Suomen painettu asetuskokoelma 18/1918 s. 1

Suomen Senaatti

on, Talousosaston Kanslian esittelyssä, antanut seuraavan tiedoituksen:

Suomen Kansalle.

Laillisen yhteiskuntajärjestyksemme tuhoa tarkoittava kapinaliike, joka kuluvan vuoden alussa puhkesi ilmiliekkiin, teki Suomen Eduskunnan ja sen asettaman Hallituksen toiminnan mahdottomaksi maan pääkaupungissa. Senaatin päätöksestä siirrettiin sen vuoksi Hallitus Waasan kaupunkiin, joka ensimäisten joukossa vapautui venäläisen sotaväen kannatukseen nojautuvan anarkian vallasta. Helmikuun 1 päivästä on Suomen Senaatti Waasassa, Valkoisen Suomen pääkaupungissa, käyttänyt hallitusvaltaa ja koonnut maamme kaikki voimat taisteluun Suomen lopulliseksi vapauttamiseksi Venäjän vuosisataisesta sorrosta ja kapinallisten hirmuvallan kourista. Tämä suuri päämäärä on nyt pääasiassa saavutettu. Synnyinmaan omien poikien verrattomalla urheudella ja Hallituksen pyynnöstä saapuneiden saksalaisten joukkojen voimakkaalla avulla on vapaussota, vaikkakin raskain uhrauksin, saatettu voitolliseen päätökseen. Hallitus on palannut pääkaupunkiin, missä se tänään on täysilukuisena ryhtynyt vastuullista tehtäväänsä hoitamaan. Helsingissä, 6 päivänä toukokuuta 1918.
Suomen Senaatti:
P. E. SVINHUFVUD.
JALMAR CASTRÉN.
HEIKKI RENVALL.
ALEXANDER FREY.
O. W. LOUHIVUORI.
E. N. SETÄLÄ.
ONNI TALAS.
JUHANI ARAJÄRVI.
E. Y. PEHKONEN.

G. E. F. Albrecht.


Säädökset tammi-kesäkuu 1918
Säädökset heinä-joulukuu 1918
Historiasivuille.