Ecclesiastik-Staten i Borgå Stift.

Kyrkoherdar i Borgå Stift.

I. Dom-Prosteriet.

Borgå Pastorat:
Hr Magnus Alopæus. Philos. och Theologiæ Doctor, Dom-Prost; har för ålderdom och sjuklighet tjenstledighet.
Pastors-Substitut: Hr Carl Gustaf Eklind. Vice Pastor.
Domkyrko-Syssloman: Hr Johan Gabriel Norring. Philos. Doctor, utnämnd Kyrkoherde i Wiborgs Pastorat.

Lappträsk Pastorat: (Praebende.)
Hr Gustaf Henric Forsius. Philos. och Theol. Doctor, Theol. Lector; har Prostevården i Domprosteriet.
Vice-Pastor: Vacant. Curam Gerens i Moderkyrko-Församlingen: Hr Gustaf Ulric Rosenqvist.
Curam Gerens i Artsjö Kapell: Hr Aron Broms. Vice Pastor.

Lovisa Pastorat:
Hr Carl Adolf Hougberg. Prost.

Mäntzälä Pastorat:
Hr Abraham Ehnroos. Prost.

Mörsköm Pastorat: (Praebende.)
Biskopens Annexa.
Vice Pastor: Hr Petter Johan Relander.

Pernå Pastorat: (Praebende.)
Biskopens Annexa.
Vice Pastor: Hr Gustaf Roselius.

II. Wiborgs Prosteri.

Wiborgs Svenska och Finska Församlingar:
Hr Johan Gabriel Norring. Philos. Doctor, utnämnd.
Curam Gerens i Moderkyrko-Församlingen: Hr Anders Huchtman. Vice Pastor.
Curam Gerens i Kackis Kapell: Hr Ephraim Hollmén. Vice Pastor.

Wiborgs Tyska Församling:
Vacant. Curam Gerens: Hr Alexander Stolpe. Vice Pastor.

Björkö Pastorat:
Hr Jacob Herman Sirén. Philos. Doctor.

Kivinebbs Pastorat:
Hr Henric Borenius. Contracts-Prost i Wiborgs Prosteri. Har för ålderdom befrielse från Contracts-Proste-vården.

Nykyrka Pastorat:
Hr Gustaf Wilhelm Wirenius. Philos. Doctor, Prost.

Mohla Pastorat:
Hr Johan Fredric Stråhlman. Vicarierande Contracts-Prost i Wiborgs Prosteri.

S:t Andreæ Pastorat: (Praebende.)
Biskopens Annexa.
Vice Pastor: Hr August Lorentz Wendell.

III. Fredrikshamns Prosteri.

Fredrikshamns och Weckelax Pastorat:
Hr Carl Johan Qvist. Vice Contracts-Prost i Fredrikshamns Prosteri.

Kymmene Pastorat:
Vacant. Curam Gerens: Hr Carl Johan Hollender. Kapellan, Vice Pastor.

Luumäki Pastorat:
Hr Thomas Nervin.

Pyttis Pastorat:
Hr Adolf Fredric Cremer.

Säckjärvi Pastorat:
Hr Eric Sylvin. Prost. Har för ålderdom tjenstledighet.
Curam Gerens: Hr Eric Reinhold Sylvin. Vice Pastor.

Walkiala Pastorat:
Hr Johan Christian Hornborg. Prost.

Wederlax Pastorat:
Hr Henric Masalin.

IV. Nyländska Prosteri.

Helsingfors och Helsinge Pastorat:
Hr. Eric Anders Crohns. Philos. Doctor, Professor, Contract-Prost i Nyländska Prosteriet.

Nurmijärvi Pastorat:
Hr Carl Isaac Wallenius. Prost.

Sibbo Pastorat: (Praebende.)
Biskopens Annexa.
Tjenstförrättande Vice Pastorat: Hr Carl Fredric Bergholm.

Thusby Pastorat:
Hr Johan Ihlström.

V. Östra Tavastländska Prosteri.

Hollola Pastorat:
Hr Johan Fredric Boucht. Philos. Doctor, Prost.

