Kansanvaltuuskunnan tervehdys Venäjän Kansankomissaarien Neuvostolle ja saatuja vastauksia.

Kansanvaltuuskunnan tervehdys Venäjän Kansankomissarien Neuvostolle (29.1.18) kuuluu: "Toverit. Täten ilmoitamme teille, Venäjän työläisten, sotilasten ja talonpoikain valtuutetulle hallitukselle, että maan porvarillisen hallituksen on kukistanut työtätekevän kansan vallankumouksellinen liike. Samalla on Sosialidemokraattisen Puoluetoimikunnan päätöksen perusteella valta julistettu otetuksi työväenluokan käsiin ja on sitä valtaa toistaiseksi astunut käyttämään Suomen Kansanvaltuuskunta, jonka toimintaa valvomaan asetetaan Työväen Pääneuvosto. Hallitusvallan vaihtumisesta tehdään myös ilmoitus niiden valtojen hallituksille, jotka ovat tunnustaneet Suomen tasavallan riippumattomuuden. Samalla kun tästä ilmoitamme teille, toverit, Venäjän kansan valtuutetut, pyydämme kauttanne lähettää Suomen työtätekevän vallankumouksellisen kansan tervehdyksen Venäjän vallankumoukselliselle proletariaatille ja lausua sen sydämellisen toivomuksen, että vankka solidarisuus vallitsisi Venäjän ja Suomen työläisten kesken taistelussa kapitalismin kukistamiseksi. Eläköön köyhälistön kansainvälinen vallankumous."

Venäjän Kansankomissarien vastatervehdyksen toi tammik. 30 p., posti- ja sähkötysasiainkomissari Proshjan. Hän lausui seuraavaan tapaan: Venäjän vallankumouksellisen köyhälistön hallitus tervehtii sydämellisesti Suomen uutta sosialistista hallitusta. Kun Suomen sosialidemokraatit tuonnoin kävivät pyytämässä Suomen riippumattomuuden tunnustamista, kannatimme sitä luottaen siihen, ettei kuluisi pitkää aikaa, kun Suomen köyhälistö astuisi vallankumoukselliseen taisteluun ja ottaisi maansa ohjat käsiinsä. Toiveet toteutuivat pikemmin kuin osattiin odottaakaan. Yhteiskunnallista vallankumousta ei, kuten tiedämme, voida kovinkaan pitkälle toteuttaa yksityisissä maissa eikä pikkukansojen voimilla, vaan on se oleva kansainvälinen. Siksi on iloista ja rohkaisevaa aina se, kun porvarisvallan ketjusta katkeaa rengas lisää. Se on uusi sysäys kansoille astua sosialistiseen kumoustaisteluun. Venäjän veljeshallitus toivoo, että suomalaiset toverit voisivat aletun taistelunsa viedä onnelliseen tulokseen, ja lupaa kaiken kannatuksensa taistelussa porvaristoa vastaan, joka kuuluen kansainväliseen riistäjäluokkaan on työväen vihollinen.

Suomen Kansanvaltuuskunnan puheenjohtaja kiitti tervehdyksestä, joka on sitä ilahuttavampi, kun se tulee venäläisten tovereitten puolelta, joiden taistelu on luonut tämänkin köyhälistökumouksen edellytyksiä, ja. joiden rohkea esimerkki on Suomen köyhälistöä taisteluun innostuttanut. Taistelumme tiellä on vakavia vaikeuksia ja siksi ilahuttaakin meitä venäläisten tovereitten tuki ja apu. Luottamuksella köyhälistön kypsyyteen ja voimaan käymme taisteluamme eteenpäin.

Helsingin Työ- ja Sotamiesneuvoston, Suomen aluekomitean, Itämerenlaivaston Keskuskomitean täysistunnossa (28. 1. 18) hyväksyttiin tervehdys Suomen sosialistiselle hallitukselle. - Katsoen siihen että suomalaiset valkokaartit hyökkäävät venäläistä sotaväkeä vastaan, kehottaa kokous ryhtymään toimenpiteisiin tovereitten elämän ja omaisuuden sekä Venäjän tasavallan arvon suojelemiseksi. - Brest-Litovskista tuli myös Venäjän rauhanlähetystön puolesta tervehdys.
Teksti: "Suomen työväen vallankumous. Arviota ja itsekritiikkiä." Kustannusosuuskunta Kirja, Leningrad 1928. Painettu Petroskoissa.

Tervehdykset oli osoitettu Brestiin Trotskille, joka niihin vastasikin. Ylläolevasta 1928 julkaistusta tekstistä tämä ei enää ilmene.

Suomen Kansanvaltuuskunnan Julistus (28. 1.1918)

Brest-Litovskin rauhansopimus 3.3.1918.
Paluu vv. 1917-18 hakemistoon. Paluu historiasivuille.