Uusi Suomi 27.3.1940:

ROHKEUS saa tulevaisuudessa täyden palkintonsa.
ULKOMINISTERI HALIFAXIN TERVEHDYS.

Ulkoasiainministeri lordi H a l i f a x i n tervehdys Suomen kansalle Englannin yleisradion suomenkielisessä lähetyksessa pääsiäissunnuntaina [24.3.1940] oli sisällöltään seuraava:

Ei ole mitään kansaa, jolle suuremmalla ilolla haluaisin puhua, kuin Suomen urhea kansakunta, joka niin sankarillisesti on taistellut samojen ihanteiden ja tarkoitusperien puolesta, joiden takia myöskin brittiläinen imperiumi on tarttunut aseisiin. Jokaisella kansakunnalla, on oikeus elää omaa elämäänsä, mahtavien naapuriensa hyökkäyksiltä turvattuna. Jos toisillakin olisi ollut Suomen kansan päättäväisyys vastustaa pahaa ja barbariaa sillä ainoalla tavalla, mikä sivistyksellä enää on jäljellä, nimittäin asevoimalla, taistelisivat nyt molempien kansojemme kansalaiset rinta rinnan yhteisen asian puolesta.

Sanoma, jonka nyt haluan teille osoittaa, ei rajoitu vain tulkitsemaan myötätuntoamme tänä teille raskaana hetkenä, vaan tahtoo se myöskin kunnioittaa teidän kuluneiden kuukausien aikana osoittamaanne rohkeutta ja ilmaista toivomuksen ja uskon, että tuo rohkeus tulevaisuudessa saa täyden palkintonsa.

Vaikkakin hallituksenne on päättänyt hyväksyä neuvostohallituksen asettamat ehdot, on armeijanne pysynyt voittamattomana viimeiseen saakka ja teidän sotilaittenne henki ja kunto on voittanut varauksetonta ihailua tässä maassa, joka vuosisatoja on kasvattanut urheita sotilaita ja joka itse myöskin tietää, mitä merkitsee taistella seinää vasten ahdistettuna. Me uskomme, että teidän sydämenne ovat meidän puolellamme siinä selkkauksessa, mihin olemme joutuneet tehdäksemme lopun väkivallasta ja hyökkäyksistä, joiden viimeinen uhri te olette.

Kun olemme saavuttaneet voittomme, Suomi pääsee varmasti osalliseksi niistä eduista, jotka sisältyvät todelliseen ja oikeudenmukaiseen rauhaan, sellaiseen, jonka niin Suur-Britannian pääministeri kuin Yhdysvaltain presidentti ovat selittäneet ainoaksi mahdolliseksi rauhaksi.

Kansojemme edessä on ehkä synkkiäkin hetkiä, mutta olemme molemmat lujia tietoisina asiamme oikeutuksesta ja luottamuksessa oikeamieliseen Jumalaan. Taistelusta tulee pitkällinen ja katkera, odotusajasta pitkällinen ja katkera teille, mutta lopuksi ne ihanteet, joihin me molemmat uskomme, tulevat voittamaan, ja ne pimeät voimat, joiden varjo lankeaa koko sivistyneen maailman ylle, tulevat poispyyhkäistyiksi


Tampereen piispan Aleksi Lehtosen kirjeenvaihto lordi Halifaxin kanssa 1.4.1940.

Takaisin talvisodan julkaisuihin

Suomen asema Saksan ja Venäjän välisessä suurvaltapolitiikassa.

Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa 1939-1940. Neuvostoliiton ulkoasiain kansankomissariaatin ja muuta dokumenttiaineistoa..