Suomen painettu asetuskokoelma 27/1918 s. 1.

Suomen Eduskunnan kirjelmä

korkeimman vallan käyttämisestä.

Annettu Helsingissä, 18 päivänä toukokuuta 1918.

Koska maan nykyinen kohtalokas tila vaatii ylimmän hallitusvallan keskittämistä, on Eduskunta Suomen Senaatin ehdotuksesta päättänyt valtuuttaa Senaatin nykyisen puheenjohtajan, senaattori Pehr Evind Svinhufvudin käyttämään korkeinta valtaa, mikäli sitä ei tätä ennen ole siirretty Senaatin Talousosaston käytettäväksi.

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1918.
Suomen Eduskunnan puolesta:

JOHANNES LUNDSON.
puhemies.

LAURI INGMAN.                    
varapuhemies.
SANTERI ALKIO.
varapuhemies.

Säädökset tammi-kesäkuu 1918
Säädökset heinä-joulukuu 1918
Historiasivuille.