Finska Vettenskaps-Societeten.

(Helsingfors.)

Ordförande: Hr Carl Reinhold Sahlberg. Philos. och Medicinæ Doctor, Professor i Zoologien och Botaniken.
Vice Ordförande: Hr Fredric Wilh. Pipping. Philos. Doctor, Collegii-Råd, f.d. Professor.
Secreterare: Hr Nathanaël Gerhard af Schultén, Philos. Doctor, Professor i Mathematiken.
Tillbaka till innehållsförteckning.