Directionen för Finska Civil-Statens Enke- och Pupill-Cassa.

(Helsingfors.)

Directeurer:
Hr Pehr Törnqvist. Stats-Råd, Allmän Referendarie-Secreterare i Kejserl. Senaten. Ordförande.
Hr Friherre Axel Eric Boije. Banco-Directeur.
Hr Carl Gustaf Teetgren. Referendarie-Secreterare i Kejserl. Senaten.
Hr Johan Gabriel von Bondsdorff. Kammar-Råd, Kamererare i Kejserl. Senaten, J.U. Doctor.
Hr Jacob Meinander. Assessor i Allmänna Revisions-Rätten.
Hr Wilhelm Blidberg. Collegii-Assessor, Förste Kamererare uti Finlands Växel- Depositions- och Låne-Bank.

Suppleanter:
Hr Fredric Wilhelm Wärnhjelm. Referendarie-Secreterare i Kejserl. Senaten.
Hr Claës Wilhelm Gyldén. Ingenieur vid General Landtmäteri-Contoiret.
Hr Gustaf Magnus Byman. Secreterare i General Tull-Directionen.
Secreterare: Hr Knut Munck. Häradshöfding, Cancellist i Kejserl. Senaten.
Förste Kamererare: Hr Jonas Henric Mennander. Förste Revisor vid Revisions-Contoiret af Allmänna Revisions-Rätten.
Andre Kamererare: Hr Frans Edelheim. Kammarförvandt i Kejserl. Senaten.
Casseur: Hr Otto Wallenstjerna. Protocolls-Secreterare, Kammar-Fiscal i Kejserl. Senaten.
Ombudsman: Hr Frans Brunér. Cancellist i Kejserl. Senaten.
Tillbaka till innehållsförteckning.