Kejserlige Wasa Hof-Rätt

President:
Hr CARL ADAM ADLERSTJERNA.

Hof-Rätts-Råd:
Hr Johan Gustaf Holmberg.
Hr Gustaf Engelbrecht Krabbe.
Hr Carl Henric Asp.
Hr Carl Henric Forssell.

Assessorer:
Hr Friherre Otto Reinhold Rehbinder.
Hr Gustaf Anders Alán.
Hr Otto Magnus Roschier.
Hr Carl Fredric Järnefelt.
Hr Johan Fredric Molander.
Hr Christopher Rudolph Hjertman. J.U. Licentiat.

Civil-Expeditionen.

Secreterare: Hr Joseph Stenbäck.
Proto-Notarie: Hr Nils Magnus Barck.
Notarier:
 • Hr Matthias Johan Calonius. Häradshöfding.
 • Hr Johan Granlund.
 • Hr Adolph Fahlander.
  Actuarie: Hr Georg Henric von Fieandt. Häradshöfding.
  Registrator: Hr Gustaf Carp.
  Cancellister:
 • Hr Sixtus Donner.
 • Hr Eugen von Knorring.
 • Hr Eric Gustaf Åkesson.

  Criminal-Expeditionen.

  Advocat-Fiscal: Vacant.
  Vice Advocat-Fiscal: Hr Carl Johan Boy.
  Extra Fiscal: Hr Robert Wilhelm Rotkirch.

  Lagmän och Häradshöfdingar:

  Uleå Lagsaga.

  Lagman: Hr Jonas Brunér.

  Häradshöfdingar:

  Hr Johan Ticcander. (Torneå Domsaga, som utgöres af följande Tingslag: 1:o Neder-Torneå Socken med Karungi Kapell; 2:o Öfver-Torneå Socken med Turtula Kapell; 3:o Enontekis och Muonioniska Socknar; 4:o Sodankylä Socken; 5:o Kittilä Kapell samt 6:o Utsjoki Socken och Enare Kapell.)

  Hr Henric Jacob Heikel. (Kemi Domsaga, som utgöres af följande Tingslag: 1:o Pudasjärvi Socken; 2:o Kuusamo Socken; 3:o Kemiträsk Socken med Kuolajärvi Lappmark; 4:o Rovaniemi Socken; 5:o Kemi Socken med Tervola och Simo Kapeller, samt 6:o Ijå Socken med Kuivasniemi, Haukipudas, Neder-Kiminge och Öfre-Kiminge Kapeller.) Domare-Embetet förvaltas i Pudasjärvi, Kuusamo och Ijå Socknar af Hr Vice Häradshöfding Carl Adolf Carlsson, samt i Kemiträsk, Rovaniemi och Kemi Socknar ar Hr Vice Häradshöfding Herman Cajanus.

  Hr Fredric Calamnius. (Kajana Domsaga, som utgöres af följande Tingslag: 1:o Hyrynsalmi Socken med Suomussalmi, Ristijärvi och Puolango Kapeller; 2:o Sotkamo Socken med Kuhmoniemi Kapell, och 3:o Paldamo Socken med Säresniemi Kapell.)

  Hr Johan Jacob Grönblad. Collegii Assessor. (Uleå Domsaga, som utgöres af följande Tingslag: 1:o Uleå Socken med Uleåsalo Kapell och Carlö Socken; 2:o Siikajoki Socken med Revolax, Paavola, Frantzila, Pulkila och Piippola Kapeller; 3:o Muhos Socken med Utajärvi Kapell, och 4:o Limingo Socken med Lumijoki, Törnevä, Temmes och Kembele Kapeller.)

  Hr Johan Fredric Gottsman. Hof-Rätts Assessor. (Salo Domsaga, som utgöres af följande Tingslag: 1:o Salo Socken med Salo och Wihandi Kapeller; 2:o Pyhäjoki Socken med Merijärvi, Oulais, Haapajärvi, Kärsämäki och Pyhäjärvi Kapeller, 3:o Kalajoki Socken med Alavieska, Ylivieska, Sievi och Rautio Kapeller, samt Haapajärvi Socken med Pidisjärvi och Reisijärvi Kapeller.)

  Hr Henric Gustaf Aminoff. (Österbottens Medledels Öfre Domsaga, som utgöres af följande Tingslag: 1:o Lochteå Socken med Himango, Ylikannus, Toholampi och Lestijärvi Kapeller; 2:o Gamle Carleby Socken med Nedervetil, Kaustby, Öfvervetil och Perho Kapeller, samt Kelvio Socken med Ullava Kapell; 3:o Kronoby Socken med Terijärvi Kapell; 4:o Pedersöre Socken med Larsmo, Esse och Purmo Kapeller, samt 5:o Lappajärvi Sockens Moderkyrko-Församling jemte Kortesjärvi, Evijärvi och Vindala Kapeller.)

  Wasa Lagsaga.

  Lagman: Hr Albert Fredric Richard De la Chapelle. Verkeligt Stats-Råd, Ledamot i Kejserl. Senaten. (Lagsagan förvaltas af Herr Lagmannen Eric Gustaf Roschier.)

  Häradshöfdingar:

  Hr Christian Sundius. Lagman. (Österbottens Medledels Nedre Domsaga, som utgöres af följande Tingslag: 1:o Ny-Carleby Socken med Munsala Kapell; 2:o Wörå Socken med Oravais och Maxmo Kapeller; 3:o Lappo Socken med Kauhava, Ylihärmä, Alahärmä och Nurmo Kapeller, samt 4:o Kuortane Sockens Moderkyrko Församling med Kuortane och Töysä Kapeller samt Alajärvi, Soini och Lehtimäki Kapeller af Lappajärvi Socken.) Domsagan förvaltas af Hr Vice Häradshöfding Wilhelm Hoffrén.

  Vacant. (Korsholms Norra Domsaga, som utgöres af följande Tingslag: 1:o Mustasaari Socken med Qveflax och Replott Kapeller; 2:o Lillkyro Socken; 3:o Storkyro Socken med Ylistaro Kapell; 4:o Laihela Socken med Jurva Kapell, samt 5:o Malax Socken med Solf, Pörtom och Petalax Kapeller.) Domsagan förvaltas af Hr Hof-Rätts Auscultanten Petter Björkelund.

  Hr Carl Johan Heikel. Lagman (Korsholms Södra Domsaga, som utgöres af följande Tingslag: 1:o Nerpes Socken med Korsnäs Kapell och Östermark socken; 2:o Lappfjerds Socken med Bötom, Storå och Sideby Kapeller, samt 3:o Ilmola Socken med Kauhajoki, Kurikka, Jalasjärvi och Peräseinäjoki Kapeller)

  Hr Eric Gustaf Roschier. Lagman. (Österbottens Östra Domsaga, som utgöres af följande Tingslag: 1:o Laukas Socken med Jyväskylä Kapell samt Petäjävesi eller Kuivasmäki Kapell af Jämsä Socken; 2:o Saarijärvi Socken med Karstula Kapell; 3:o Keuru Socken med Muldia och Pihlajavesi Kapeller jemte den till Wasa Län hörande delen af Ruovesi Socken eller Wirdois och Etzeri Kapeller, samt 4:o Wiitasaari Socken.) Domsagan förvaltas af Hr Vice Häradshöfding Carl Wilhelm Roschier.


  Tillbaka till innehållsförteckning.