Suomen painettu asetuskokoelma 65/1918 ss.39-40.

Suomen Senaatti

on Talousosaston Kanslian esittelyssä, antanut seuraavan tiedoituksen:

Suomen kansalle.

Suomen Hallituksen nimessä ja puolesta on minulla Senaatin virkaatoi­mittavana puheenjohtajana mieluisa velvollisuus lausua tunnustus ja kun­nioittava kiitos kaikille niille isänmaallisille kansalaisille, jotka ovat nous­seet jaloon taisteluun vapaan Suomen vihollisina toimivia venäläisiä ja yhteisen isänmaan pettureina esiintyviä vallankumouksellisia vastaan. Jo suoritetut lukuisat taistelut Pohjanmaalla, Savossa, Karjalassa sekä Hämeen ja Satakunnan pohjoisissa osissa ovat selvästi osottaneet, että vielä ovat Suomen äidit imettäneet urheita, vapautta rakastavia poikia ja taistelevia veljiään palvelevalla rakkaudella hoivaavia tyttäriä.

Näissä nuoren Suomen vapaustaisteluissa on Pohjanmaan ylväs kansa paljon kärsineen Karjalan keralla hankkinut itselleen ylimmän kunniapaikan. Samoin käy Savossa tuima taistelu maakunnan puhdistamiseksi isän­maan vihollisista. Nousemassa oleva Etelä-Suomi odottaa kiihkeästi sitä hetkeä, jolloin sen on sallittu täysin ottein tarttua aseisiin ja kunniasta kilpaillen yhtyä Pohjanmaan sekä Karjalan miehiin.

Suomen Hallitus kiittää myöskin vapauden joukkojen taitavia tar­mokkaita johtajia - ylempiä ja alempana olevia - hyvin suoritetusta työstä. Onnistukoot he ja heihin liittyvät alaisissaan ylläpitämään itse­ään kurissa pitävää, ylevää toverihenkeä, reipasta ja urheata mielialaa.

Kautta kansan kaikkien kerrosten muodostukoon vakaumukseksi se käsitys, että Suomen tasavallan vapauden joukot ovat sotatoimissa liik­kuessaan maan vihollisiin nähden tinkimättömät ja lujat, mutta levon ai­kana ja kaikkia aseettomia kohtaan sävyiset ja armahtavaiset.

Suuri on myöskin se kiitollisuus, jota maan Hallituksen tulee lausua suojelusjoukkojen osaksi tulleen vapaaehtoisen avuliaisuuden johdosta. Ylen kalliista ajasta ja elintarpeitten suuren puutteen vuoksi eräillä paik­kakunnilla jo vallitsevasta miltei hädänalaisesta tilasta huolimatta, on kaikkialla osotettu yhä kasvavaa harrastusta ryhtyä ja ottaa osaa käytännöllisiin toimenpiteisiin suojeluskuntien muonituksen, vaatetuksen, mat­kustuksen ja paikkakunnalla oleskelun aikaansaamiseksi niin tarkoitustaan vastaavaksi kuin suinkin mahdollista.

Kaikkein vähimmän saa Hallitus enempää kuin kukaan muukaan unohtaa niitä, jotka matkalla ja kodeissa olevia sairaita ja köyhiä hoitavat ja avustavat. Jumalan siunaus kulkee oikeamielisen hyväntekijän kanta­päillä.

Kunniata tehden on kaiken kansan kautta aikojen hiljaa liikuttava vapauden taisteluissa kaatuneiden sankarien haudoilla.

Vaasassa, helmikuun 8 päivänä 1918.

Suomen Senaatin päätöksen mukaan:

Heikki Renvall.                        

H.J. Boström.

Säädökset tammi-kesäkuu 1918
Säädökset heinä-joulukuu 1918
Historiasivuille.