Kejserliga Finska Pass-Expedition, underlydande Minister Stats-Secreterare-Embetet.

(S:t Petersburg.)

Chef:
Minister Stats-Secreteraren för Stor-Furstendömet Finland.

Förordnad Chefen till biträde:
Hr Friherre Otto Rehbinder. Stats-Råd.

Secreterare:
Hr Alexander Parffeneck. Collegii-Råd.
Tillbaka till innehållsförteckning.