Wiborgs Län.

(Wiborg.)

Gouverneur: Hr Fredric Stewen.
Lands-Secreterare: Hr Bror Adam Tamelander. Lagman.
Lands-Kamererare: Hr Robert Trapp.
Landt-Räntmästare: Hr Lars Fredric Kuhlström. Hof-Råd.

Vice Lands-Secreterare:
Hr Henric Gustaf Ritz. (För Storskifts-Ärenderne.)
Hr Eric Johan Rosenbom. Häradshöfding.
Hr Ferdinand Grönblad.

Vice Lands-Kamererare:
Hr Michæ;l Tjeder.
Hr Eric Joh. Grönlund.
Läne-Bokhållare: Hr Gustaf Ferdinand Ahrenberg.
Archivarie: Hr Carl Schiening. Öfverste-Lieutenant.
Translatorer för Ryska och Tyska Språken: Hr Pehr Ursin. Collegii Assessor.
En Translators-tjenst vacant.
Rysk Tolk: Hr Alexander Motti. Collegii-Registrator.
Lands-Cancellister:
 • Hr Johan Petter Thessén.
 • Hr Carl Woldemar Londén.
 • Hr Gustaf Mauritz Helsingius.
  Lands-Contoirister:
 • Hr Alexander Kronstén.
 • Hr Henric Gustaf Candelin.

  Lands-Fiscaler:
  Hr Christian Wilhelm Löfström. Gouvernements-Secreterare. (Euräpää, Kexholms Södra, Mellersta och Norra Härader.)
  Hr Pehr Aschan. Lieutenant. (Stranda, Kymmene, Lappvesi och Jäskis Härader.)

  Magazins-Förvaltare:
  Hr Gustaf Ferdinand Iversen. Hof-Råd. (Wiborg.)
  Hr Henric Gabriel Streng. Stabs-Ryttmästare. (Kexholm.)

  Häradernes Tjenstemän:

  I Stranda Härad,
  utgörande Wiborgs Socken med Kackis Kapell, Nykyrka Socken med Kuolemajärvi Kapell och Björkö Socken, jemte Utöarne Lavansaari och Seitskarö.

  Krono-Fogde: Hr Johan David Sanmark.
  Häradsskrifvare: Hr Otto Michæ;l Åhlgrén.

  Krono-Länsman:
  Hr Jonas Åkerblom. Collegii Registrator. (Wiborgs Socken.)
  Hr Abraham Isaac Wahlström. (Björkö Socken och Kackis Kapell, jemte Utöarne Lavansaari och Seitskarö.)
  Hr Carl Fredric Lindberg. (Nykyrka Socken med Kuolemajärvi Kapell.)
  Hr Anders Wilhelm Ahlbom. Extra Länsman inom Nykyrka Socken för Systerbäcks Gevärs-Factori.

  I Kymmene Härad,
  som består af Säckjärvi, Wederlax och Pyttis Socknar, Weckelax Socken med Sippola Kapell, samt Kymmene Socken jemte Utöarne Hogland och Tyttersaari.

  Krono-Fogde: Hr Anders Fredric Cajander.
  Häradsskrifvare: Hr Alexander Bernitz.

  Krono-Länsman:
  Hr Carl Johan Poppius. (Pyttis och Kymmene Socknar, jemte Öarne Hogland och Tyttersaari.)
  Hr Fredric Adolf Strömberg. (Weckelax Socken med Sippola Kapell.)
  Hr Carl Gustaf Wikeberg. (Wederlax Socken.)
  Hr Gustaf Wilhelm Törnell. (Säckjärvi Socken.)

  I Lappvesi Härad,
  som innefattar Walkiala, Luumäki, Lappvesi, Klemis och Taipalsaari Socknar samt Savitaipal Socken jemte Suomenniemi Kapell.

  Krono-Fogde: Hr Carl Gustaf Soldan.
  Häradsskrifvare: Hr Henric Gartz.

  Krono-Länsman:
  Hr Daniel Emil Mether. (Walkiala Socken.)
  Hr Johan Granqvist. (Luumäki Socken.)
  Hr Wilhelm Lucander. (Lappvesi Socken.)
  Hr Johan Grönmark. (Klemis och Taipalsaari Socknar.)
  Hr Fredric Cajander. (Savitaipal Socken med Suomenniemi Kapell.)

