Suomen painettu asetuskokoelma n:o 33/1918.

Suomen Senaatin päätös,

jolla yrityksille ja laitoksille alla mainituilla työaloilla myönnetään lyk­käystä 27 päivään elokuuta 1918 kahdeksan tunnin työajasta 27 päivänä marraskuuta 1917 annetun lain toimeenpanoon nähden.

Annettu Helsingissä, 30 päivänä toukokuuta 1918.

Suomen Senaatti on, Senaatille kuuluvan vallan nojalla, Sosialitoimituskunnan esittelyssä, päättänyt, kahdeksan tunnin työajasta 27 päivänä marraskuuta 1917 annetun lain 13 §:n perusteella, myöntää yrityksille ja laitoksille seuraavilla työaloilla lykkäystä 27 päivään elokuuta 1918 mai­nitun lain toimeenpanoon nähden:
Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.
Helsingissä, 30 päivänä toukokuuta 1918.

Sosialitoimituskunnan Päällikkö,
               Senaattori O. W. Louhivuori.

Niilo A. Mannio.


Säädökset tammi-kesäkuu 1918
Säädökset heinä-joulukuu 1918
Historiasivuille.