Läne-Staterne.

S:t Michels Län.

(Heinola.)

Gouverneur: Vacant.
Tjenstförrättande Gouverneur: Hr Anton Cronstedt. Öfverste vid Kejserliga Lif-Gardets Finska Skarpskytte-Bataillon.
Lands-Secreterare: Hr Anders Wilhelm Solitander. Protocolls-Secreterare.
Lands-Kamererare: Hr Johan Reinhold Holmberg. Collegii Assessor.
Landt-Räntmästare: Hr Carl Gustaf Tavaststjerna. Öfverste-Lieutenant.
Vice Lands-Secreterare: Hr Ernst August Mesterton.
Vice Lands-Kamererare: Hr Pehr Gustaf Svinhufvud. Lands-Kamererare.
Läne-Bokhållare: Hr Otto Reinhold von Becker.
Militiæ-Bokhållare: Vacant. Tjensten förrättas af Hr Capitainen O. A. Nordvik.
Translator: Hr August Johan Sylvander.
Rysk Tolk: Vacant. Tjenstförrättande, Hr Carl Ticcander.
Lands-Cancellister:
 • Hr Eric Leonard Erikson.
 • Hr Gustaf Adolf Eskelin.
  Lands-Contoirister:
 • Hr Gabriel Wilhelm Sundberg.
 • Hr Henric Weckman.

  Lands-Fiscaler:
  Hr Carl Johan Böök. (Heinola och S:t Michels Härader.)
  Hr Samuel Antell. Collegii Assessor. (Jockas och Randasalmi Härader.)

  Häradernes Tjenstemän:

  I Heinola Härad,
  bestående af Heinola Kapell i Hollola Socken, Syssmä Socken med Luhango Kapell, Gustaf Adolfs Socken med Joutza Kapell, en del af Korpilax Kapell i Jämsä Socken, samt Mändyharju Socken.

  Krono-Fogde: Hr Carl Magnus Forsström.
  Häradsskrifvare: Hr Carl Didric Hoffström.

  Krono-Länsman:
  Hr Johan Wilhelm Lucander. Expeditions-Fogde. (Heinola Kapell med de delar af Syssmä och Gustaf Adolfs Socknar, som förut underlydt Heinola Kapells Tingslag.)
  Hr Carl Wadenstjerna. Lieutenant. (Syssmä Socken och Luhango Kapell.)
  Hr Carl Gustaf Brofeldt. Expeditions-Fogde. (Gustaf Adolfs Socken och Joutza Kapell, samt en del af Korpilax Kapell i Jämsä Socken.)
  Hr Carl Fabian Herckman. Expeditions-Fogde. (Mändyharju Socken.)

  I S:t Michels Härad,
  som innefattar Kangasniemi och Christina Socknar, samt S:t Michels Socken med Hirvensalmi Kapell.

  Krono-Fogde: Hr Anders Thoreld.
  Häradsskrifvare: Hr Johan Reinhold Taube. Capitaine.

  Krono-Länsman:
  Hr Johan Fredric Monthén. (S:t Michels Socken.)
  Hr Anders Eric Backman. (Christina Socken.)
  Hr Carl Gustaf Edvard Adler. (Kangasniemi Socken.)
  Hr Gustaf Adolf Blomfeldt. (Hirvensalmi Kapell af S:t Michels Socken.)

  I Jockas Härad,
  innehållande Piexemäki Socken med Haukivuori Kapell, jemte Jorois, Jockas och Puumala Socknar.

  Krono-Fogde: Hr Carl Anton Sanmark. Philosophiæ Doctor, J.U. Candidat
  Häradsskrifvare: Hr Anders Eric Mohell.

  Krono-Länsman:
  Hr Carl Adolf Schröder. Ex-Fogde. (Puumala Socken.)
  Hr Bror Ulric Höijer. (Jorois Socken.)
  Hr Adolf Fredric Neiglick. Ex-Fogde. (Piexemäki Socken och Haukivuori Kapell.)
  Hr Carl Wilhelm Polin. Ex-Fogde. (Jockas Socken.)

  I Randasalmi Härad,
  hvartill höra Sulkava, Säminge och Kerimäki Socknar, samt Randasalmi Socken med Heinävesi Kapell.

  Krono-Fogde: Hr Zachris Cajander.
  Häradsskrifvare: Hr Carl Wilhelm Lindeberg.

  Krono-Länsman:
  Hr Anders Johan Lackman. Expeditions-Fogde. (Randasalmi Socken.)
  Hr Fredric von Pfaler. (Heinävesi Kapell af Randasalmi Socken.)
  Hr Johan Gustaf Kyander. Expeditions-Fogde. (Kerimäki Socken.)
  Hr Pehr Leistén. Expeditions-Fogde. (Sulkava Socken.)
  Hr Anders Johan Hultin. Expeditions-Fogde. (Säminge Socken.)
  Tillbaka till innehållsförteckning.