de inom nationen rådande opinioner och önskningar. Därför bör valrätten vara allmän, därför böra representanterna väljas icke blott af begränsade klasser utan af medborgarnes totalitet. Men valrätten är icke allmän, om kvinnorna äro från densamma uteslutna. Känslan af solidarisk ansvarighet för fäderneslandets intressen borde vinna insteg hos hvarje individ. Men härtill erfordras att lagen, frigjord från gammal fördom och exclusivism, inbjuder alla till delaktighet i statslifvets rättigheter och plikter.
Den reformfråga, i hvilken vi här uttalat oss, torde dock icke kunna behandlas å den nu utlysta landtdagen, som ju sammanträder under helt och hållet abnorma förhållanden. Ständernas främsta åligganden komma nu att hänföra sig till våra stora rättsfrågor: den konstitutionella regeringens återställande genom upphäfvande af diktaturförordningen samt alla öfriga påbud och åtgärder, som kränkt våra grundlagar. Främst måste laglighetens fasta mark återvinnas. Först sedan detta skett, kan utvecklingens stråt åter beträdas samt politiska och sociala reformfrågor upptagas på dagordningen.
Stockholm i oktober 1904.
Leni Hult. Aina Nybergh. Anna Gripenberg. Dagmar Neovius. Elli Kuhlefelt. Cely Mechelin.
Från Tammerfors.
Till kvinnosaksförbundet Unionen!
Uttryckande vår varmaste sympati för det syftemål, som föranledt sammankallandet af Unionens möte den 7 d:s, uttala vi den förhoppning att mötet ville söka verka därhän att vid nästinstundande landtdag inlämnades en petition om beviljande af politisk valrätt för kvinnor på samma grunder som för män.
Därjämte uppmana vi, då vi som kvinnor äro uteslutna från direkt inflytande på folkrepresentationens sammansättning, mötet att till landets representanter rikta en tillitsfull vädjan att de, enhvar i sin stad, med all kraft måtte sträfva till målet att vårt lands grundlagsenliga rättsordning blefve i alla delar återställd.
    Kvinnor i Tammerfors.
Tampereelta.
Naisasialiitto Unioonille!
Kannattaen mitä lämpimimmin sitä päämäärää, jonka takia Uniooni on kokoontunut kokoukseen 7 p:nä t. k. lausumme me toivomuksemme että kokous tahtoisi vaikuttaa siihen suuntaan, että kokoontuville valtiopäiville jätettäisiin anomus valtiollisen vaalioikeuden myöntämisestä myöskin naisille samoilla perusteilla kuin miehille.
Samalla kehoitamme, koska meillä naisilla ei ole tilaisuutta vaikuttaa kansan eduskunnan kokoonpanoon, että kokous kääntyisi maan edusmiesten puoleen luottavasti pyytäen, etta he, jokainen kohdastaan, kaikin voimin pyrkisivät siihen päämäärään että maamme peruslakien mukainen oikeusjärjestys joka suhteessa palautettaisiin.


