Kvinnornas allmänna rösträttsmöte, tillägg - naisten yleinen äänioikeuskokous, liite
7.11.1904.

Tillägg.

Senare anlända telegram och adresser:

Liite.

Myöhemmin saapuneita sähkösanomia ja adresseja:


Från Kristinestad.
Anslutande oss till dem, som fordra den politiska rösträttens ut vidgning äfven till kvinnorna, få undertecknade, samlade till allmänt möte, dock som sin åsikt uttala, att rösträtten, förrän lagliga förhäl landen återställas, är utan all betydelse, hvarför mötet anser att stän dernas sträfvanden främst böra riktas på laglighetens återställande, och rösträttsfrågan, först sedan detta mål ernåtts, till behandling upptagas. Medborgarinnor i Kristinestad.

Ilomantsista.
Me Ilomantsin pitäjän naiset yhdymme Helsingissä 7/11 pidetyn naisten äänioikeuskokouksen päätökseen, että äänioikeus on ulotutettava naisiin samoilla perusteilla kuin miehillekin.
Anna Kiiski. Eva Sutinen. Anni Siljander. Anna Tanskanen. Kaisa Eronen. Selma Saviranta. Emilia Saviranta. Miina Saviranta. Anni Seppänen. Maikki Tahvanainen. Anni Kettunen. Maria Hyttinen. Anni Kontturi. Liisa Paavilainen. Kristiina Hyttinen. Hanna Hyttinen. Kristiina Räty. Riitta Tahvanainen. Kirsti Kettunen. Kristiina Eronen. Ina Nousiainen. Anna Nousiainen. Maikki Kiiski. Martta Berner.

Karkusta.
Me, Karkun pitäjän naiset kokoontuneina 8 p. joulukuuta 1904, yhdymme Helsingissä 7/11 pidetyn naisten äänioikeuskokouksen päätökseen että: Äänioikeus on myönnettävä naisille samoilla perusteilla kuin miehille. Mutta koska tämä oikeus on mitätön niin miehille kuin naisille, ellei kansalaisilla ole niinkuin ennen oikeutta perustuslakiemme myöntämällä tavalla ottaa osaa kunnallishallitukseen ja lainlaadintaan valtiosäätyjen kautta - niin anomme että Suomen perustuslait palautetaan entiseen täyteen voimaansa ja että ilman laillista tuomiota vangitut ja karkoitetut kansalaisemme vapautetaan ja esteettömästi saavat maahan palata.
Tilda Forsell. Anni Strömberg, (kokouksen sihteeri), vaimo. Sigrid Wiika, vaimo. Katri Packalén. Thilda Strömberg. Aina Nyman, vaimo. Aina Lagerblad. T. Tuomisto, neiti. Maria Wehmas, vaimo. Hanna Seikku, vaimo. Rosa Sikanen, vaimo. Fanny Niemi, neiti. Eva Packalen, neiti. Hilja Krouvi, neiti. Roosa Kinkki, vaimo. Laina Vesslin. Alma Tuomisto. Johanna Hertell. Lydia Karlsson. Hilda Mäkipää. Maria Lindqvist. Selma Laine. Hilda Laurila. Tilda Solenius. Fanny Laurinen. Amanda Hoikka. Karoliina Hoikka. Emma Saarenoja. Siina Lundén. Mimmi Ojanen. Maria Simppa. Wilhelmiina Wira. Eliina Maurinen. Matilta Lehtonen. Amanta Lehtinen. Eeva Alanen. Fanny Alanen. Hilma Katajisto. Miina Jokinen. Fanny Grönroos, neiti. Miina Ylinen, neiti. Hilja Myllymäki, neiti. Wilhelmiina Laine, vaimo. Amanda Juvela, vaimo. Emma Suojanen. Aleksandra Ränsi. Tyyne Kaski. Albertina Tähtinen. Sanni Walkama. Ilma Wesslin, vaimo. Kristiina Seikku. Maria Salminen. Fanny Wänni, neiti. Hilma Niemi. Emma Tillo, neiti. Anna Tillo, vaimo. Amalia Passi. Alma Jakobsson, vaimo. Selma S. Serenius. Jenny Serenius. Hilma Rosén. Iida Lehtinen. Fanny Luoju, neiti. Wilhelmiina Laurila, vaimo. Aleksandra Mäkinen, vaimo. Elin Lamminen, neiti. Lyydia Erkkilä, neiti. Jenny Johansson. Fanni Tulonen. Iida Katajisto. Anna Hartelin. Edla Lindgrén. Hilma Wikman. Aino Nyman, neiti. Fiina Lehtonen. Ida Turri. Emmy Gyllenberg. Hilja Sand. Iida Rinne, neiti. Hilda Salonen, neiti. Elli Salonen, neiti. Maria Nieminen, vaimo. Maria Mäkinen. Lovisa Huurni. Henriika Mäkinen. Sofi Andell. Anna Annantytär (Koljaalta). Lempi Lundberg. Bertha Paqvalin. Hilda Jokipohja. Eva Pajunen. Eva Lindqvist. Tilta Ränki. Eva Warala. Tilta Laine. Miina Havisto. Hulta Kulmala. Tilta Srusenger. Piia Laine. Eva Kankaanpää. Aino Prihti. Lempi Prihti. Elli Prihti. Eufrosyyne Prihti. vaimo. Wera Wirtanen, vaimo. Hanna Lindqvist, vaimo. Emma Ollila, vaimo. Eva Ollila, vaimo. Ida Kökkö, vaimo. Hilma Kökkö, vaimo. Hellen Toivonen. Alma Jokiniitty. Tilda Rahola, vaimo. Briitta Rask, vaimo. Olga Hjon. Tyyne Tuominen. Ida Kökkö. Ida Lindgrén. L. Hannu vaimo. Fanny Hannu. Gerda Bergroth, vaimo. Hilda Ellilä, vaimo. Olga Packalén. Tilta Jaakkola, vaimo. Hilma Tevalin. Hilda Huhtanen. Emma Äkkönen. Anna Äkkönen. Hilda Äkkönen. Tilda Alanen. Hanna Tuominen, vaimo. Hilda Tuominen. Alma Pajunen. Olga Mäkelä. Ida Orn. Maria Koivumäki. Fanny Tanhuanpää. Sofia Ryömä. Hilma Vesanen. Alma Ryömä. Tilta Esko, vaimo. Manda Harraa, neiti. Miina Mattila, vaimo. Hilja Nurkkala, neiti. Miina Suojanen. Tilda Palonen, vaimo. Fanny Nurkka, neiti. Hilda Palmroos. Emilia Haapaniemi, vaimo. Signe Haapaniemi. Jenny Sandell. Miina Nurkkala. Miina Korpela. Lyydi Koivu. Fanny Jysiä, neiti. Anna Helminen, neiti. Eva Wirtanen, vaimo. Lempi Wäkinen, neiti. Amanda Wäkinen, vaimo. Elli Tanhuanpää, neiti. Sandra Punkka, vaimo. Tilda Punkka, vaimo. Karoliina Punkka. Hilma Nurkka, vaimo. Hilda Lindfors, vaimo. Anna Palmgrén, neiti. Aina Koivisto, neiti. Miina Witikka, vaimo, Hilda Sohlman, leski. Lempi Jokinen, neiti. Emilia Kukkula, neiti. Bertha Solman, neiti. Lilly Sohlman, neiti. Elsa Grönlund, vaimo. Aina Meurman, (kokouksen puheenjohtaja).

