Police-Kammaren i Helsingfors.

Police-Mästare: Hr Friherre Carl Nathanaël af Klercker. Överste-Lieutenant.
Ledamöterne utgöras af tvenne Rådmän, vilka årligen utses.
Notarier:
  • Hr Gustav Bergman. Hof-Rätts Auscultant.
  • Hr Elias Grönstrand.
    Cancellist: Hr Fredrik Westenius. E. O. Kammarskrifvare i Post-Directionen i Finland.
    Tillbaka till innehållsförteckning.