Kejserliga Finska Hushållnings-Sällskapet.

(Åbo.)

Sällskapets Höge Beskyddare:
HANS MAJESTÄT KEJSAREN.

Ordförande och Ledamöter,
finnas uppå en, årligen utkommande, särskild Förtäckning upptagne.
Secreterare: Hr Lars Arnell.
Skattmästare: Hr Elias Arndt Jammerman.
Tillbaka till innehållsförteckning.