Manufactur-Directionen.

(Helsingfors.)

Ordförande: Chefen för Finance-Expeditionen i Kejserl. Senaten för Finland.

Ledamöter:
Öfver-Intendenten för Bergsväsendet.
Hr Gustaf Gabriel Hällström. Philosophiæ och Theologiæ Doctor, Professor i Physiken.
Tillbaka till innehållsförteckning.