Runebergin yksityiskirjaston luettelo.

Runebergin elinaikanaan keräämän runsaan ja „Runebergin kotona“ Porvoossa säilytetyn yksityiskirjaston tarkan ja eri tieteenalojen mukaan järjestetyn luettelon aikaansaamista on pidetty tärkeänä hänen kirjallisten pyrkimystensä tuntemiseksi sekä tietona hänen suhteestaan ajan kirjallisiin kysymyksiin. Svenska Litteratursällskapet on antanut allekirjoittaneen tehtäväksi sellaisen luettelon laatimisen.

Kun rouva Runeberg miehensä kuoleman [1877] jälkeen muutti Helsinkiin, runoilijan yksityiskirjasto jäi laatikoihin pakattuna Porvooseen. Kirjat oli ladottu siihen järjestykseen, missä ne kukin olivat hyllyllään eri kaapeissa olleet, mikä myös tarkoin kirjattiin muistiin. Kun koti sitten rouva Runebergin kuoleman [1879] jälkeen oli lunastettu valtion laskuun ja palautettu aikaisempaan kuntoonsa, nyttemmin edesmennyt professori J. E. Strömborg järjesti kirjaston niin, että jokainen kirja sai saman paikan kuin sillä oli ollut Runebergin eläessä. Jokaiseen kirjaan myös merkittiin sijaintikaappi, hylly ja järjestysnumero hyllyllä. Tämän tuloksena saatiin aikaan käsinkirjoitettu luettelo noin tuhanteen niteeseen nousevasta kirjakokoelmasta.

Kun nyt käsillä oleva luettelo on tarkoitettu järjestettäväksi eri tieteenalojen mukaisesti, noudatetaan seuraavia pääotsikoita:

Näiden pääotsakkeiden alla eri teokset on järjestetty tekijän nimen mukaiseen aakkosjärjestykseen; niissä kirjoissa, joissa tekijää ei ole merkitty tai ei ole tunnettu, järjestys määräytyy kirjan nimen ensimmäisen substantiivin mukaan.

Kirjailijan ja kirjan nimen (lyhyenä) lisäksi luetteloon on katsottu tarpeelliseksi lisätä vain painopaikka ja -vuosi, jotta yleisölle olisi selvää, mikä työ ja painos sisältyy kirjastoon.

Ne käsinkirjoitetut merkinnät ja omistuskirjoitukset, joita on useissa kirjoissa, ovat useinkin merkityksellisiä sen kunnioituksen ja ihailun ymmärtämiseksi, jota Runebergille osoitettiin jo hänen aikanaan. Nämä on kuitenkin katsottu parhaimmaksi erottaa omaksi erilliseksi katsaukseksi, josta pian toisaalla tiedotetaan. Joihinkin seikkoihin on nimikkeissä kuitenkin viitattu. Jos nimikkeen edellä on *, kirjassa on Runebergin omakätinen nimikirjoitus. Merkillä # osoitetaan, että kirjassa on kirjan tekijän kirjoittama omistuskirjoitus. Merkillä & osoitetaan, että kirjassa on sen julkaisijan tai kustantajan omistuskirjoitus.

Tutkijoilla on pääsy kirjastoon Runebergin kodin hallitukselta saadulla erityisluvalla. Sitä pyydetään hallituksen sihteriltä neiti Ida Strömborgilta, joka asuu samassa talossa.

Porvoo marraskuussa 1903.

Ossian Grotenfelt.

Kirjastoluetteloon.
Tästä ruotsinkielisille tai suomenkielisille historiasivuille.

Julkaistu Svenska Litteratursälskapets i Finland "Förhandlingar och uppsatser". No. 18, 1904.