Talvisodan lentolehtinen 1939-40.

Suomen työtätekevä
kansa!
Työläiset, työläisnaiset,
talonpojat!
Suomen armeijan
sotilaat!

Suomen kansan pyövelien ja tyrannien, Mannerheimien, Rytien, Tannerien veriset tihutyöt jatkuvat lakkaamatta. Ei siinä kyllin, että he syöksivät Suomen kansan rikolliseen ja toivottomaan sotaan Suomen suurta naapuria, Neuvostoliittoa vastaan. He ovat alkaneet sodan myös Suomen kansaa vastaan. Rauhallinen väestö ajetaan väkipakolla pois kaupungeista ja kylistä. Suojeluskuntalaiset ja upseerit ovat tulella tuhonneet monia kyläkuntia ja asutuskeskuksia Karjalan Kannaksella ja Itä-Suomessa.
Rydin ja Tannerin hallituskoplan käskystä karkoitetaan 48 tunnin sisällä VIIPURIN, TURUN, KOTKAN ja muiden Suomen kaupunkien asukkaat.
Suomen työläiset, talonpojat, virkailijat, henkisen työn tekijät ja sotilaat!
Teidät karkoitetaan pois kotiseuduiltanne, heitetään taivasalle, kotinne poltetaan, omaisuutenne tuhotaan, koko elämänne syöstään häviöön. Teidän äideistänne, vaimoistanne, sisaristanne, lapsistanne tehdään kodittomia kerjäläisiä. Yhdellä iskulla hävitetään kansan pitkäaikaisen työn hedelmät. Suomen kansan vuosisatainen kulttuuri tuhotaan. Niin voivat menetellä ainoastaan kansan veriviholliset. Se on sotaa omaa kansaa vastaan, se on oman kansan kavaltamista. Kenraalien, pankkiherrain, kartanonomistajain ja kapitalistien koplakunta polkee Suomen vapauden ja kulttuurin kansan vereen ja tuskaan, mutta tuon maanpetturikoplan ulkolaiset imperialistiset isännät hykertelevät mielihyvästä käsiään ja ylistelevät rikollisjoukkiota.
Suomen työtätekevät! Suomen armeijan sotilaat! Kauanko aijotte sietää tätä hävitystä ja häväistystä?
On aika saada loppumaan kansan kärsimykset, saada kuivumaan naisten ja lasten kyyneleet. On aika tehdä loppu valapattoisten kansansortajain harjoittamasta rosvoriehunnasta. Älkää antako hävittää asuntojanne!
Työläiset! Älkää antako polttaa tehtaitanne!
Sotilaat! Kääntäkää aseenne kotiliesienne tuhoojia vastaan! Siirtykää Kansanhallituksen puolelle, jota johtaa OTTO KUUSINEN. Se hallitus tuo maalle rauhan! Se on solminut sopimuksen keskinäisestä avunannosta ja ystävyydestä Neuvostoliiton ja Suomen Kansanvaltaisen Tasavallan välillä. Tämä sopimus turvaa Suomen riippumattomuuden, se turvaa Suomen kansan rauhallisen elämän ja kukoistuksen, se vapauttaa teidät sodan kauhuilta ja hävitykseltä.
Alas veriset kansan pyövelit, Mannerheimin, Tannerin, Rydin kavaltajakopla! Alas talonpoikain talojen ja työläisasuntojen murhapolttajat!
ELÄKÖÖN VAPAAN SUOMEN KANSA JA SEN KANSANHALLITUS!

Talvisota | Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa 1939-1940.