Justerings-Verket.

Justerare.

Chef: Hr Carl Gustaf Tavaststjerna. Öfver-Directeur.
Secreterare: Hr Ulric Gustaf Holm. Häradshöfding.

Nylands Län.
Hr Simon Grönlund. Förste Läne-Landtmätare. (För Helsinfors Stad.)
Hr Johan Fredric Barck. Commissions-Landtmätare.

Åbo och Björneborgs Län.
Hr Jacob Wingstedt. (För Åbo Stad.)
Hr Bror Eric Mallén. Tredje Läne-Landtmätare. (För Åland.)
Hr Carl Gustaf Ekroth. (För Raumo Stad.)
Hr Petter Henric Wettberg. Stads-Fiscal. (För Björneborgs Stad.)

Tavastehus Län.
Hr Johan Niclas Jack. Andre Läne-Landtmätare. (För Tavastehus Stad.)
Hr Anders Ulric Häggström. Fändrik. (För Nedre Sääxmäki Härad.)

Wiborgs Län.
Hr Johan Adolph Orræus. Landtmäteri-Directeur och f.d. Förste Läne-Landtmätare.
Hr Jacob Johan Andström. Slotts-Skrifvare. (För Wiborgs Stad.)

S:t Michels Län.
Hr Petter Adrian Gahmberg. Commissions-Landtmätare. (För Nyslott Stad samt närmast belägne Socknar.)
Hr Gustaf von Becker. Commissions-Landtmätare.
Hr Gustaf Gideon von Becker. Commisssions-Landtmätare. (För S:t Michels Socken och Hirvensalmi Kapell.)

Kuopio Län.
Hr Gustaf Thilén. Förste Läne-Landtmätare.
Hr Lars Johan Mohell. Commissions-Landtmätare.

Wasa Län.
Hr Anders Berger. Förste Läne-Landtmätare.
Hr Adam Ottelin. Commissions-Landtmätare.

Uleåborgs Län.
Hr Herman Joseph Hällström. Förste Läne-Landtmätare. (För Uleå och Cajana Härader.)
Hr Johan Jacob Garvoli. Andre Läne-Landtmätare.
Hr Anders Gustaf Nyman. Commissions-Landtmätare. (För Torneå och Kemi Härader.)
Hr Carl Eric Masalin. Tjenstförrättande Commissions-Landtmätare. (För Brahestad.)
Tillbaka till innehållsförteckning.