Kejserlige Censur-Öfverstyrelsen.

(Helsingfors.)

Ordförande:
Vice Cancellern för Kejserl. Alexanders-Universitetet i Finland.

Ledamöter:
Hr Friherre Wilhelm Klinkowström. Geheime-Råd, Verkelig Kammarherre, Ledamot i Kejserl. Senaten; enligt särskildt Nådigt Förordnande.
Chefen för Cancellie-Expeditionen i Kejserliga Senaten.

Secreterare:
Hr Axel Ludvig Born. Referendarie-Secreterare i Kejserl. Senaten.

Ombudsman:
Hr Niclas Julius Clayhills. Collegii Assessor.

Copist:
Hr Frans Brunér. Cancellist i Kejserl. Senaten.
Tillbaka till innehållsförteckning.