På svenska

Märket


Suomen ja Ruotsin välinen valtakunnanraja määrättiin Haminan rauhansopimuksella kulkemaan Ahvenanmaan ja Ruotsin rannikon saariston välistä. Vuoden 1810 rajanjärjestelysopimuksen perusteella tehdyssä topografisessa kuvauksessa v. 1811 todetaan, että demarkaatiolinja jakaa Märketin luodon kahtia. Sama toistettiin v. 1888 topografisessa kuvauksessa.

Vuoden 1921 Ahvenanmaan saarten linnoittamattomuus- ja neutralisoimissopimuksessa sekä v. 1972 mannermaajalustasopimuksessa todetaan niissä määriteltyjen rajojen kulkevan Märketin luodon keskipisteen kautta.

Vuonna 1885 luodolle rakennettiin majakka (arkkit. Georg Schreck). Vuosista 1976-77 alkaen se on ollut miehittämätön automaattimajakka.

Valtakunnanrajaa ei ollut kuitenkaan käytännössä merkitty maastoon. Oman merkillisyytensä tilanteeseen toi se, että Suomen valtion rakentama ja omistama majakka sijaitsi itse asiassa Ruotsin puoleisella luodon osalla. Valtakunnanraja käytiin v. 1981 maastoon tarkasti merkiten ja määritettiin oheisen kartan mukaiseksi, jolloin majakkaa ympäröivän alueen ehdotettiin kuuluvan Suomelle ja vastaavan kokoisen alueen luodolta kuuluvan Ruotsille. Kummankin maan kansanedustuslaitokset ratifioivat rajasopimuksen v. 1985. Rajankäynnissä sovittiin, että kummankin maan kansalaisten ja viranomaisten perinteiset oikeudet maihinnousuun säilyvät. Märketin luotoa QSL-tunnuksineen (OJ) on pitkään käytetty radioamatööriyhteyksissä.


Ilmavalokuva Märketin majakasta.


Märketiä koskevaa aineistoa ovat ystävällisesti toimittaneet käytettäväkseni majakanvartija Kee Eriksson (OHØNA), Saltvik, Ahvenanmaa (kuva, radioamatööriaineistoa) ja yli-insinööri Pekka Tätilä, rajankäyntivaltuuskunnan sihteeri, Maanmittauslaitoksesta (sopimusaineistoa, kartta, artikkeli "Rajamme Vartijat"-lehdessä 1987.)

Rajanmäärittelyvaltuuskuntien ohjeet (pdf)

Takaisin sisällysluetteloon.