По-русски

NEUVOSTOHALLITUKSEN MEMORANDUMI, JONKA HERRAT STALIN JA MOLOTOV JÄTTIVÄT MOSKOVASSA 14 PÄIVÄNÄ LOKAKUUTA 1939 MINISTERI PAASIKIVELLE.


Lähde: Suomen sinivalkoinen kirja. Dok. n:o 13. Ulkoasiainministeriö, Helsinki 1940.

Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa 1939-1940