Landtmätare.

Nylands Län.

Förste Landtmätare: Hr Simon Grönlund. Justerare.

Commissions-Landtmätare:
Hr Johan Fredric Barck. Justerare.
Hr Carl Adrian Ritz. Tjensten bestrides af Vice Landtmätaren Hr Bengt Gustaf Krook.
Hr Lars Stjernvall.
Hr Bror Berndt Federley.

Åbo och Björneborgs Län.

Förste Landtmätare: Hr Johan Gustaf Wallenius.
Tredje Landtmätare: Hr Bror Eric Mallén. Justerare.

Commissions-Landtmätare:
Hr Carl Gustaf Lind. Tjensten bestrides af Landtmäteri-Auscultanten Hr Berndt Ekqvist.
Hr Carl Johan Ezelius.
Hr Johan Wilhelm Westerberg.
Hr Eric August Hamberg. Tjensten bestrides af Landtmäteri-Auscultanten Hr Berndt Gustaf Lagerstedt.
Hr Arvid Mörne.
Hr Gustaf Adolph Leidenius. Tjensten förrättas af Vice Landtmätaren Hr Carl Gustaf Wallenius.
Hr Gustaf Mohell.

Tavastehus Län.

Förste Landtmätare: Hr Fabian Fredric Gyldén. Landtmäteri-Directeur.
Andre Landtmätare: Hr Johan Niclas Jack. Justerare.

Commissions-Landtmätare:
Hr Jacob Johan Hackzell. Tjensten förrättas af Landtmäteri-Auscultanten Hr Bror Sven Lindh.
Hr Anders Wilhelm Zitting. Landtmäteri-Directeur.
Hr Nathanaël Lilius. Landtmäteri-Directeur.
Hr Robert Emanuel Hartwall.
En Commissions-Landtmätare-tjenst vacant.

Wiborgs Län.

Öfver-Inspector för Landtmäteriet i Länet: Hr Gustaf Adolph von Zweygberg. Hof-Råd.
Förste Landtmätare: Hr Carl Fredric Lindh. Landtmäteri-Directeur.
Andre Landtmätare: Hr Johan Wilhelm Palmroth.
Tredje Landtmätare: Hr Conrad Weber.

Commissions-Landtmätare:
Hr Pehr Ferrin. Tjensten bestrides af Vice Landtmätaren Hr Frans Michaël Forsten.
Hr Jacob Wilhelm Lindberg.
Hr Carl Johan Gregorius Aminoff.
Hr Johan Christian Fabritius.
Hr Carl Magnus Aminoff.
Hr Petter Malmgren.
Hr Gustaf Mauritz Melartin.
Hr Adolph Sohlman.
Hr Willehad Calonius.
Hr Gustaf Reinhold von Brandenburg.
Hr Anders Fredric Hirn.
En Commisssions-Landtmätare-tjenst vacant.

S:t Michels Län.

Förste Landtmätare: Hr Gabriel Poppius.

Commissions-Landtmätare:
Hr Petter Adrian Gahmberg. Justerare.
Hr Gustaf von Becker. Capitaine, Justerare.
Hr Johan Wilhelm Tavaststjerna.
Hr Adam Sylander.
Hr Carl Gustaf Godenhjelm.
Hr Gustaf Adolph Winter.
Hr Henric Johan Ehnberg.
Hr Gustaf Gideon von Becker. Justerare.
Hr Bror Gustaf von Fieandt.
En Commissions-Landtmätare-tjenst vacant.

Kuopio Län.

Förste Landtmätare: Hr Gustaf Thilén. Fältkamererare. Justerare.
Andre Landtmätare: Hr Henric Olivier Ungern. Landtmäteri-Directeur. Tjensten bestrides af Landtmäteri-Auscultanten Hr Carl Wilhelm Forss.

Commissions-Landtmätare:
Hr Henric Aminoff.
Hr Lars Johan Mohell. Justerare.
Hr Axel Petrelius.
Hr Otto Fredric Björnholm.
Hr Fredric Lojander.
Hr Albert Johan von Fieandt.
Hr Carl Müller.
Hr Georg Gustaf Ladau.

Wasa Län.

Förste Landtmätare: Hr Anders Berger. Justerare.
Andre Landtmätare: Hr Carl Eric Stenroth. Tjensten bestrides af Vice Landtmätaren Hr Johan Henric Logren.

Commissions-Landtmätare:
Hr Adolph Fredric Godenhjelm. Landtmäteri-Directeur. Tjensten bestrides af Landtmäteri-Auscultanten Hr Abraham Herman Holm.
Hr Adam Ottelin. Justerare.
Hr Petter Johan Sundstedt. Tjensten förrättas af Landtmäteri-Auscultanten Hr Carl Gustaf Nyman.
Hr Carl Johan Långhjelm.
Hr Adolph Erling.
Hr Joseph Litzell.
Hr Carl Magnus Grenman.
Hr Carl Otto Palmroth.
Hr Nils Adolph Silljander.
Hr Gustaf Hackzell. Lieutenant. Tjensten förrättas af Landtmäteri-Auscultanten Hr Aron Lindqvist.
Hr Otto Berndt Lagermark.
Hr Wilhelm Fredricsson. Tjensten bestrides af Vice Landtmätaren Hr Gustaf Wilhelm Savander.

Uleåborgs Län.

Förste Landtmätare: Hr Herman Joseph Hällström. Fält-Kamererare. Justerare.
Andre Landtmätare: Hr Johan Jacob Garvoli. Justerare.

Commissions-Landtmätare:
Hr Anders Cajanus. Tjensten förrättas af Landtmäteri-Auscultanten Hr Carl Eric Masalin.
Hr Eric Arndt Bergner. Tjensten bestrides af Vice Landtmätaren Hr Jacob Johan Åkerman.
Hr Carl Henric Hårdh.
Hr Jonas Petter Jellman. Tjensten förrättas af Landtmäteri-Auscultanten Hr Otto Wilhelm Rosenberg.
Hr Anders Gustaf Nyman. Justerare.
Hr Gustaf Jack.
Hr Gustaf Henric Grönlund.
Hr Philip Wilhelm von Schantz.
Tillbaka till innehållsförteckning.