Police-Kammaren i Åbo.

Police-Mästare: Hr Fredric Reinhold Tamelander. Häradshöfding.
Ledamöterne äro tvenne af Stadens Rådmän, hvilka årligen utses.
Notarier:
  • Hr Jacob Wilhelm Bondsdorff. Hof-Rätts Extra Notarie.
  • Hr Gustaf Adolph Möller. Vice Häradshöfding.
    Actuarie: Hr Otto Fredric Mesterton.
    Cancellist: Hr Carl Anton Nystedt.
    Tillbaka till innehållsförteckning.