Läne-Staterne.

Wasa Län.

(Wasa.)

Gouverneur: Hr Carl Cronstedt.
Lands-Secreterare: Hr Ernst August Hjelt. Lagman.
Lands-Kamererare: Hr Fredric Gustaf Långhjelm.
Landt-Räntmästare: Hr Carl von Willebrand. Major.
Vice Lands-Secreterare: Vacant.
Vice Lands-Kamererare: Hr Fredric Wilhelm Oberg.
Läne-Bokhållare: Hr Alexander Uggla.
Militiæ-Bokhållare: Vacant. Tjensten förrättas af Hr Johan Ingman. Regements-Skrifvare.
Translator för Ryska Språket: Vacant.
Rysk Tolk: Hr Johan Sterenius.
Lands-Cancellister:
 • Hr Carl Johan Solfvin.
 • Tjenstförrättande: Hr Carl Jacob Strömmer.
  Lands-Contoirister:
 • Hr Gustaf Adolf Rönneberg.
 • Tjenstförrättande: Hr Jean Petter Hartman.

  Lands-Fiscaler:
  Hr Georg Ludvig Herpman. (Korsholms Norra samt Laukas och Kuortane Fögderier jemte Wöro och Ny-Karleby Socknar af Korsholms Medledels Fögderi.)
  Hr Adolf Fredric Forssell. Expeditions-Fogde. (Korsholms Södra och Medeldels Fögderier utom Wöro och Ny-Carleby Socknar.)
  Magazins-Förvaltare: Hr Emil Strömborg. Capitaine.

  Häradernes Tjenstemän:

  I Korsholms Södra Härad,
  innefattande följande Socknar, nemligen: Lappfjerd, med Storå och Sideby Kapeller, jemte Bötom Predikogäll, Nerpes med Korsnäs Kapell, Östermark, Malax med Solf Kapell samt Pörtom och Petalax Predikogäll, Mustasaari med Qveflax Kapell och Replot Predikogäll, Laihela med Jurva Kapell, och Ilmola med Kauhajoki, Kurikka, Jalasjärvi och Peräseinäjoki Kapeller, jemte en del af Nurmo Predikogäll inom Lappo Pastorat.

  Krono-Fogde: Hr Herman Rosenberg. Collegii-Assessor.
  Häradsskrifvare: Hr Johan Waselius.

  Krono-Länsman:
  Hr Gustaf Starcke. Expeditions-Fogde. (Lappfjerds Socken med Storå och Sideby Kapeller, jemte Bötom Predikogäll.)
  Hr Eric Johan Holm. Expeditions-Fogde. (Nerpes Socken med Korsnäs Kapell och Östermark Socken.)
  Hr Carl Gustaf Waselius. Expeditions-Fogde. (Malax Socken med Solf Kapell samt Pörtom och Petalax Predikogäll.)
  Hr Johan Widberg. (Mustasaari Socken med Qveflax Kapell och Replott Predikogäll.)
  Hr Isaac Wilhelm Allén. Lieutenant. (Laihela Socken med Jurva Kapell.)
  Hr Gustaf Taxell. Expeditions-Fogde. (Ilmola Socken med Kauhajoki, Kurikka, Jalasjärvi och Peräseinäjoki Kapeller, jemte en del af Nurmo Predikogäll inom Lappo Pastorat.)

  I Korsholms Medledels Härad,
  innefattande följande Socknar, nemligen: Lillkyro, Storkyro med Ylistaro Kapell, Wöro med Åravais och Maxmo Kapeller, Lappo med Kauhava och Ylihärmä Kapeller, jemte delar af Alahärmä Kapell och Nurmo Predikogäll, samt Ny-Carleby Socken med Munsala Kapell och en del af Alahärmä Kapell.

  Krono-Fogde: Hr Wilhelm Sjöberg. Collegii-Assessor.
  Häradsskrifvare: Hr Gustaf Adolph Kjellman.

  Krono-Länsman:
  Hr Matthias Liljeqvist. (Lillkyro Socken.)
  Hr Nils Gustaf Polviander. Expeditions-Fogde. (Storkyro Socken med Ylistaro Kapell.)
  Hr Henric Sohlberg. Expeditions-Fogde. (Wöro Socken med Åravais och Maxmo Kapeller.)
  Hr Johan Henric Tillman. Expeditions-Fogde. (Lappo Socken med Kauhava och Ylihärmä Kapeller jemte en del af Alahärmä Kapell och Nurmo Predikogäll.)
  Hr Mauritz Christfried Nordqvist. (Ny-Carleby Socken med Munsala Kapell och en del af Alahärmä Kapell inom Lappo Pastorat.)

