Lauttasaari - Drumsö

Literature/Kirjallisuutta/Litteratur

 • Helsingin Kaupunginvaltuuston Painetut Asiakirjat. Asiat N:o 33 ja 37. 1911. Helsinki.
 • Egidius Ginström: Julius Tallberg och hans verk. Helsingfors 1930.
 • Yrjö Harvia: Helsingin esikaupunkiliitos. I-III. Helsinki 1936, 1940. In Swedish: Helsingfors inkorporeringsfråga. Helsingfors 1936, 1940.
 • Sigurd Stenius: Boken om Drumsö. Helsingfors 1947. In Finnish: Lauttasaaren kirja. Helsinki 1948.
 • Erkki Halme ja Seppo Hurme: Tutkimuksia Helsingin rannikkoalueen kalavesistä, kaloista ja kalastusoloista. Helsingin kaupungin julkaisuja n:o 3. Helsinki 1952.
 • Aimo Halila: Lauttasaari kalastajakylästä kaupunginosaksi. (Helsinki-Seuran vuosikirjassa 1965.) Helsinki 1965.
 • Jukka L. Mäkelä: Helsinki liekeissä, Porvoo, 1967.
 • Helsingin kadunnimet. Helsingin kaupungin julkaisuja n:o 24. Helsinki 1970.
 • Kauko Mustonen: Muistojen Lauttasaari. Loimaa 1973.
 • Kauko Mustonen ja Kalevi Pykälä: Lauttasaari - helmi Helsingin kruunussa. Julkaisija/publisher: Lauttasaaren Kustannus Oy, Lauttasaaren säätiö. Helsinki 1976.
 • Esikaupunkialueiden yleiskaava. Liiteraportti, Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto, yleiskaavaosaston julkaisuja YB: 14/78. Helsinki 1980.
 • Ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitukset Helsingissä: suojeluluettelo. Toimittaja/editor: Lasse Laaksonen. Museovirasto. Helsinki 1980
 • Martti Janhunen: Lauttasaaren rakentamisen vaiheita. Julkaisija/publisher: Lauttasaaren säätiö. Loimaa 1981.
 • H. Merimies: Pihlajasaaren vaiheita. Pihlajasaari 1981.
 • Aake Pesonen: Helsinki sodassa. Vaasa 1985.
 • Basil Greenhill and Ann Giffard: The British Assault on Finland 1854-1855. A Forgotten Naval War. London 1988.
 • Eino Penttilä: Taistelu Helsingistä. Jyväskylä 1993.
 • Helsinki alueittain. (Helsinki district by district, incl. English resumé) Helsingin kaupungin Tietokeskus 1993.
 • Ilmakuvajuliste. (Aerial photo poster.) Julkaisija/publisher: Lauttasaari-Seura. Helsinki 1993.
 • Lauttasaari - kaupunki kaupungissa. 1. laitoksen toimittaja/editor: Olli Manninen. Julkaisija/publisher: Lauttasaari-Seura. 2. täydennetty laitos, Helsinki 1995.
 • Ari Uino: Lauttasaari Helsingin merellinen kaupunginosa. Julkaisija/publisher: Lauttasaaren säätiö 1995.
 • Sirkku Laine: Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Helsingissä. Julkaisija/publisher: Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Julkaisu 1996:3
 • Atso Haapanen: Kohtalon yöt. Helsingin suurpommitukset talvella 1944. Julkaisija/publisher: Apali. Hämeenlinna 2004.
 • Ville Elomaa-Päiviö Tommila-Heikki Hult: Krenatööreistä Rämäpäihin. Julkaisija/publisher: Lauttasaari-Seura. Helsinki 2005.
  Sanomalehtiuutisia 1800-luvulta. Krimin sotaa koskevia sanomalehtiuutisia: suomeksi, på svenska, in English.
  Kaupunginkirjaston Lauttasaari-kokoelma.
  Back to/Takaisin/Tillbaka till Lauttasaari/Lauttasaareen/Drumsö.