Läne-Staterne.

Uleåborgs och Kajana Län.

(Uleåborg.)

Gouverneur: Hr Robert Wilhelm Lagerborg.
Lands-Secreterare: Hr Johan Fredric Clásen. Lagman.
Lands-Kamererare: Hr Carl Gustaf Bergbom. Collegii-Assessor.
Landt-Räntmästare: Hr Johan Herman Enbom.
Vice Lands-Secreterare: Hr Nils Johan Heurlin. Vice Häradshöfding.
Vice Lands-Kamererare: Hr Leonhard Pentzin. Fält-Kamererare.
Läne-Bokhållare: Vacant.
Translator för Ryska Språket: Hr Jacob Ståhle. Philosophiæ Doctor.
Rysk Tolk: Hr Carl Corpeus. Gouvernements-Secreterare.
Lands-Cancellister:
 • Hr Eric Grönqvist.
 • Hr Herman Michæl Planting.
  Lands-Contoirister:
 • Hr Herman Fredric Hermanson.
 • Hr Carl Amandus Hjulberg.

  Lands-Fiscaler:
  Hr Olof Wallin. (Torneå, Uleå och Salo Härader.)
  Hr Christian Aejmelæus. (Kajana Härad.)
  Hr Eric Julius Berg. Vice Lands-Fiscal. (Kemi Härad.)
  Magazins-Förvaltare: Hr Bengt Magnus Krook. Major. (Uleåborg.)

  Häradernes Tjenstemän.

  I Salo Härad,
  hvilket omsluter Haapajärvi Socken med Pidisjärvi och Reisijärvi Kapeller; Kalajoki Socken med Ylivieska, Alavieska, Rautio och Sievi Kapeller; Pyhäjoki Socken med Kärsämäki, Pyhäjärvi, Haapajärvi, Oulais och Merijärvi Kapeller; Siikajoki Socken med Pulckila, Piippola, Frantzila, Paavola och Revolax Kapeller, Carlö Socken och Salo Socken med Salo och Wihandi Kapeller.

  Krono-Fogde: Hr Gustaf Adolph Hårdh.
  Häradsskrifvare: Hr Gustaf Durchman.

  Krono-Länsman:
  Hr Nils Sandman. Expeditions-Fogde. (Kalajoki Socken som innefattar Moderkyrko-Församlingen samt Alavieska, Ylivieska, Rautio och Sievi Kapeller.)
  Hr Wilhelm Sundström. (Haapajärvi Socken, innef Moderkyrko-Församlingen med Pidisjärvi och Reisijärvi Kapeller.)
  Hr Johan Niclas Lackström. (Pyhäjoki Sockens Nedre District, som omfattar Moderkyrko-Församlingen, Merijärvi, Oulais och Haapajärvi Kapeller.)
  Hr Carl Reinhold Andstén. (Pyhäjoki Sockens Öfre District, bestående af Kärsämäki och Pyhäjärvi Kapeller.)
  Hr Johan Eric Hedberg. Expeditions-Fogde. (Salo Sockens District, nemligen Moderkyrko-Församlingen med Salo och Wihandi Kapeller.)
  Hr Jonas Sandman. Expeditions-Fogde. (Siikajoki Sockens Nedre District, bestående af Moderkyrko-Församlingen, Revolax, Paavola och Frantzila Kapeller.)
  Hr Herman Alexander Salow. Expeditions-Fogde. (Siikajoki Sockens Öfre District, som utgöres af Pulckila och Piippola Kapeller.)
  Hr Adolph Salow. (Carlö Socken.)

  I Uleå Härad,
  innefattande Limingo Socken med Kembele, Törnävä, Temmes och Lumijoki Kapeller; Uleå Socken med Uleå-Salo Kapell; Muhos Socken med Utajärvi Kapell; Pudasjärvi Socken, Ijo Socken med Neder- och Öfver-Kimingi, Haukipudas och Kuivaniemi Kapeller samt Kuusamo Socken.

