Kejserlige Wiborgs Hof-Rätt.

President:
Hr Grefve CARL GUSTAF MANNERHEIM.

Hof-Rätts Råd:
Hr Carl Edvard Heurlin.
Hr Anton Eric Fagerström.
Hr Torsten Molander.
Hr Nils Ephraim Rancken.

Assessorer:
Hr Carl Stenhagen.
Hr Adolph Fredric Munck.
Hr Johan Fredric Selin.
Hr Johan Eric Bergbom. J.U. Candidat.
Hr Harald Victor Furuhjelm. Philosophiæ Doctor.
Hr Friherre Carl Emil Cedercreutz.

Civil-Expeditionen.

Secreterare: Hr Johan Fredric Wilhelm Stormbom.
Notarier:
 • Hr Friherre Carl Emil Lybecker. Häradshöfding.
 • Hr Herman Wärnhjelm.
 • Hr Lars Langenskiöld.
  Actuarie: Hr Henric Fabian Floman.
  Registrator: Hr Johan August von Born.
  Cancellister:
 • Hr Carl Löfgren. Häradshöfding.
 • Hr Oscar Victor Tudéer.
 • Hr John Snellman.

  Criminal-Expeditionen.

  Advocat-Fiscal: Hr Victor Federley.
  Vice Advocat-Fiscal: Hr Selim Ekbom.
  Extra Fiscal: Hr Anders Johan Lille.
  Translatorer för Ryska och Tyska Språken: Hr Pehr Ursin. Collegii-Assessor.

  Lagmän och Häradshöfdingar.

  Wiborgs Lagsaga.

  Lagman: Hr Friherre Gustaf von Kothen. Verkeligt Stats-Råd, Ledamot i Kejserl. Senaten. (Lagsagan förvaltas af Hr Lagmannen Adolph Krogius.)

  Häradshöfdingar:

  Hr Lars Krogius. (Kymmene Domsaga, innefattande följande Tingslag: 1:o Säckjärvi Socken; 2:o Wederlax Socken; 3:o Pyttis Socken och Kymmene Socken med utöarne Hogland och Tyttersaari, samt 4:o Wekkelax Socken med Sippola Kapell.)

  Hr Magnus Lavonius. (Lappvesi Domsaga, hvarunder lyda följande Tingslag: 1:o Walkiala Socken; 2:o Luumäki Socken; 3:o Taipalsaari och Klemis Socknar; 4:o Savitaipal Socken med Suomenniemi Kapell och 5:o Lappvesi Socken.)

  Hr Johan Renvald. (Jääskis Domsaga, som består af följande Tingslag: 1:o Joutsenus Socken; 2:o Jääskis Socken med Kirvus Kapell; 3:o Ruokolax Socken med Rautjärvi Kapell, och 4:o S:t Andreæ Socken.)

  Hr Adolph Krogius. Lagman. (Stranda Domsaga, hvartill höra följande Tingslag: 1:o Björkö Socken med Kakkis Kapell af Wiborgs Socken jemte Östersjö-öarne Seitskär, Lavansaari och Pienisaari; 2:o Nykyrka Socken med Kuolemajärvi Kapell och 3:o Wiborgs Moderkyrko-Församling.) Domsagan förvaltas af Hr Vice Häradshöfding Adolph Henrik Villehad Godenhjelm.

  Hr Peter Kruskopf. Collegii-Assessor. (Euräpää Domsaga, som innefattar följande Tingslag: 1:o Walkjärvi Socken; 2:o Rauttus Socken; 3:o Mohla Socken med Heinäjoki Kapell och 4:o Kivinebb Socken.) Domare-Embetet i Walkjärvi och Mohla Socknar förvaltas af Hr Vice Häradshöfding Nils Johan Paldani.

  Hr Gustaf Adolph Palmgren. (Kexholms Södra Domsaga, som utgöres af följande Tingslag: 1:o Räisälä Socken med Kaukola Kapell och Kexholms Landsförsamling; 2:o Sakkola Socken med Metsäpirti Kapell; 3:o Pyhäjärvi Socken, samt 4:o Hiittola Socken med Illmes och Tiurola Kapeller.)

  Hr Georg Ahrenberg. (Kexholms Medledels Domsaga, bestående af följande Tingslag: 1:o Parikkala Socken; 2:o Jachimvaara Socken och 3:o Kronoborgs Socken.)

  Hr Otto Gustaf Stadius. (Sordavala Domsaga, hvartill höra följande Tingslag: 1:o Uguniemi Socken; 2:o Ruskeala Socken med Leppälax Kapell, samt 3:o Sordavala Lands- och Stads-Församlingar.)

