In English

OTE ULKOASIAINKOMISSARIAATIN 9.7.40 JÄTTÄMÄN HANGON KAUTTAKULJETUSLIIKENNETTÄ KOSKEVAN SOPIMUSLUONNOKSEN PERUSTELUISTA.

SNTL:n ja Suomen Tasavallan välillä 13.3.40 tehdyn rauhansopimuksen IV artiklan mukaisesti SNTL on vuokrannut Hangon niemimaan eräine siihen liittyvine saarineen 30 vuodeksi perustaakseen sinne laivastotukikohdan.

Tarvittavan määrän maa- ja ilmavoimia, joiden ylläpito Hangon niemimaalla on rauhansopimuksen 12.3.40 mainitussa artiklassa edellytetty, kuljettamiseen, samoin kuin tämän laivastotukikohdan huoltamiseen on välttämätöntä sopia menettelystä, että SNTL:n rautateiden junien sallitaan kulkea Suomen valtionrautateitä pitkin Hangon niemimaalle ja takaisin.

Lähde: Ulkoasiainministeriön julkaisuja. Suomen sinivalkoinen kirja II. Dokum. n:o 18. Helsinki 1941.

Takaisin Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa-sivulle