  Krono-Fogde: Hr Johan Gustaf Liljeqvist. Collegii Assessor.
  Häradsskrifvare: Hr Abel Qvickström.

  Krono-Länsman:
  Hr Jacob Gabriel Ståhlberg. Expeditions-Fogde. (Limingo Sockens District, bestående af Moderkyrko-Församlingen jemte Kembele, Törnävä, Temmes och Lumijoki Kapeller.)
  Hr Johan Niclas Polviander. (Uleå Sockens District, som omfattar Moderkyrko-Församlingen jemte Uleå-Salo Kapell.)
  Hr Raphaël Pettersson. Expeditions-Fogde. (Muhos Sockens District, utgörande Moderkyrko-Församlingen och Utajärvi Kapell.)
  Hr Emanuel Ferdinand Wallenius. (Pudasjärvi Socken.)
  Hr Johan Magnus Kehl. (Ijo Sockens District, som innesluter Moderkyrko-Församlingen jemte Öfver- och Neder-Kimingi, Haukipudas och Kuivaniemi Kapeller.)
  Hr Conrad Wilhelm Planting. Expeditions-Fogde. (Kuusamo Socken.)

  I Kajana Härad,
  som består af Paldamo Socken med Kajana och Säresniemi Kapeller, Hyrynsalmi Socken med Suomussalmi, Puolango och Ristijärvi Kapeller samt Sotkamo Socken med Kuhmoniemi Kapell.)

  Krono-Fogde: Hr Johan Christian Wichmann. Collegii Assessor.
  Häradsskrifvare: Hr Fredric Levonius.

  Krono-Länsman:
  Hr Johan Hortling. (Paldamo Sockens District, utgörande Moderkyrko-Församlingen, med Suomussalmi, Puolango och Ristijärvi Kapeller.)
  Hr Gustaf Herman Planting. (Hyrynsalmi Sockens District, innef Moderkyrko-Församlingen, med Suomussalmi, Puolango och Ristijärvi Kapeller.)
  Hr Gustaf Adolph Boij. (Sotkamo Sockens District, nemligen Moderkyrko-Församlingen och Kuhmoniemi Kapell.)

  I Kemi Härad,
  som utgöres af Kemi Socken med Tervola och Simo Kapeller, Neder-Torneå Socken med Karungi Kapell, Öfver-Torneå Socken med Turtula Kapell, Rovaniemi och Kemiträsk Socknar med till den sistnämnde hörande Kuolajärvi Lappmarks Församling.

  Krono-Fogde: Hr Carl Gustaf Elfving.
  Häradsskrifvare: Hr Carl Eric Liljeqvist.

  Krono-Länsman:
  Hr Isaac Ståhlberg. Fändrik. (Kemi Sockens District, som utgöres af Kemi Moderkyrko-Församlingen samt Simo och Tervola Kapeller.)
  Hr Carl Pihl. (Neder-Torneå Sockens District, som utgöres af Moderkyrko-Församlingen och Karungi Kapell.)
  Hr Johan Fredric Ångelin. (Öfver-Torneå Sockens District, bestående af Moderkyrko-Församlingen och Turtula Kapell.)
  Hr Johan Gustaf Boucht. (Rovaniemi Socken.)
  Hr Abraham Planting. (Kemiträsk Sockens District, bestående af Moderkyrko-Församlingen och Kuolajärvi Lappmark.)

  I Lappske Häradet,
  bestående af Muonioniska Moderkyrkogäll, Enontekis, Kittilä, Sodankylä, Enare och Utsjoki Lappmarker.

  Kronofogde: Hr Johan Constantin Wallenius.

  Krono-Länsman:
  Hr Johan Lillja. (Muonioniska Sockens District, som består af Moderkyrko-Församlingen och Enontekis Lappmark.)
  Hr Jeremias Stenhag. (Kittilä District.)
  Hr Gustaf Slottsberg. (Sodankylä District.)
  Hr Adolph Durchman. (Enare Lappmark.)
  Hr August Gotthard Boucht. (Utsjoki Lappmark.)
  Tillbaka till innehållsförteckning.