   Naisia Tampereelta.
Från Tavastehus.
Medborgarinnor i Helsingfors.
Vi tacka eder för det ni vilja lägga grunden till reformer, som en dag skola ge kvinnorna rätt att jämnsides med männen arbeta på uppbyggandet af fastare sedliga och humana former i vårt samhälle.
Kvinnan bör arbeta för erhållandet af politisk rösträtt, emedan hennes ställning, såsom företrädesvis hemmets väktarinna i sedligt afseende och hennes kall, såsom det yngre släktets uppfostrarinna, göra hennes synpunkter utomordentligt viktiga vid stiftandet af lag i samhället.
Framgång önskas eder, upplysta kvinnor i hufvudstaden, af
     medborgarinnor i Tavastehus.
Tavastehus, den 7 november 1904.
Från Wasa.
Till finska kvinnors allmänna rösträttsmöte i Helsingfors.
Underrättade om att ett allmänt möte för behandling af frågan om kvinnans rösträtt af Unionen utlysts till den 7:de november anhålla vi, medborgarinnor i Wasa, att få ansluta oss till den opinionsyttring, som af kvinnor i hela landet förberedes för att förskaffa Finlands kvinliga befolkning samma politiska rättigheter som den manliga.
Uppfostrad sida vid sida med sin broder, lär sig den unga flickan tidigt att känna de historiska och lagliga grunder, på hvilka vår samhällsbyggnad är uppförd, hon lär sig att känna sitt land och sitt folk och hennes längtan vaknar att kunna göra någonting för detta land, hennes älskade moder.
Men då hennes broder stiger öfver hemmets tröskel för att kämpa för sanning och rätt, då han får mäta sina krafter i öppen täflan med andra på alla arbetsområden, och påvärka lagstiftningen, då äger hon, omyndig, ej ens rätt att deltaga i valen, när det gäller att utse representanter till ständermötet, där de heligaste intressen måhända stå på spel.
Skall hon, skall mer än hälften af landets befolkning fortfarande dömas att stum och ovärksam åse kampen. Skall hon, ehuru hon utför samma arbete och betalar samma skatter som mannen, afhållas från deltagande i beslut, afseende hennes fosterland lika väl, som mannens.
Skall ej hennes handlingskraft häraf förslappas? Skall denna kvinna kunna fylla de kraf, som fosterlandet ställer på sina söners uppfostrarinna och moder? Nej, må kvinnan liksom hennes broder, tillåtas att träda fram till valurnan i fullt medvetande om, att hon med honom delar ansvaret för Finlands framtid, och hon skall med allvar utbilda sig för denna sin blifvande uppgift!
Det är friheten, som danar ett målmedvetet folk, ansvaret som stärker karaktären. Må kvinnan erhålla politisk rösträtt, och i vårt land skall dubbel arbetskraft för ädla mål vinnas!
Wasa, den 4:de november 1904.
Waasasta.
Suomen naisten yleiselle äänioikeuskokoukselle Helsingissä.
Saatuamme tiedon siitä kokouksesta, minkä Unioni on ilmoittanut pidettäväksi marraskuun 7 p:nä naisen äänioikeus asian käsittelemistä varten, pyydämme me, allekirjoittaneet, saada yhtyä siihen mielenosotukseen, johon naiset kautta koko maan valmistautuvat hankkiakseen Suomen naisille samat yhteiskunnalliset ja valtiolliset oikeudet kuin miehillä.
Kasvaneena saman kodin piirissä veljensä rinnalla, oppii nuori tyttö jo varhain tuntemaan yhteiskuntalaitoksemme historialliset ja oikeudelliset perusteet, hän oppii tuntemaan maansa ja kansansa ja hänessä herää harras halu tehdä jotakin armaan Suomi-äidin hyväksi.
Mutta, kun veli jättää kotilieden taistellakseen totuuden ja oikeuden puolesta, kun hän julkisessa kilpailussa saa koetella voimiaan kaikilla työaloilla ja vaikuttaa lainsäädäntöän, niin nainen, alaikäisen asemassa ollen, ei ole edes oikeutettu ottamaan osaa vaaleihin, joiden kautta on saatava maamme parhaat miehet eduskuntaamme, missä pyhimmät etuoikeutemme kenties ovat kysymyksen alaisina.
Onko naisten enemmistön maamme kansalaisista yhä edelleen vaieten ja toimetonna katseltava taistelua? Onko naiselta kiellettävä oikeus ottaa osaa päätöksiin, jotka koskevat yhteistä isänmaata, vaikka hän suorittaa saman työn, maksaa samat verot kuin mies? Eikö hänen toimintakykynsä tämän kautta laimene? Voiko hän täyttää sen, mitä isänmaa vaatii poikiensa kasvattajalta ja äidiltä?
Sallittakoon naisen, kuten hänen veljensä, astua vaaliuurnalle täysin tajuten että hänen veljensä kanssa on vastattava Suomen tulevaisuudesta, ja hän on vakaasti kehittyvä vastaista tehtäväänsä varten. Vapaus yksin kasvattaa itsetietoisen kansan, vastuunalaisuus luonteen karaisee.
Saakoon nainen valtiollisen äänioikeuden, ja maassamme taistellaan kaksin verroin suuremmalla työvoimalla jalojen aatteiden puolesta.
Waasassa marrask. 4:nä p. 1904.
Alma Skog. Emilia Ahola. Hedvig Hjelt. Naëmi Ingman. Sigrid Heinricius. Hilma Bergroth. Elsa Andström. Lydia Arneberg. Hilda Aejmelæus. Dagmar Sjöblom. Elin Sevón. Anna Roos. Anna Aejmelæus. Hanna Blomqvist. Mathilda Nordström. Hilja Tolvanen. Matilda Joutsen. Ingeborg Lundgren. Ellen Stenbäck. Aina Strandman. Maria Nordstén. Emmi Haapanen. Jenny Svanljung. Helmi Heininen. Hilja Walldén. Betty Lagerblad. Elli Pesonen. Edith Näsman. Elisabeth Östring. Ellen Melart. Ida Pomelin. Ilmi Ek. Helga Montin. Ina Montin. Edith Sörensen. Fanny Pomelin. Rosa Öhman. Ina Kallio. Elsa Forsman. Tyyne Kallio. Ilmi Juhonen. Hilja Zimmermann. Maria Nederström. Aliina Björkman. Ingrid Anstén. Augusta Krook.