Gustaf Adolfs Pastorat:
Vacant. Curam Gerens: Hr Henric August Lindeberg.

Ithis Pastorat:
Hr Carl Fredric Relander. Philos. Doctor.

Orimattila Pastorat:
Hr Edvard Daniel Hartman. Contracts-Prost i Östra Tavastländska Prosteriet.

Syssmä Pastorat:
Hr Johan Selén.

VI. Vestra Tavastländska Prosteri.

Hauho Pastorat:
Hr Carl Elias Alopæus. Philos. Doctor, Prost.

Jämsä Pastorat:
Hr Anders Johan Saelán.

Lampis Pastorat:
Hr Gustaf Neclair. Philos. Doctor.

Padasjoki Pastorat:
Hr Jacob Lindeqvist. Contracts-Prost i Vestra Tavastländska Prosteriet.

VII. Wasa Läns Prosteri.

Saarijärvi Pastorat:
Hr David Roschier. Vice Contracts-Prost i Wasa Läns Prosteri.

Laukas Pastorat:
Vacant. Curam Gerens: Hr Anders Johan Kiljander.

Wiitasaari Pastorat:
Hr Alexander Dahlström. Utnämnd.
Curam Gerens: Hr Carl Cederwaller.

VIII. Willmanstrands Prosteri.

Willmanstrands och Lappvesi Pastorat:
Hr Jacob Alexander Stråhlmann. Prost, Vice Contracts-Prost i Willmanstrands Prosteri.

Savitaipal Pastorat:
Hr Johan Stråhlmann. Prost.

Joutzenus Pastorat:
Vacant. Curam Gerens: Hr Carl Gustaf Silljander. Kapellan.

Jäskis eller S:t Peters Pastorat:
Hr Fabian Bergstein. Prost.

Klemis Pastorat:
Vacant. Curam Gerens: Hr Wilhelm Ludvig Lundan.

Ruokolax Pastorat:
Hr Joseph Wegelius. Philos. Doctor, Prost.

Taipalsaari Pastorat:
Hr Anders Johan Wenell.

IX. Södra Savolax Prosteri.

S:t Michels Pastorat:
Hr Arvid Gottfried Nordqvist. Prost.

Christina Pastorat:
Hr Elias Holmstein.

Jockas Pastorat:
Hr Carl Gustaf Nykopp. Philos. Doctor, Contracts-Prost i Södra Savolax Prosteri.

Kangasniemi Pastorat:
Hr Henric Johan von Pfaler. Utnämnd.
Curam Gerens: Hr Johan Boxström.

Mäntyharju Pastorat:
Hr Olof Pesonius. Prost.

Puumala Pastorat:
Hr Anders Winter. Philos. Doctor.

Sulkava Pastorat:
Hr Jacob Fredric Neovius. Prost.

X. Norra Savolax Öfre Prosteri.

Idensalmi Pastorat:
Hr Robert Valentin Frosterus. Philos. Doctor, Theol. Licentiat, Prost.

Kuopio Pastorat:
Hr Matthias Ingman. Theol. Doctor, Contracts-Prost i Norra Savolax Öfre Prosteri. Har för ålderdom och sjuklighet tjenstledighet.
Pastors-Substitut: Hr Gustaf Wilhelm Jäderholm. Fånghus-Predikant, Vice Pastor.

Nilsiä Pastorat:
Hr Adolf Fredric Hjelmman.

Rautalambi Pastorat:
Hr Johan Hirn. Philos. Doctor.

Pielavesi Pastorat:
Hr Anders Fabian Neovius. Vicarierande Contracts-Prost i Norra Savolax Öfre Prosteri.

XI. Norra Savolax Nedre Prosteri.

Randasalmi Pastorat:
Hr Isaac Ahlholm. Philos. Doctor.

Jorois Pastorat:
Hr Gustaf Gräsbäck.

Leppävirta Pastorat:
Vacant. Curam Gerens: Hr Jacob Johan Grönros. Philos. Doctor, Vice Pastor.