  I Korsholms Norra Härad,
  som utgöres af följande Socknar, nemligen: Pedersö[re], med Larsmo, Esse och Purmo Kapeller, Kronoby med Terijärvi Kapell, Gamla-Carleby med Nedervettil, Kaustby och Öfvervettil Kapeller jemte Perrho Predikogäll, Kelviå med Ullava Predikogäll, samt Lochteå med Ylikannus och Toholampi Kapeller, jemte Himango och Lestijärvi Predikogäll.

  Krono-Fogde: Hr Anders Wilhelm Lundström.
  Häradsskrifvare: Hr Gabriel Palmqvist.

  Krono-Länsman:
  Hr Jacob Sacklén. (Pedersö[re] Socken Med Larsmo, Esse och Purmo Kapeller.)
  Hr Carl Hellberg. (Kronoby Socken med Terijärvi Kapell.)
  Hr Fredric Gustaf Jung. Expeditions-Fogde. (Gamla-Carleby Socken med Nedervettil, Kaustby och Öfvervettil Kapeller, jemte Perrho Predikogäll.)
  Hr Alexander Favorin. (Kelviå Socken med Ullava Predikogäll.)
  Hr Gustaf Grönlund. Expeditions-Fogde. (Lochteå Socken med Ylikannus och Toholampi Kapeller, samt Himango och Lestijärvi Predikogäll.) Tjensten bestrides tills vidare af Vice Krono-Länsmannen Adolph Fredric Bergström.

  I Kuortane Härad,
  bestående af följande Socknar, nemligen: Lappajärvi med Evijärvi, Windala och Alajärvi Kapeller, samt Kortesjärvi, Soini och Lehtimäki Predikogäll, Kuortane med Kuortane Kapell och Töysä Predikogäll, Keuru med Pihlajavesi och Muldia Kapeller, samt Wirdois och Etzeri Kapeller af Ruovesi Pastorat.

  Krono-Fogde: Hr Anders Gustaf Högdahl.
  Häradsskrifvare: Hr Daniel Christian Larick.

  Krono-Länsman:
  Hr Gustaf Anders Walén. Expeditions-Fogde. (Lappajärvi Socken med Evijärvi och Windala Kapeller samt Kortesjärvi Predikogäll.)
  Hr Anders Berg. (Kuortane Socken med Kuortane Kapell och Töysä Predikogäll, jemte Alajärvi Kapell samt Soini och Lehtimäki Predikogäll af Lappajärvi Pastorat.)
  Hr Petter Gustaf Bergman. (Keuru Socken med Pihlajavesi och Muldia Kapeller.)
  Hr Knut Mauritz Ullner. Expeditions-Fogde. (Wirdois och Etzeri Kapeller af Ruovesi Pastorat.)

  I Laukas Härad,
  innefattande följande Socknar, nemligen: Laukas med Jyväskylä Kapell och Sumiais Bönehus-församling jemte Kuivasmäki eller Petäjävesi Kapell af Jämsä Pastorat, Saarijärvi med Karstula Kapell och Kuukkajärvi eller Uurais Bönehus, samt Wiitasaari med Pihtipudas och Kivijärvi Kapeller.

  Krono-Fogde: Hr Matthias Hellin. Tjensten bestrides tills vidare af Hr Expeditions-Fogden Gustaf Grönlund.
  Häradsskrifvare: Hr Carl Anton Carlborg.

  Krono-Länsman:
  Hr Anders Henric Lönnblad. (Laukas Socken med Jyväskylä Kapell och Sumiais Bönehusgäll, jemte Kuivasmäki eller Petäjävesi Kapell af Jämsä Pastorat.)
  Hr Wilhelm Gotthard von Hertzen. (Saarijärvi Socken med Karstula Kapell och Kuukkajärvi eller Uurais Bönehusgäll.)
  Hr Johan Petter Lindbohm. Expeditions-Fogde. (Wiitasaari Socken med Pihtipudas och Kivijärvi Kapeller.)
  Hospitals-Syssloman: Vacant. Tjensten bestrides tills vidare af Hr Krono-Länsmannen Carl Hellberg. (Kronoby.)
  Tillbaka till innehållsförteckning.