Suomen painettu asetuskokoelma n:o 40/1918.

Laki

Suomen lipusta.

Annettu Helsingissä, 29 päivänä toukokuuta 1918.

Suomen Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten:
1 §.
Suomen valtiolippu on suorakaiteen muotoinen vaate, jossa on val­kealla pohjalla meren- (ultramariini-) sininen risti.

Risti jakaa lipun neljään suorakulmaiseen, yhtä korkeaan alaan. Ristin keskellä on Suomen vaakuna.

Hallituksen asiana on antaa tarkempia määräyksiä valtiolipun käyttä­misestä.

2 §.
Lipun mittasuhteet ovat: koko korkeus 11, koko pituus 18 yksikkömittaa; ristin leveys 3 yksikkömittaa; sisempien alojen pituus 5, ulompien 10 yksikkömittaa.

3 §.
Merenkulku- ja kauppalippuna käytetään valtiolippua ilman vaakunaa.

Tätä lippua on suomalaisten kauppalaivojen käytettävä, kun ne voi­massa olevien merenkulkusäännösten mukaisesti, joko purjehtiessaan tai satamassa ollen, ilmaisevat kansallisuutensa.
4 §.
Luotsi-, tulli- ja postilippuina käytetään merenkulku- ja kauppalippua varustettuna sellaisilla merkeillä kuin Hallitus tarkemmin määrää.

5 §.
Sotalippuna käytetään valtiolippua kolmikielekkeisenä, Tämän lipun koko pituus on 19 yksikkömittaa. Ulompien alojen pituus on, kielekkeitä lukuunottamatta, 6 yksikkömittaa. Kielekkeiden ulkoreunat eivät saa muodostaa kulmaa lipun ylä- tai alareunan kanssa.

Määräysten nojalla, jotka sotavoiman ylin päällikkö antaa, lisättäköön lippuun erityinen merkki päällikkyyden ilmaisemiseksi, mutta muuten älköön lippuun merkkejä tai kirjaimia pantako.

Sotalippua on käytettävä
6 §.
Normaaliliput valmistuttaa Hallitus, ja säilytetään ne Hallituksen määräämässä, pimeässä huoneessa.
Helsingissä, 29 päivänä toukokuuta 1918.


Suomen Senaatti:
P. E. Svinhufvud.

J. K. PAASIKIVI.                
KYÖSTI KALLIO.
ONNI TALAS.
HEIKKI RENVALL.
ALEXANDER FREY.
O. W. LOUHIVUORI.
SAMULI SARIO.
OTTO STENROTH.
JALMAR CASTRÉN.
ARTHUR CASTRÉN.
JUHANI ARAJÄRVI.
E. Y. PEHKONEN.
WILH. THESLEFF.

Hj. Enwald.


Säädökset tammi-kesäkuu 1918
Säädökset heinä-joulukuu 1918
Historiasivuille.