Läne-Staterne.

Kuopio Län.

(Kuopio.)

Gouverneur: Hr Adolf Ramsay.
Lands-Secreterare: Hr Adolph Fredric Kellander. Häradshöfding.
Lands-Kamererare: Hr Carl Gabriel Forstén. Collegii-Assessor.
Landt-Räntmästare: Hr Alexander Ramsay. Capitaine.
Vice Lands-Secreterare: Vacant. Tjensten förrättas af Hr Fredric Wilhelm Lagus. Hof-Rätts Extra Notarie.
Vice Lands-Kamererare: Hr Carl Leopold Kepplerus.
Läne-Bokhållare: Hr Georg Sahlstein.
Translators-tjensten vacant. Bestrides af Hr Ludvig Lojander. Collegii-Assessor.
Tolk för Ryska Språket: Hr Alexander Lojander.
Lands-Cancellister:
 • Hr Carl Johan Klingberg.
 • Hr Gustaf Fredric Åkerblom.
  Lands-Contoirister:
 • Hr Gustaf Järnefelt.
 • Hr Anders Johan Lackman.

  Lands-Fiscaler:
  Hr Anders Grönlund. Justitiarie. (Kuopio, Rautalambi och Idensalmi Härader.)
  Hr Jacob Falck. (Karelens Nedre Härad.)
  Hr Berndt Krogerus. (Karelens Öfre Härad.)

  Magazins-Förvaltare:
  Hr Gustaf Aspelund. Assessor. (Kuopio.)
  Hr Sven Johan Schlüter. Lieutenant. (Joensuu.)

  Häradernes Tjenstemän:

  I Karelens Öfre Härad,
  hvartill höra Nurmis Socken, Pjelisjärvi Socken med Juuga Kapell, Liebelitz Socken med Kondiolax Kapell och Kaavi Socken.

  Krono-Fogde: Hr Henric Johan Hjerppe.
  Häradsskrifvare: Hr Gustaf Rindell.

  Krono-Länsmän:
  Hr Johan Gustafsson. Oeconomiæ-Directeur. (Kaavi Socken)
  Hr Isaac Strömmer. Expeditions-Fogde. (Liebelitz Socken.)
  Hr Israël Cajander. Fändrik. (Kondiolax Kapell af Liebelitz Socken.)
  Hr Carl Fredric Olsoni. (Nurmis Socken.)
  Hr Isaac Stenius. Expeditions-Fogde. (Pjelisjärvi Socken.)
  Hr Jacob Strömmer. (Juuga Kapell af Pjelisjärvi Socken.)

  I Karelens Nedre Härad,
  som utgöres af Ilomantz Socken med Eno eller Taipale Kapell, Tohmajärvi Socken med Kihtelysvaara Kapell, Kides Socken med Bräkylä Kapell samt Pelgjärvi, Kesälax och en del af Suojärvi Socken.

  Krono-Fogde: Hr Christian Cajan.
  Häradsskrifvare: Hr Gustaf Adolf Krogerus.

  Krono-Länsman:
  Hr Gabriel Stenius: Expeditions-Fogde. (Tohmajärvi Socken med Kihtelysvaara Kapell och Pelgjärvi Socken.)
  Hr Anders Abraham Winter. Expeditions-Fogde. (Kides Socken med Bräkylä Kapell.)
  Hr Gustaf Serlachius. (Ilomantz Socken.)
  Hr Anders Johan Tollet. (Kesälax Socken.)
  Hr Eric Harberg. (Eno Kapell af Ilomantz Socken.)

  I Idensalmi Härad,
  bestående af Idensalmi Socken med Kiuruvesi Kapell och Nilsiä Socken.

  Krono-Fogde: Hr Carl Johan Lilljander.
  Häradsskrifvare: Hr Berndt Wilhelm Messman.

  Krono-Länsman:
  Hr Eric Fabian Lagerstam. (Nilsiä Socken.)
  Hr Conrad Fredric Rosenberg. (Idensalmi Sockens Södra District.)
  Hr Ulric Andersin. Expeditions-Fogde. (Idensalmi Sockens Norra District.)

  I Kuopio Härad,
  bestående af Kuopio Socken med Karttula, Maaninga och Thusniemi Kapeller samt Pjelavesi Socken.

  Krono-Fogde: Hr Carl Ertvin Winter.
  Häradsskrifvare: Hr Carl Kumlin.

  Krono-Länsman:
  Hr Herman Lukenberg. (Karttula District.)
  Hr Daniel Grönberg. (Maaninga District.)
  Hr Jacob Peterson. (Thusniemi District.)
  Hr Adolf Stenfeldt. (Pjelavesi Socken.)

  I Rautalambi Härad,
  bestående af Rautalambi Socken med Suonijoki och Hangasalmi Kapeller samt Leppävirta Socken.

  Krono-Fogde: Hr Carl Fredric Olsoni.
  Häradsskrifvare: Hr Claës Collan.

  Krono-Länsman:
  Hr Fredric Wilhelm Östling. (Rautalambi Socken med Suonijoki och Hangasalmi Kapeller.)
  Hr Gustaf Fredric Kulvik. (Leppävirta Socken.)
  Tillbaka till innehållsförteckning.