  I Jäskis Härad,
  som utgöres af Joutzenus Socken, Ruokolax Socken med Rautjärvi Kapell, Jäskis Socken och Kirvus Kapell samt S:t Andreæ; Socken.

  Krono-Fogde: Hr Anders Ruin. Collegii Assessor.
  Häradsskrifvare: Hr Henric Jonas Zilliacus.

  Krono-Länsman:
  Hr Anders Joachim Sallmén. (Joutzenus Socken.)
  Hr Sigfrid Johan Stenbäck. (Ruokolax Socken med Rautjärvi Kapell.)
  Hr Jacob Mauritz Krook. (Jäskis Socken med Kirvus Kapell.)
  Hr Berndt Otto Paqualén. (S:t Andreæ; Socken.)

  I Euräpää Härad,
  hvilket innehåller Mohla Socken med Heinjoki Kapell, Kivinebb, Walkjärvi och Rautus Socknar.

  Krono-Fogde: Johan Ulric Söderhjelm.
  Häradsskrifvare: Hr Christian Tavast.

  Krono-Länsman:
  Hr Nils Henric Hertz. (Mohla Socken med Heinjoki Kapell.)
  Hr Carl Andersin. (Kivinebb Socken.)
  Hr Eric Carl Stenbäck. (Walkjärvi Socken.)
  Hr Henric Forelius. (Rautus Socken.)
  Hr Anders Sorokin. (Extra Länsman inom Mohla Socken för Systerbäcks Gevärs-Factori.)
  Hr Emanuel Strandman. (Extra Länsman inom Kivinebb Socken för samma Factori.)

  I Kexholms Södra Härad,
  bestående af Sackola Socken med Metzäpirti Kapell, Pyhäjärvi Socken, Räisälä Socken med Kaukola Kapell, Kexholms Lands-Församling samt Hiitola Socken med Illmes och Tjurola Kapeller.

  Krono-Fogde: Hr Eric Jacob Siponius.
  Häradsskrifvare: Hr Johan Westerlund.

  Krono-Länsman:
  Hr Johan Stenberg. (Sackola Socken med Metzäpirti Kapell.)
  Hr Carl Brummer. (Pyhäjärvi Socken.)
  Hr Carl August Fröberg. (Räisälä Socken med Kexholms Lands-Församling och Kaukola Kapell.)
  Hr Johan Adolf Lukenberg. (Hiitola Socken med Illmes och Tjurola Kapeller.)

  I Kexholms Medledels Härad,
  hvartill hörer Kronoborgs, Parikkala och Jachimvaara Socknar.

  Krono-Fogde: Hr Pehr Gerhard Savander.
  Häradsskrifvare: Hr Fredric Gjös. Stabs-Capitaine.

  Krono-Länsman:
  Hr Berndt Johan Brander. (Kronoborgs Socken.)
  Hr Bengt Calonius. (Parikkala Socken.)
  Hr Carl Otto Linderoos. (Jachimvaara Socken.)

  I Kexholms Norra Härad,
  som utgöres af Uguniemi Socken, Ruskeala Socken med Leppälax Kapell, Sordavala Socken, Imbilax Socken med Kidelä Kapell, Suistamo och Salmis Socknar samt en del af Suojärvi Socken med Korpiselkä Kapell.

  Krono-Fogde: Hr Johan Hallonblad. Collegii Assessor.
  Häradsskrifvare: Hr Georg Wilhelm Poppius.

  Krono-Länsman:
  Hr Claës Aurenius. (Sordavala Socken.)
  Hr Gabriel Schottman. (Ruskeala Socken med Leppälax Kapell.)
  Hr Carl Gustaf Plathan. (Uguniemi Socken.)
  Hr Johan Wilhelm Polack. (Imbilax och Suistamo Socknar samt Kidelä Kapell.)
  Hr Gustaf Wilhelm Wikman. (Sallmis Socken.)
  Hr Carl Johan Gråsten. (En del af Suojärvi Socken med Korpiselkä Kapell.)
  Tillbaka till innehållsförteckning.