Medicinal-Staten.

Provincial-Läkare.

Nylands Län:
Hr Fredric Rosenbom. Philos. och Medicinæ Doctor. (Helsingfors.)
Hr Johan Ascholin. Philos. och Medicinæ Doctor. (Ekenäs.)
Hr Carl Henric Lindeqvist. Philos. och Medicinæ Doctor. (Lovisa.)

Åbo och Björneborgs Län:
Hr Henric Cajander. Philos. och Medicinæ Doctor. (Åbo.)
Hr Johan Olof Arrhenius. Medicinæ Doctor, Assessor. (Björneborg.)
Hr Carl Henric Ringbom. Philos. och Medicinæ Doctor. (Tammerfors.)
Hr Johan Peter Granberg. Medicinæ Doctor, Collegii-Assessor. (Åland.)
Hr Jacob Nils Cumenius. Philos. och Medicinæ Doctor. (Nystad.)

Tavastehus Län:
Hr Wilhelm Granlund. Medicinæ Doctor. (Tavastehus.)

Wiborgs Län:
Wiborg: Vacant.
Hr Adolph Wilhelm Dammert. Philos. och Medicinæ Doctor. (Willmanstrand.)
Hr Pehr Ulric Florin. Philos. Magister och Medicinæ Licentiat. (Kexholm.)
Hr Petter Henric Maconi. Medicinæ Doctor, Collegii-Assessor. (Sordavala.)

S:t Michels Län:
Heinola: Vacant.
Hr Petter Philip Lindforss. Philos. och Medicinæ Doctor. (Nyslott.)

Kuopio Län:
Hr Mårten Johan Lindforss. Philos. och Medicinæ Doctor. (Kuopio.)
Hr Samuel Roos. Philos. och Medicinæ Doctor. (Karelen.)

Wasa Län:
Hr Eric Johan Sabelli. Philos. och Medicinæ Doctor. (Wasa.)
Hr Carl Wilhelm Fontell. Medicinæ Doctor. (Jacobsstad.)
Hr Wolmar Styrbjörn Schildt. Philos. Magister och Medicinæ Licentiat. (Saarijärvi.)

Uleåborgs Län:
Hr Gustaf Asp. Philos. Magister och Medicinæ Licentiat. (Uleåborg.)
Hr Johan Fredric Ticklén. Philos. och Medicinæ Doctor. (Brahestad.)
Hr Carl Robert Ehrström. Medicinæ Licentiat. (Torneå.)
Hr Elias Lönnrot. Medicinæ Doctor. (Kajana.)

Stads-Läkare:
Hr Christian Ferdinand Melart. Medicinæ Doctor, Collegii-Assessor, Hufvudstads-Läkare. (Åbo.)
Hr August Wilhelm Wallenius. Philos. och Medicinæ Doctor, Stads-Physicus. (Åbo.)
Hr Carl Grönlund. Philos. och Medicinæ Doctor, Secreterare vid Medicinal-Öfverstyrelsen, Stads-Physicus. (Helsingfors.)
Hr Johan Fredric Elfving. Philos. Doctor, Medicinæ Licentiat, Stads-Physicus. (Björneborg.)
Hr Eric Alexander Ingman. Philos. Magister, Medicinæ Licentiat. (Christinestad.)
Hr Fredric Gabriel Sanmark. Philos. och Medicinæ Doctor, Stads-Physicus. (Wasa.)
Hr Abraham Frosterus. Philos. Magister, Medicinæ Licentiat, Stads-Physicus. (NyCarleby)
Hr Carl Wilhelm Fontell. Medicinæ Doctor, Provincial-Läkare. (Jacobstad.)
Hr Sven Petter Berg. Philos. och Medicinæ Doctor. (Gamla-Carleby.)
Hr Gustaf Toppelius. Medicinæ Doctor, Chirurgiæ Magister, Professor, Stads-Physicus. (Uleåborg.)

Slotts-Läkare:
Hr Gustaf Rosell. Philos. och Medicinæ Doctor, Provincial-Läkare. (Åbo.)
Kastelholm: Vacant.
Hr Berndt Fredric Åkesson. Chirurgiæ Magister, Lazaretts-Läkare. (Tavastehus.)
Hr Carl Grönlund. Philos. och Medicinæ Doctor, Stads-Physicus. (Helsingfors.)
Hr Alexander Jacob Alopæus. Öfver-Läkare, Collegii-Assessor. (Allm. Fängelset å Sveaborg.)
Svartholms Fästning: Vacant. Tjenstförrättande: Hr Georg De Besche. Philos. Doctor, Medicinæ Licentiat.
Hr Lars Petter Annersten. Chirurgiæ Magister, Lazaretts-Läkare. (Heinola.)
Hr Nils Reinhold Holstius. Philos. och Medicinæ Doctor, Lazaretts-Läkare. (Wiborg.)
Sordavala: Vacant.
Hr Gustaf Mauritz Schmidt. Chirurgiæ Magister, Lazaretts-Läkare. (Kuopio.)
Hr Joseph Joachim Alcenius. Philos. och Medicinæ Doctor, Lazaretts-Läkare. (Wasa.)
Hr Adolph Fredric Borg. Philos. och Medicinæ Doctor, Lazaretts-Läkare. (Uleåborg.)
Hr Elias Lönnrot. Medicinæ Doctor, Provincial-Läkare. (Kajana.)

Läne-, Lazaretts- och Curhus-Läkare:
Hr Gustaf Rosell. Philos. och Medicinæ Doctor, Provincial-Läkare. (Åbo.)
Hr Berndt Fredric Åkesson. Chirurgiæ Magister, Slotts-Läkare. (Tavastehus.)
Hr Nils Reinhold Holstius. Philos. och Medicinæ Doctor, Slotts-Läkare. (Wiborg.)
Hr Lars Petter Annersten. Chirurgiæ Magister, Slotts-Läkare. (Heinola.)
Hr Gustaf Mauritz Schmidt. Chirurgiæ Magister, Slotts-Läkare. (Kuopio.)
Hr Joseph Joachim Alcenius. Philos. och Medicinæ Doctor, Slotts-Läkare. (Wasa.)
Hr Adolph Fredric Borg. Philos. och Medicinæ Doctor, Slotts-Läkare. (Uleåborg.)

Hospitals-Läkare:
Kronoby: Vacant.

Spinnhus-Läkare:
Hr August Wilhelm Wallenius. Philos. och Medicinæ Doctor, Stads-Physicus. (Åbo.)
Hr Adolph Wilhelm Dammert. Philos. och Medicinæ Doctor, Provincial-Läkare. (Willmanstrand.)

Läkare vid Corrections-Inrättningen i Wiborg:
Vacant.

Föreståndare för Vaccin-Depots:
Hr August Wilhelm Wallenius. Philos. och Medicinæ Doctor. (Central-Vaccin-Depoten i Åbo.)
Hr Carls Grönlund. Philos. och Medicinæ Doctor. (Helsingfors.)
Hr Berndt Fredric Åkesson. Chirurgiæ Magister, Slotts-Läkare. (Tavastehus.)
Hr Lars Petter Annersten. Chirurgiæ Magister, Slotts- och Lazaretts-Läkare. (Heinola.)
Hr Gustaf Mauritz Schmidt. Chirurgiæ Magister, Slotts-Läkare. (Kuopio.)
Hr Eric Johan Sabelli. Philos. och Medicinæ Doctor, Provincial-Läkare. (Wasa.)
Hr Gustaf Toppelius. Medicinæ Doctor, Professor. (Uleåborg.)


Tillbaka till innehållsförteckning.