Suomesta löytyvät

    VENÄLÄISET SUOMALAISILLE SOTILAILLE
TARKOITETUT RINTAMALEHDET 1939-1944

Kansan valta 1939-1940
Kansan ääni 1939 --> Suomen kansan ääni
Suomen työläinen 1939-1940 Kansan Sana 1940 Rintamatiedonantoja Suomen sotilaille 1941 Kansan mies 1941-1942 Sotilaan ääni 1941 - 1944
Talvisota-aineistoa  
Talvisodan ja vuoden 1940 diplomaattikirjeenvaihtoa: Saksa, Ruotsi, UK, USA  
Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa 1939-1940


Välirauha ja jatkosota