  Hr Nils Mesterton. (Salmis Domsaga, innefattande följande Tingslag: 1:o Salmis Socken; 2:o Imbilax Socken med Kidelä Kapell och Suistamo Socken, samt 3:o den del af Suojärvi Socken som hörer till Wiborgs Län, med Korpiselkä Kapell.)

  Karelska Lagsagan.

  Lagman: Hr Carl Gerhard Hising. Verkeligt Stats-Råd, Ledamot i Kejserl. Senaten. (Lagsagan förvaltas af Hr Lagmannen Eric Gustaf Roschier.)

  Häradshöfdingar:

  Hr Salomon Mollerus. (Pielisjärvi Domsaga, bestående af följande Tingslag: 1:o Pielisjärvi Socken; 2:o Nurmis Socken och 3:o Juuga Kapell af förstnämnde Socken.)

  Hr William Forsman. Lagman, Ledamot i Kejserliga Senaten. (Karelens Nedre Domsaga, hvartill höra följande Tingslag: 1:o Tohmajärvi Socken med Kihtelysvaara Kapell och Pelgjärvi Socken; 2:o Kides Socken med Bräkylä Kapell och Kesälax Socken, samt 3:o Ilomants Socken med Eno Kapell jemte en del af Suojärvi Socken.) Domsagan förvaltas af Hr Vice Häradshöfding Johan Fredric Tujulin.

  Hr Johan Hällström. (Liebelitz Domsaga, som utgöres af följande Tingslag: 1:o Kaavi Socken; 2:o Liebelitz Moderkyrko-församling, och 3:o Kondiolax Kapell af Liebelitz Socken.) Domare-embetet förvaltas af Hr Vice Häradshöfding Anders Israël Cajander.

  Hr Eric Berndt von Konow. (Kuopio Domsaga, som utgöres af Kuopio Socken med Maaninga, Thusniemi och Karttula Kapeller.)

  Hr Anders Söderlund. Lagman. (Idensalmi Domsaga, hvartill höra följande Tingslag: 1:o Idensalmi Socken med Kiuruvesi Kapell; 2:o Nilsiä och 3:o Pielavesi Socknar.) Domsagan förvaltas af Hr Vice Häradshöfding Carl Gustaf Bergstedt.

  Hr Herman Berndt Westzynthius. Hof-Rätts-Assessor. (Rautalambi Domsaga, som utgöres af följande Tingslag: 1:o Rautalambi Socken med Hangasalmi och Suonejoki Kapeller; 2:o Piexämäki Socken med Haukivuori Kapell; 3:o Jorois samt 4:o Leppävirta Socknar.)

  Vacant. (Lill-Savolax Nedre Domsaga, hvartill höra följande Tingslag: 1:o Randasalmi Sockens Moderkyrko-Församling; 2:o Heinävesi Kapell af förenämnde Socken; 3:o Säminge och 4:o Kerimäki Socknar.)

  Kymmene Lagsaga.

  Lagman: Hr Jacob Wilhelm Hisinger. Verkeligt Stats-Råd. Lagsagan förvaltas af Hr Häradshöfding Gustaf Wilhelm Brander.

  Häradshöfdingar:

  Hr Gustaf Johan Sölfverarm. (Jockas Domsaga, som utgöres af följande Tingslag: 1:o Jockas; 2:o Sulkava; 3:o Puumala, och 4:o Christina Socknar.)

  Hr Gustaf Wilhelm Brander. (S:t Michels Domsaga, bestående af följande Tingslag: 1:o Mändyharju Socken; 2:o S:t Michels Moderkyrko-församling; 3:o Hirvensalmi Kapell af S:t Michels Socken, och 4:o Kangasniemi Socken.) Domare-embetet förvaltas i S:t Michels och Hirvensalmi Tingslag af Hr Vice Häradshöfding Carl Gabriel Masalin samt i Kangasniemi och Mändyharju Tingslag af Hr Vice Häradshöfding Carl Reinhold Jung.

  Hr Eric Åkesson. Collegii Assessor. (Heinola Domsaga, som utgöres af följande Tingslag: 1:o Heinola Residence och Heinola Kapell af Hollola Socken; 2:o Syssmä Socken med Luhango Kapell, 3:o Gustaf Adolphs Socken med Joutsa Kapell jemte den till S:t Michels Län hörande delen af Korpilax Kapell och Jämsä Socken.)

  Den öfriga delen af Kymmene Lagsaga underlyder Kejserliga Åbo Hof-rätt.


  Wiborgs Läns Ägodelnings-Rätt.

  Ordförande: Hr Johan Fredric Cleve. Häradshöfding.
  Secreterare: Hr Herman Berndt Grotenfelt. Häradshöfding.
  Tillbaka till innehållsförteckning.