Suomen painettu asetuskokoelma 161/1918 s. 1

Asetus

Senaatin ja sen toimituskuntien nimen muuttamisesta.

Annettu Helsingissä, 27 päivänä marraskuuta 1918.

Senaatti on, Senaatin kanslian esittelyssä, hyväksynyt ja vahvistanut seuraavan asetuksen:
Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot. Helsingissä, 27 päivänä marraskuuta 1918.

Suomen Senaatti:
J. K. PAASIKIVI.                  
E. N. SETÄLÄ.
ONNI TALAS.
HEIKKI RENVALL.
WILH. THESLEFF.
O. E. STENROTH.
JALMAR CASTRÉN.
ARTHUR CASTRÉN.
JUHANI ARAJÄRVI.
SAMULI SARIO.

Eero Koskimies.


Säädökset tammi-kesäkuu 1918
Säädökset heinä-joulukuu 1918
Paluu vv. 1917-18 hakemistoon. Paluu historiasivuille.