Intendents-Contoiret.

(Helsingfors.)

Intendent öfver Allmänna Byggnaderne i Finland: Hr Carl Ludvig Engel.
Förste Conducteur och Secreterare: Hr Anton Wilhelm Arppe.
Andre Conducteur: Hr Anders Fredric Granstedt.
Tredje Conducteur: Hr Johan Eric Wik. Architect vid Kejserl. Alexanders Universitetet.
Tillbaka till innehållsförteckning.