Suodenniemestä.
Me Suodenniemen kappelin naiset yhdymme 7/11 Helsingissä pidetyn naisten äänioikeuskokouksen päätökseen, että äänioikeus on ulotutettava naisiin samalla perusteella kuin miehillekin, mutta koska tämä oikeus on arvoton niin miehelle kuin naisellekin, ellei kansalaisilla ole oikeutta niinkuin ennenkin perustuslakiemme myöntämällä tavalla ottaa osaa kunnallishallitukseen ja lainlaadintaan - niin pyydämme me, että perustuslakimme asetetaan entiseen täyteen voimaansa ja että tuomiotta maasta karkoitetut tai vangitut saisivat esteettömästi maahan palata.
Lyydi Seppä, tyttö. Hilda Prusi, emäntä. Opettajan vaimo Emma Tuominen. Emma Mikkola, emäntä. Milja Kela, tyttö. Jenny Sarkonen, tyttö. Fiina Kurki, tyttö. Hanna Sarkonen, tyttö. Elli Saksa, tyttö. Amanda Seppä, emäntä. Olga Saksa, tyttö. Ester Seppä, emäntä. Hilta Levola, tyttö. Emma Mattila, tyttö. Fanny Glader, tyttö. Tilda Jaakkola, tyttö. Matilda Anttila, emäntä. Anni Leppänen, tyttö. Emma Erkkilä, tyttö. Esteri Turppa, emäntä. Selma Ihander, emäntä. Emma Takala, emäntä. Anna Ihander, tyttö. Maria Kahnu, tyttö. Anna Pölä, tyttö. Miina Kiili, emäntä. Mandi Lehmijoki, tyttö. Inna Kiili, tyttö. Tilta Salo, tyttö. Hilja Kukkula, tyttö. Emma Vilenius, emäntä. Aina Haukkala, tyttö. Sigrid Wirtanen, emäntä. Emmi Heinonen, emäntä. Olga Isotalo, emäntä. Tilda Takala, tyttö. Tilda Sarkonen, tyttö. Maija Myllymäki, tyttö.


Edellinen sivu - föregående sida.
Etusivulle | Till första sidan.

Historiasivuille | Till historiasidorna.

Sähköinen esitysmuoto - elektronisk form Pauli Kruhse 2006.