In English

SÄHKE MOSKOVAN-LÄHETYSTÖLTÄ ULKOASIAINMINISTERIÖLLE 27.6.40.

Olin 27 päivänä kesäkuuta komissaari Molotovin luona Kremlissä. Annoin vuorineuvos Gartzin ja apulaisosastopäällikkö Jalannin kanssa laatimamme muistion nikkeliasiasta. Luettuaan sen komissaari Molotov sanoi, ettei se ollut vastaus hänen kysymykseensä, annammeko heille konsession vai muodostammeko yhteisen yhtiön. Vastasin, että konsessio on annettu englantilais-kanadalaiselle trustille, mutta että koetamme järjestää asian niin, että Neuvostoliitto nyt saa ostaa 50 % nikkelimalmista. Komissaari Molotov vastasi, ettei heitä nyt intressoi malmi, vaan itse alue ja sillä oleva nikkeli kaikeksi tulevaisuudeksi, sekä että englantilaiset on saatava sieltä pois. Kun huomautin trustin laillisista oikeuksista, vastasi hän olevansa vakuuttunut, että jos Suomen hallitus tahtoo purkaa konsession trustin kanssa, trusti ei tee vaikeuksia. Saksalaisten kanssa voidaan kyllä sopia nikkelimalmista. Hän pysyi edelleen esityksessään, että purkaisimme konsession ja sitten sopisimme asiasta heidän kanssaan. Vuorineuvos Kotilainen ja vuorineuvos Gartz selostavat neuvotteluamme.

Paasikivi.

Lähde: Ulkoasiainministeriön julkaisuja. Suomen sinivalkoinen kirja II. Dokum. n:o 15. Helsinki 1941.

Neuvostoliiton Ulkoasiain kansankomissariaatissa laadittu muistio neuvottelusta

Takaisin Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa-sivulle