Landt-Bruks-Institutet å Mustiala i Tammela Socken.

(Adress: Åbo eller Tavastehus.)

Director: Hr Sebastian Gripenberg. Intendent.
Elementar-Lärare: Hr Reinhold Gabriel Fock.
Tillbaka till innehållsförteckning.