Säädöksiä Suomen painetusta asetuskokoelmasta 1918

Ajanluvunmukainen rekisteri

Helmikuu.

1 p:nä   Suomen Senaatin julistus Suomen kansalle ja kaikille viranomaisille, jossa kehoitetaan alistumaan kapinan johdosta Vaasaan asettauneen hallituksen johtoon ....N:o 65 sivu 2 (Vaasassa julkaistujen säädösten n:o 12)
6 p:nä   Suomen Senaatin julistus Suomen kansalaisille ja viranomaisille suojeluskuntien perustamisesta ja tukemisesta ....N:o 65 sivu 4 (Vaasassa julkaistujen säädösten n:o 13)
8 p:nä   Suomen Senaatin tiedotus Suomen kansalle, jolle lausutaan tunnustus siitä, että se on noussut taisteluun isänmaan vapauden puolesta ....N:o 65 sivu 39 (Vaasassa julkaistujen säädösten n:o 34)
18 p:nä  Suomen Senaatin julistus Suomen kansalle vuoden 1878 asevelvelvollisuuslain uudellen voimaansaattamisesta ....N:o 65 sivu 8 (Vaasassa julkaistujen säädösten n:o 15)

Huhtikuu.

5 p:nä   Suomen Senaatti on Sisäasiaintoimituskunnan esittelyssä antanut seuraavan julistuksen [saksalaisten sotajoukkojen maihin nousun johdosta] : Suomen kansalle ....N:o 65 sivu 44 (Vaasassa julkaistujen säädösten n:o 25)

Toukokuu.

6 p:nä   Suomen Senaatti on, Talousosaston Kanslian esittelyssä, antanut seuraavan tiedoituksen [Helsinkiin palaamisestaan]: Suomen Kansalle ....N:o 18 sivu 1
13 p:nä  Suomen Senaatin päätös Viaporin linnoituksen nimen muuttamisesta ....N:o 43 sivu 7
18 p:nä  Suomen Eduskunnan kirjelmä korkeimman vallan käyttämisestä ....N:o 27 sivu 1
29 p:nä  Laki eräiden valtiorikosten käsittelemistä varten asetettavista tuomioistuimista sekä oikeudenkäynnistä niissä ....N:o 32 sivu 4
29 p:nä  Laki Suomen lipusta .......N:o 40 sivu 1
30 p:nä  Suomen Senaatin päätös, jolla yrityksille ja laitoksille alla mainituilla työaloilla myönnetään lykkäystä 27 päivään elokuuta 1918 kahdeksan tunnin työajasta 27 päivänä marraskuuta 1917 annetun lain toimeenpanoon nähden ....N:o 33 sivu 4

Heinäkuu.

16 p:nä  Laki valtiorikosoikeuksien tuomitsemain rangaistusten täytäntöönpanosta ....N:o 67 sivu 1

Elokuu.

2 p:nä   Asetus Suojeluskunnista....N:o 86 sivu 1

Lokakuu.

30 p:nä  Korkeimman vallan haltijan päätös eräiden valtiorikosoikeuksien tuomitsemain rangaistusten lieventämisestä ....N:o 144 sivu 1

Marraskuu.

27 p:nä  Asetus Senaatin ja sen toimituskuntien nimen muuttamisesta ....N:o 161 sivu 1
28 p:nä  Rauhansopimus Suomen ja Saksan välillä ....N:o 153 sivu 1

Joulukuu.

7 p:nä   Korkeimman vallan haltian päätös valtiorikoksiin syyllisten henkilöiden armahtamisesta ....N:o 165 sivu 1
12 p:nä  Suomen Eduskunnan kirjelmä korkeimman vallan käyttämisestä ....N:o 173 sivu 1


Luettelo kaikista säädöksistä tammi-kesäkuu 1918
Luettelo kaikista säädöksistä heinä-joulukuu 1918
Paluu vv. 1917-18 hakemistoon. Paluu historiasivuille.