Från Wasa.
Framåt i Arbete för rätt och sanning, för frihet och Fosterland!

Alma Skog.     Sigrid Heinricius.

Från Wasa.
Wasa svenska arbetareförenings kvinnoafdelning betygar mötet för kvinnans politiska rösträtt sina lifligaste sympatier.

Ordföranden.

Från Wiborg.
Då vid snart instundande landtdag proposition om utvidgad politisk rösträtt för allt vidsträcktare lager af landets befolkning torde komma att föreläggas ständerna till behandling och då den ena hälften af denna befolkning, nämligen kvinnorna, ännu icke är i åtnjutande af denna rätt, ehuru kvinnan visat sig mogen att på andra områden deltaga i samhällsarbetet och fosterlandets väl och ve ligger henne fullt lika mycket som mannen om hjärtat, anse vi undertecknade kvinnor i Wiborg det endast som en gärd af rättvisa, att kvinna lika väl som man blefve delaktig af politisk rösträtt och förena oss med Finlands öfriga kvinnor i en petition i sådant afseende, jämte det vi uttala, den förhoppning, att landets ständer vid behandling af ofvannämnda lagförslag skola beakta vårt yrkande att den politiska rösträtten äfven måtte utsträckas till den kvinliga delen af landets befolkning.
Därjämte vilja vi, ehuru tillsvidare uteslutna från allt direkt inflytande på folkrepresentationen rikta till ständerna en tillitsfull vädjan att värka därhän, att landets grundlagsenliga rättsordning blefve till alla delar återställd och att de af våra landsmän, hvilka utan laga dom och ransakning fängslats eller ur landet förvisats, åter komme i åtnjutande af sina fulla medborgerliga rättigheter.
Wiborg den 31 oktober 1904.
Wiipurista.
Koska ensi tulevilla valtiopäivillä säätyjen käsiteltäväksi annettanee esitys äänivallan laajentamisesta yhä suurempiin kansankerroksiin ja koska toisella osalla maan asukkaita, nimittäin naisilla, ei vielä ole tätä oikeutta, vaikka he ovat näyttäytyneet täysin kypsyneiksi muilla aloilla ottamaan osaa yhteiskunnalliseen työhön, ja vaikka isänmaan onni ja menestys on heille yhtä paljon sydamen asia kuin miehillekin, katsomme me allekirjoittaneet naiset Wiipurissa oikeudenmukaiseksi, että naiselle niin hyvin kuin miehellekin on annettava valtiollinen äänioikeus. Sen vuoksi yhdymme me muitten Suomen naisten kanssa äänioikeutta tarkoittavaan anomukseen samalla kuin lausumme toivomuksenamme, etta säädyt käsitellessään edellä mainittua lakiehdotusta, ottaisivat huomioon vaatimuksemme, että valtiollinen äänioikeus on ulotettava myöskin maamme naisille.
Samalla tahdomme me, vaikka meillä toistaiseksi ei ole suoranaista vaikutusta kansanedustuskuntaan, vedota sen jäseniin luottaen siihen, etta he ensi tulevilla valtiopäivillä vaikuttavat maan perustuslaillisen oikeudenjärjestyksen täydelliseen palauttamiseen sekä siihen, että ne kansalaisemme, jotka ilman laillista tutkintoa ja tuomiota ovat vangitut tai maasta karkoitetut, saatettaisiin uudestaan nauttimaan täydellisiä kansalaisoikeuksiansa.
Wiipurissa 31 p. lokak. 1904.
