Oeconomisk Beskrifning öfwer Åbo Stad 1749 af Niclas Wasström

Innehållet av websidorna [texterna i klammer förekommer inte i det originala]:

Titelsidan
[Dedikationer]
Paragraf 1 [Framställningens syfte]
Paragraf 2 [Städernas allmänna betydelse]
Paragraf 3 [Åbos historia]
Paragraf 4 [Stadens tillväxt]
Paragraf 5 [Skeppsfarten]
Paragraf 6 [Litet om byggnadshistoria]
Paragraf 7 [Folkmängden]
Paragraf 8 [Offentliga institutioner]
Paragraf 9 [Borgerskapet]
Paragraf 10 [Utrikes handel]
Paragraf 11 [Inrikes handel]
Paragraf 12 [Handelsvarorna]
Paragraf 13 [Varornas dyrhet]
Paragraf 14 [Navigationen]
Paragraf 15 [Farleder]
Paragraf 16 [Skeppsvarv]
Paragraf 17 [Gillen]
Paragraf 18 [Handverkarna]
Paragraf 19 [Fabrikerna]
Paragraf 20 [Tobak]
Paragraf 21 [Redgarns- och strumpfabriker]
Paragraf 22 [Övriga fabriker]
Paragraf 23 [Stadens inkomster]
Paragraf 24 [Några ord om stat]
Paragraf 25 [Stadens inrättningar]
Paragraf 26 [Stadens omgivning, slutorden]


Available as a digital copy (pdf, 12 MB) at the National Library digital collection.

Första paragrafen.

Tillbaka till historiasidorna.
Takaisin historiasivuille.
Back to history pages.