In English
ULKOASIAINMINISTERI ERKON SUOMEN TIETOTOIMISTOLLE 18 PÄIVÄNÄ SYYSKUUTA 1939 NEUVOSTOLIITON PUOLUEETTOMUUSSELITYKSEN JOHDOSTA ANTAMA LAUSUNTO.

Kuten virallisessa uutisessa mainitaan, on Neuvostoliiton hallitus tiedoittaessaan Suomen lähetystölle Moskovassa sodanjulistuksestaan Puolalle samalla ilmoittanut tulevansa ylläpitämään neutraalisia suhteita Suomen kanssa. Tämä ilmoitus on Suomessa otettu vastaan suurella tyydytyksellä, ja on se sopusoinnussa niiden rauhallisten ja ystävällisten keskustelujen hengen kanssa, joita Suomella on ollut Neuvostoliiton ulkoasiainkomissaariaatin kanssa.


Lähde: Suomen sinivalkoinen kirja. Dok. n:o 8. Ulkoasiainministeriö, Helsinki 1940.

Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa 1939-1940