Directionen för Riddarhuset.

(Helsingfors.)

Ledamöter
af
Högloflige Riddarskapet och Adeln.

Första Class:
Hr Friherre Axel Gustaf Mellin. Geheime-Råd, vice Ordförande i Kejserl. Senaten för Finland Justitiæ-Departement.
Hr Friherre Gustaf von Kothen. Verkeligt Stats-Råd, Ledamot i Kejserl. Senaten för Finland.

Andra Class:
Hr Lars Jägerhorn. Stats-Råd, Ledamot i Kejserl. Senaten för Finland.
Hr Claës Gripenberg. Stats-Råd.

Tredje Class:
Hr Carl Gustaf Tavaststjerna. Öfver-Directeur för General Landtmäteri-Contoiret.
Hr Paul Edelheim. Protocolls-Secreterare i Kejserl. Senaten.
Riddarhus-Secreterare: Hr Albert Fredric Richard de la Chapelle. Verkeligt Stats-Råd, Ledamot i Kejserl. Senaten för Finland.
Cancellist: Hr Friherre Gustaf Adolph Mellin. Copist i Kejserl. Senaten.
Tillbaka till innehållsförteckning.