Aino Ottelin, skolföreståndarinna. Elin Stenbäck. H. Klemi, lärarinna. G. Schulze, lärarinna. Anna Nygrén lärarinna. E. Perander, lärarinna. A. Wiik, bankkassörska. E. Simberg, banktjänsteman. I. Wahlberg, bankkontorist. E. Porkka, banktjänsteman. M. Gräsbeck, bankkontorist. Irma Åhlén, kontorist. E. Öhman, bankkontorist. Mary Hagman, bankkontorist. S. Lithén, bankkassör. Bertha Lilius, bankkassör. Karin Godenhjelm, bankkorrespondent. Aina Siikanen, kontorist. M. Lagercrantz, bankkontorist. Fanny Brandt, skolföreståndarinna. Ester Hällström. M. Oldenburg. Toini Alfthan, lärarinna. Lilly Rönnblad, skolföreståndarinna. Anna Åkesson, prokurist. Dina Danér. Fanny Åkesson, bokförare. Molly Alfthan, kassörska. Agnes Lucander, fru. Esther Höckert, fru. Aina Estlander, fru. Elli Sirelius, opettajatar. Anni Rouhiainen, opettaja. Viola Relander, yhteisk. johtajatar. Anna Becker, arkivarie. T. Avellan, bankkassör. O. Krook, bankkassör. Carin Rosenius, bankkontorist. Anna Björkell, lärarinna. E. Kärkkänen, lärarinna. Y. Kiljander, lärarinna. Alma Petrelius, kansak. op. R. Hurmalainen, kansak. opettajatar. Hildur Olsoni, kansak. op. Anni Suomela, kansak. op. J. Stockus, kansak. op. Sigrid Spåre, fru. Anna Aminoff, e. o. kammarskrifvare. Selma Moberg, fru. Anna Westling, fru. Lydia Bergroth, fru. Aina Wahlroos, fru. Hulda von Schoultz, f. d. skolföreståndarinna. Hilma Gräsbeck. Hedvig Söderhjelm, lärarinna. Ingrid Heikel, fröken. Sigrid Heikel. Elin Helenius, kauppa-apulainen. A. Silvenius, banktjänsteman. L. Baeckman, bankkontorist. M. Tirkkonen, ompelijatar. Rosa Dahlström, lärarinna. Alma Lundgren, lärarinna. Lydia Wegelius, f. lärarinna. M. Kukkola, kansak. op. Mimmi Wilenius, kansak. op. A. Carlström, lärarinna. H. Ruuth, kansak. op. Hélène Nyström. Emma Lilius, sakförarebiträde. Hilma Koivula, kätilö. Helena Aschan, e. o. kammarskrifvare. Helmi Zimmermann, sjukgymnast. Minna Lundson, lärarinna. Ella Hjelmman. Anna Boning. L. Ekholm. Alma Wilskman, sjuksköterska. Eva Grönqvist, sjuksköterska. Olga Stålström, handlande. Anna Juvonen, kauppa-apul. Hilda Filander, bankkontorist. Sigrid Stråhlman, bankkontorist. E. Sjöberg, bankkontorist. S Sjöberg, bankkontorist. F. Carlström. J. Pietinen, rouva. Lydia Ekblom, lärarinna. B. Ålgren, folkskolelärarinna. M. Nikoskelainen, kansak. opett. Lempi Törnqvist, opettajatar. Ester Ronimus, kansak. opett. H. Thesleff, kansak. op. Vega Lönnqvist. H. Hellström, fru. Gunilla Lindahl, johtajatar. Hilda Rundberg, fru. Ellen v. Weymann, fru. Aurora Rundgren, fru. Paula Hertz, sjuksköterska. Märta Heikel, sjuksköterska. Ingrid Aspelund, öfversköterska. Hilja Roos, sjuksköterska. Fina Nordberg, sjuksköterska. Fanny Wahlberg. Alice von Weissenberg. Gerda Rothe. Hanna Norring. Evi Stråhle, lärarinna. Greta Fabritius, kanslist vid magistraten. Elin Wärnhjelm, fru. Alice Avellan, fru. Anna Paldani, assessorska. Sofia Alatalo, kauppias. Wally Backman, kontorist. Elna Roschier, telegrafist. Valerié Clouberg, fru. E. Bergroth. Gerda Lindgren. F. Bergroth. Maggi Relander, fru. E. Elfvengren. H. Winter, fru. S. Fagerström, fru. O. Lucander, postkontorsfilialföreståndare. Annie Jacobsson, gymnastikdirektör. Naima Rosendal, lärarinna. E. Calonius, f. d. lärarinna. Karin Rundqvist. Aino Calonius. Karin Söderlund, rådstufvurättskanslist. Emilia Törnroth, handlande. Miina Sikiö, ompelijatar. Ada Grotenfelt, fröken. Gerda Nordgren, fru. H. Pacius, fru. S. Lilius, fru. E. Hietalahti, kontorist. A. Lithén, fru. Ida Brunou, fru. Pauline Sallmén, fru. Lydia Damstén sakförarebiträde. Harriet Tavast, sakförarebiträde. Adel. Burjam, stud. Ester Lojander, fru. Fr. Korte, fru, Hilja Korte, kassörska. Ebba Salonius, skyddshemsföreståndarinna. Hanna Lunelund, fru. Lillie Roos. Bertha Wadenström. Sofie Zilliacus. Hanna v. Pfaler, lärarinna. H. Kronholm, kontorist. Fru Ida Lindholm. Fru Anna Saxén. Ellen Alfthan. Aina Stenström, fru. Ingrid Borenius, fil. mag. Maria Sahlberg, handlande.