Piexämäki Pastorat:
Hr Abraham Mollerus. Philos. Doctor, Prost, Vice Contracts-Prost i Norra Savolax Nedre Prosteri.

Kerimäki Pastorat:
Vacant. Curam Gerens: Hr Ernst Johan Harlin.

Sääminge Pastorat:
Hr Johan Niclas Stråhlman.

XII. Öfre Karelska Prosteriet.

Kaavi Pastorat:
Hr Johan Adolf Ottelin.

Liebelitz Pastorat:
Hr Anders Joseph Europæus. Philos. Doctor, Contracts-Prost i Öfre Karelska Prosteriet.

Nurmis Pastorat:
Hr Aron Wenell. Philos. Doctor, Prost.

Pielisjärvi Pastorat:
Hr Johan Stenius. Utnämnd.
Curam Gerens: Hr Elias Samuel Nymalm.

XIII. Nedre Karelska Prosteriet.

Ilomantz Pastorat:
Hr Carl August Molander.

Kesälax Pastorat:
Hr Gabriel Alopæus.

Kiides Pastorat:
Hr Gustaf Fredric Hjerppe. Philos. Doctor, Prost, Contracts-Prost i Nedre Karelska Prosteriet.

Pelgjärvi Pastorat:
Hr Sigfrid Gustaf Kroijerus.

Tohmajärvi Pastorat:
Vacant. Curam Gerens i Moderkyrko-Församlingen: Hr Jonas Gabriel Grahn.
Curam Gerens i Kihtelysvaara Kapell: Hr Nils Aschan. Kapellan, Vice Pastor.

XIV. Sordavala Prosteri.

Jachimvaara Pastorat:
Hr Henric Johan Mechelin. Philos. Doctor, Contracts-Prost i Sordavala Prosteri.

Sordavala Pastorat:
Hr Gabriel Johan Fabritius.

Ruskiala Pastorat:
Hr Gabriel Schröder.

Imbilax Pastorat:
Vacant. Curam Gerens: Hr Gustaf Magnus von Hertzen.

XV. Norra Kexholmska Prosteriet.

Hiitola Pastorat:
Hr Daniel Sælan. Prost.

Kronoborgs Pastorat:
Hr Jacob Johan Slottman. Contracts-Prost i Norra Kexholmska Prosteriet.

Parickala Pastorat:
Hr Anton Ulric Rönnholm. Prost.

Uguniemi Pastorat:
Vacant. Curam Gerens: Hr Anders Nord.

XVI. Södra Kexholmska Prosteriet.

Walkjärvi Pastorat:
Hr Johan Stråhlman. Theol. Doctor. Har för ålderdom tjenstledighet.
Curam Gerens: Hr Georg Magnus Järnefelt. Vice Pastor.

Kexholms Pastorat:
Hr Adolf Höijer.

Pyhäjärvi Pastorat:
Hr Johan Magnus Zitting.

Rautus Pastorat:
Hr Fredric Peronius.

Räisälä Pastorat:
Hr Johan Christian Schwindt. Prost.

Sackola Pastorat:
Hr Johan Gustaf Strengell. Vicarierande Contracts-Prost i Södra Kexholmska Prosteriet.

Rectorer vid Trivial-Skolorne i Borgå Stift.

Helsingfors Trivial-Skola:
Hr Fredric Cygnæus. Philos. Magister.

Kuopio Trivial-Skola:
Hr Johan Fredric Homén. Philos. Doctor.

Lovisa Trivial-Skola:
Hr Gustaf Leonhard Stenbäck. Philos. Magister.

Förste Krets-Skol-Lärare.

I Wiborg:
Tjenstförrättande: Hr Petter Henric Melart. Titulair-Råd, Krets-Skollärare.

I Fredrikshamn:
Hr Gustaf Magnus Nordström. Philos. Doctor.

I Nyslott:
Tjenstförrättande: Hr Carl Gustaf Gottfried Heintzie. Philos. Magister.

I Kexholm:
Vacant.

I Sordavala:
Hr Gustaf Ferdinand Melart.
Tillbaka till innehållsförteckning.