Directionen för Allmänna Brandstods-Bolaget.

(Helsingfors.)

Ordförande: Hr Pehr Törnqvist. Stats-Råd, Allmän Referendarie-Secreterare i Kejserl. Senaten.

Ledamöter:
Hr Olof Henric Holmberg. Kamererare i General Tull-Directionen.
Hr Gustaf Otto Wasenius. Vice Consul, Bokhandlare.

Suppleanter:
Hr Wilhelm Gabriel Lagus. Philos. och Juris utriusque Doctor, Juris Professor.
Hr Carl Adolf Lange. Kamererare i Finlands Växel- Depositions- och Låne-Bank.
Hr Carl Wilhelm Ignatius Sundman. Vice Consul.
Hr Henric Borgström. Vice Consul.
Secreterare: Hr Frans Brunér. Cancellist i Kejserl. Senaten.
Kamererare: Hr Gustaf Åkesson. Kammarskrifvare i General Tull-Directionen.
Kammarskrifvare: Hr August Wilhelm Florin. Copist i Kejserl. Senaten.
Tillbaka till innehållsförteckning.