Wiipurista.
Toverit! Vaatimuksemme olkoon: Yleinen, yhtäläinen ja välitön äänioikeus kaikille.
Mimmi Kaululainen. Anni Huotari. Aura Kiiskinen. Mari Munukka. Elli Murto.

Från Vörå.
Till Unionen.
Vi medborgarinnor i Vörå tillkännagifva härmed, att vi ansluta oss till fordran att politisk rösträtt beviljas kvinnorna på samma grunder som männen. Men emedan rösträtten är värdelös, så länge folkrepresentationens beslut åsidosättas och medborgarnas lagliga rättigheter kränkas, så fordra vi främst att Finlands grundlagar återställas i sin fulla kraft.
Vörå den 3 november.
Sigrid Tennberg. Fanny Blomqvist. Sofie Huldén. Inez Björkbom.
Från Abo.
Med systerlig hälsning sända vi vara varmaste önskningar om framgång.
Hundratjugutre medborgarinnor i Abo.
Turusta.
Sisarellisella tervehdyksellä toivotamme hartaasti parasta menestystä.
Satakaksikymmentäkolme naista Turussa.
Stämningen var under hela tiden för mötet den mest entusiastiska. Alla andraganden hälsades med bifallsyttringar från den meningsfraktion, för hvars åsikter de utgjorde ett uttryck. Äfven adresser och telegram mottogos med den lifligaste sympati.
Helsingfors i december 1904.
Mieliala oli kokouksessa pitkin iltaa erittäin innostunut. Eri puhujia palkitsivat kannattajansa vilkkailla suosionosoituksilla. Samoin vastaanotettiin adressit ja sähkösanomat lämpimällä myötätuntoisuudella.
Helsingissä joulukuulla 1904.
In fidem:
Anna Lundström.
Aldyth Hultin.


Seuraava sivu - följande sida.
Edellinen sivu - föregående sida.
Etusivulle | Till första sidan.

Historiasivuille | Till historiasidorna.

Sähköinen esitysmuoto - elektronisk form Pauli Kruhse 2006.